Εκτύπωση


 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Αναλώσιμου Υλικού
Τηλέφωνο: 25313 51261
Email: analosima@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας.

 

 Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 1707 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΑΑ ΛΙΘΙΟΥ (750mAh) 50
2 0113 ΦΑΚΕΛΛΟΙ/ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΑΥΤΙΑ , ΧΑΡΤΙΝΑ (26,5 Χ 35) 200
3 0102 ΣΤΥΛΟΙ ΤΥΠΟΥ BIG, 1500 - ΜΠΛΕ, 500 - ΚΟΚΚΙΝΟ 2000
4 0111 ΤΕΛΛΑΚΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑ 6/4 (1000) 200
5 0118 ΦΑΚΕΛΛΟΙ/ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΧΑΡΤΙΝΑ (25 Χ 35) 200
6 93008 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V/6LR6I 50
7 0044 ΚΛΑΣΕΡ 8/32, 100 - ΜΑΥΡΟ, 50 - ΜΠΟΡΝΤΟ 150
8 0050 ΜΟΛΥΒΙΑ 2Β 240
9 0106 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 11

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 14/06/2021 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: protokolo@komotini-hospital.gr με θέμα "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της παραγγελίας. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ