Εκτύπωση

 

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Υγειονομικού Υλικού
Τηλέφωνο: 25313 51492 - 51244
Email: ygyliko@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας.

 

 Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 0968 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, 10cm x9m.ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΚΟΙΝΟΣ .
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗΣ ΚΟΙΝΟΣ 10cm x 9m ΠΕΡΙΠΟΥ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΠΟΡΩΔΗΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ, ΙΣΧΥΡΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ,ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ). ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ.

* ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.
250 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές αποσταλούν έως 21/10/2020 (ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται με σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφορών) και κατατεθούν έως και τρείς εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής (ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία παραλαβής του φακέλου από το Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου με την ένδειξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα μίας εβδομάδας από την υποβολή της παραγγελίας. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ