Εκτύπωση

 

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού
Τηλέφωνο: 25313 51245
Email: aty@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας.

 

 Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΕΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 2,10m X 1,30m (M-Y). ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,70m X 1,13m (M-Y) ΕΚΑΣΤΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,70m X 1,30m (M-Y). 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
2   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΣΙΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,70m X 1,30m (M-Y) ΚΑΙ 1,00m X 1,15m (M-Y) 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 14-06-2021 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: protokolo@komotini-hospital.gr με θέμα "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της παραγγελίας. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ