Εκτύπωση

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Υγειονομικού Υλικού
Τηλέφωνο: 25313 51492 - 51244
Email: ygyliko@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας.

 

 Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 3177 A-AMYLASE-T EPS VER2 6 ΤΕΜΑΧΙΑ
2 3174 ALBUMIN GEN2 6 ΤΕΜΑΧΙΑ
3 3175 ALK. PHOSPHATASE IFCC GEN2 2 ΤΕΜΑΧΙΑ
4 3200 ANTISTREPTOLYSIN-O(ASLO) 1 ΤΕΜΑΧΙO
5 3183 BILIRUBIN GEN3 COBAS C/INTEGRA 8 TEMAXIA
6 3176 BILIRUBIN DIRECT GEN2 3 TEMAXIA
7 3178 CALCIUM GEN2 6 ΚΟΥΤΙΑ
8 3182 CK-NAC 11 KOYTIA
9 3181 CREATININE JAFFE GEN2 10 TEMAXIA
10 3186 CPR LX (LATEX)  ΚΟΥΤΙΑ 20
11 3188 GLUCOSE HK (VERS3) ΚΟΥΤΙΑ 5
12 3190 GOT / AST  ΤΕΜΑΧΙΑ 6
13 3191 GPT /  ALT ΚΟΥΤΙΑ 6
14 3194 HDL - C PLUS 3ND GEN ΤΕΜΑΧΙΑ 1
15 3189 IRON GEN 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 1
16 3179 LDH IFCC VER 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 16
17 3196 LDL - C PLUS 3ND GEN ΚΟΥΤΙΑ 2
18 3199 MAGNESIUM GEN 2 ΚΟΥΤΙΑ 1
19 3193 PHOSPHATE V.2 ΚΟΥΤΙΑ 2
20 3232 SMS 50 ML ΤΕΜΑΧΙΑ 5 
21 3187 TOTAL PROTEIN GEN 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 6
22 3197 TOTAL PROTEINE URINE / CSF 3 ΚΟΥΤΙΑ 1
23 3192 TRYGLYCERIDES ΤΕΜΑΧΙΑ 1
24 3184 UREA/BUN ΚΟΥΤΙΑ 7
25 3185 URIC ACID VER.2 ΚΟΥΤΙΑ 2
26 3180 Y-GT VER.2 ΤΕΜΑΧΙΑ 2

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 14/01/2021 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: protokolo@komotini-hospital.gr με θέμα "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα μίας εβδομάδας από την υποβολή της παραγγελίας. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ