Εκτύπωση


 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Υγειονομικού Υλικού
Τηλέφωνο: 25313 51492 - 51244
Email: ygyliko@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας.

 

 Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 0071 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΛΑΤΕΞ L. 60.000 ΤΕΜ.
2 0072 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΛΑΤΕΞ S. 40.000 ΤΕΜ.
3 0073 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΛΑΤΕΞ M.
01.01.618.6106.0010030
Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009+Α2:2013 , ΕΝ 455- 3:2006 ΕΝ: 455-4:2009. Επιπρόσθετα, να πληρούν το πρότυπο ΕΝ 420:2003+Α1:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών.Να έχουν πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο κοινοποιημένο Οργανισμό.
Να έχουν ομοιόμορφη επάλειψη με παράγωγο αμύλου για εύκολο φόρεμα. Μετά την αφαίρεσή του να μην παραμένει μεγάλη ποσότητα πούδρας στην επιφάνεια του χεριού του χρήστη.
Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος 2 ζεύγη απο κάθε νούμερο. στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού. Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Να είναι μη διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύμβολο στη συσκευασία waterproof.

*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.
80.000 ΤΕΜ.

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 26/04/2021 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: protokolo@komotini-hospital.gr με θέμα "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα μίας εβδομάδας από την υποβολή της παραγγελίας. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ