25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Επισκόπηση Επισκόπηση Αναζήτηση Αναζήτηση Επάνω Επάνω
Κατηγορία: Εξοπλισμός Κλινικών - Κατατεθ. προδιαγραφές
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 29
Υποκατηγορίες:
folder.png IOL Master- Οπτική βιομετρία Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε IOL Master- Οπτική βιομετρία.

folder.png Holter ρυθμού Αρχεία: 1

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Holter πίεσης με το αντίστοιχο λογισμικό, ΗΥ, εκτυπωτή.

folder.png Laser φυσικοθεραπείας Αρχεία: 4

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Laser φυσικοθεραπείας.

folder.png Χολερυθρινόμετρο Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο για νεογνά.

folder.png Διαθερμία Φυσικοθεραπείας Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Διαθερμία βραχέων κυμάτων για Φυσικοθεραπευτήριο.

folder.png Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ Αρχεία: 3

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ.

folder.png Επιδαπέδια Φυγόκεντρος Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Επιδαπέδια Φυγόκεντρο ασκών αίματος.

folder.png ΗΚΓ 6-κάναλος Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε ΗΚΓ 6-κάναλο.

folder.png Ηλεκτρικές ιατρικές κλίνες Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Ηλεκτρικά κινούμενες ιατρικές κλίνες με στρώμα κατακλύσεων.

folder.png Κλίνες ορθοπαιδικές Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Κλίνες ορθοπαιδικές με βαλκανικό πλαίσιο.

folder.png Κρεββάτι ΜΕΘ Αρχεία: 3

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Κρεββάτι με μηχανισμό για ΜΕΘ.

folder.png Οπτική τομογραφία συνοχής και ψηφιακή φλουοροαγγειογραφία Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT-multicolor) και ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας.

folder.png Μόνιτορ apnea Αρχεία: 0

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Μόνιτορ apnea.

folder.png Οφθαλμολογικές μονάδες Αρχεία: 6

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Οφθαλμολογικές μονάδες.

folder.png Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο.

folder.png Σετ ωτοσκόπιο - οφθαλμοσκόπιο Αρχεία: 1

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Σετ ωτοσκόπιο με οφθαλμοσκόπιο φορητό led.

folder.png Σπιρόμετρο Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Σπιρόμετρο για μέτρηση στατικών όγκων και διάχυσης.

folder.png Συσκευή Shockwave Αρχεία: 3

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Συσκευή Shockwave.

folder.png Συσκευή Κρυοθεραπείας Αρχεία: 3

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Συσκευή Κρυοθεραπείας.

folder.png Συσκευή μέτρησης αναπνευστικών μυών Αρχεία: 1

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Holter πίεσης με το αντίστοιχο λογισμικό, ΗΥ, εκτυπωτή.

folder.png Σχισμοειδείς λυχνίες Αρχεία: 1

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Σχισμοειδείς λυχνίες με συμπαρατήρηση.

folder.png Υπέρηχος Γυναικολογικός Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Υπέρηχο Γυναικολογικό.

folder.png Φυγόκεντρος αίματος Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Φυγόκεντρο αίματος.

folder.png Φωτοθεραπεία νεογνών οπτικών ινών Αρχεία: 3

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Φωτοθεραπεία νεογνών οπτικών ινών.

folder.png Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με λυχνία οροφής

folder.png Holter πίεσης Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Holter πίεσης με το αντίστοιχο λογισμικό, ΗΥ, εκτυπωτή.

folder.png Ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, οξύμετρα, ΗΚΓ Αρχεία: 3

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Τροχήλατα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, οξύμετρα, ΗΚΓ.

folder.png Αναπνευστήρας για ΜΕΘ Αρχεία: 7

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Αναπνευστήρα για ΜΕΘ.

folder.png Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) - Κατατεθειμένες προδιαγραφές Αρχεία: 3
 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020