25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Γραφείο Ληπτών Υγείας
25313.51313
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ
25313.51332   /   25313.51529
Τα Κέντρα Υγείας έχουν ως στόχο την παροχή ισότιμης πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στο σύνολο του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους. Ειδικότερα στην περιοχή ευθύνης του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής "Σισμανόγλειο" υπάγονται τα παρακάτω δύο Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 25343 50000
 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 25323 50000/50001
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΑ, 69100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25310 97003
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΡΑΤΙΝΗΣ
ΓΡΑΤΙΝΗ, 69100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25310 92511
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ
Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗ, 69100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 25350 21209
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΣ, 69100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25310 30592
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ, 69100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ: 25310 51202
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ν. ΣΑΝΤΑΣ
Ν. ΣΑΝΤΑ, 69300
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25320 41949
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ
ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ , 69100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25310 31444
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗ, 69100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25310 30866
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ, 69200
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25340 22591
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ
ΣΥΚΟΡΡΑΧΗ, 68100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25320 22543
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΩΜΑΤΟΙ, 69100
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΙΣΒΗΣ
ΑΡΙΣΒΗ, 69300
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25310 41232
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ
ΠΑΡΑΔΗΜΗ, 69100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25310 91012
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΑ, 69300
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25320 42006
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΩΣΤΟΥ
ΣΩΣΤΗΣ, 69200
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25310 95204
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ
ΘΡΥΛΟΡΙΟ, 69100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25310 38878
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ, 69400
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25330 41259
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
ΞΥΛΑΓΑΝΗ, 69400
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25330 22207
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΜΦΟΡΟΥ
ΠΑΜΦΟΡΟ, 69400
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25310 41404
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΡΥΜΗΣ
ΣΤΡΥΜΗ, 69300
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25330 31202
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΙΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΥΡΑ, 69100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 25310 61210

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020