25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 espa

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"»
με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€
 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.497.000 €

Το έργο αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

1. Κλίβανος ατμού με ατμογεννήτρια (450 λίτρων) 2. Μηχανήματα τεχνητού νεφρού Αιμοδιήθησης-Αιμοδιαδιήθησης και on-line μεθόδων (τεμ.30) 3. Πολυθρόνες αιμοκάθαρσης (τεμ.18) 4. Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού Φορητό (συνεχούς υποκατάστασης και πλασμαφαίρεσης) 5. Σύστημα εξαερισμού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 6. Τράπεζα Οφθαλμολογικής Χειρουργικής 7. Φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM, ορθοπαιδικό 8. Μόνιτορ Παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων 12'' , 6 καναλιών τουλάχιστον (τεμ.10) 9. Μικροσκόπιο, Χειρουργικό Οφθαλμολογικό 10. Σετ αεροτρύπανου – αεροπρίονου 11. Τράπεζα ανάνηψης νεογνών 12. Αντλία έγχυσης ογκομετρική (τεμ.4) 13. Διαθερμία Χειρουργική με argon (τεμ.2) 14. Χειρουργική Λυχνία Tροχήλατη, τύπου LED (τεμ.2) 15. Απινιδωτής με μόνιτορ και βηματοδότη (τεμ.5) 16. Αντλίες έγχυσης σύριγγας, φορητές (τεμ.6) 17. Ψηφιακός Μαστογράφος

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που συμβασιοποιήθηκε, παραδόθηκε και λειτουργεί είναι ο παρακάτω:
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ
1 Κλίβανος ατμού με ατμογεννήτρια (450L) 90.520,00
 2 Μηχάνημα τεχνητού νεφρού Αιμοδιήθησης-Αιμοδιαδιήθησης και on-line μεθόδων (τεμ.30) 318.060,00
 3 Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης 77.673,60
 4 Μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού, Φορητό (συνεχούς υποκατάστασης & πλασμαφαίρεσης) 13.640,00
 5 Τράπεζα Οφθαλμολογικής Χειρουργικής 29.995,60
 6 Φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM, ορθοπαιδικό 66.960,00
 7 Μόνιτορ Παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με οθόνη 12'', 6 καναλιών τουλάχιστον (τεμ.10) 76.818,00
 8 Τράπεζα Ανάνηψης νεογνών 14.260,00
 9 Αντλία έγχυσης, ογκομετρική (τεμ.4) 7.192,00
 10 Διαθερμία Χειρουργική με argon 29.636,00
 11 Χειρουργική Λυχνία, τροχήλατη, τύπου LED 8.382,40
 12 Απινιδωτής με μόνιτορ και βηματοδότη 27.590,00
 13 Αντλία έγχυσης σύριγγας, φορητή (τεμ.6) 5.193,12
 14 Ψηφιακός Μαστογράφος 235.600,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.001.520,72

 

ER
Μηχάνημα ΜΤΝ
aima1
Πολυθρόνα ΜΤΝ
exiatreia2
Φορητό μηχάνημα ΜΤΝ
led
Χειρουργική λυχνία LED
ophthalmologiki
Τράπεζα οφθαλμολογική
antliasyriggas
Αντλία έγχυσης σύριγγας
trapezaananipsis
Τράπεζα ανάνηψης νεογνών
antlia foriti
Αντλία έγχυσης φορητή
monitor
Μόνιτορ
diathermia
Διαθερμία χειρουργική
apinidotis
Απινιδωτής
mastografos
Ψηφιακός μαστογράφος

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020