25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 espa


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"»
με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€
 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.000.000 €. Το έργο αφορά στην προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

1. Κινητή μονάδα αιμοληψίας

2. Αναπνευστήρας, φορητός

3. Αναπνευστήρας ΜΕΘ (τεμ.2)

4. Χειρουργική τράπεζα ορθοπεδική, πλήρης

5. Τράπεζα γενικών χειρουργείων

6. Υπερηχοτομογράφος ουρολογικός

7. Βιντεολαρυγγοσκόπιο

8. Αναισθησιολογικό συγκρότημα, πλήρες (τεμ.2)

9. Πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων

10. Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός πλήρης

11. Τεστ κοπώσεως

12. Κλίνη, γυναικολογική, ηλεκτρική

13. Κλίνη τοκετού, ηλεκτρική

14. Υπερηχοτομογράφος ΜΕΘ

15. Σταθερές θερμοκοιτίδες νεογνών (τεμ.2)

16. Ηλεκτρικό τρυπάνι – πριόνι (μπαταρίας), ορθοπαιδικό

 

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που συμβασιοποιήθηκε, παραδόθηκε και λειτουργεί είναι ο παρακάτω:
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Π/Υ ΜΕ ΦΠΑ
1 Αναπνευστήρας φορητός
9.176,00
2 Αναπνευστήρες ΜΕΘ (τεμ.2) 49.996,80
3 Χειρουργική τράπεζα, ορθοπαιδική, πλήρης 93.892,80
4 Τρ'απεζα γενικών χειρουργείων 52.861,20
5 Υπερηχοτομογράφος ουρολογικός 35.712,00
6 Βιντεολαρυγγοσκόπιο 35.000,00
7 Αναισθησιολογικό συγκρότημα, πλήρες (τεμ.2) 89.032,00
8 Πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων 26.970,00
9 Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός, πλήρης 144.460,00
10 Τεστ κοπώσεως 22.816,00
11 Κλίνη τοκετού, ηλεκτρική
21.935,60
12 Υπερηχοτομογράφος ΜΕΘ 20.956,00
13 Σταθερές θερμοκοιτίδες νεογνών (τεμ.2) 34.720,00
  ΣΥΝΟΛΟ

637.528,40

   
uvc
Αναπνευστήρας φορητός
dexa
Αναπνευστήρες ΜΕΘ
us
Υπερηχοτομογράφος ουρολογικός
led
Βιντεολαρυγγοσκόπιο
us
Χειρουργική τράπεζα, ορθοπαιδική
led
Τράπεζα γενικών χειρουργείων
anaisthisiologika
Αναισθησιολογικό συγκρότημα
plyntirio
Πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων
us_kardio
Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός
koposi
Τεστ κοπώσεως
klini
Κλίνη τοκετού, ηλεκτρική
us_meth
Υπερηχοτομογράφος ΜΕΘ
koposi
Σταθερές θερμοκοιτίδες νεογνών
 
 
 

 

 

 

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020