25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Σπανός Ιωάννης
Τηλέφωνο: 25313 51340
FAX: 25310 81830

     Κομοτηνή, 07/02/2013
     Αριθμ. Πρωτ.:1179

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» για την υλοποίηση της υπό ένταξη πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013”, με συνολικό προϋπολογισμό υλοποίησης € 139.000,00 και προκειμένου να προχωρήσει σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:

Α. Συσκευές Θέρμανσης αίματος & υγρών πολλαπλών χρήσεων, τεμάχια 2, Π/Υ:5.800€

Β. Αναισθησιολογικό μηχάνημα, τεμ.1, Π/Υ: 45.000€

Γ. Ηλεκτρονικό Πιεσόμετρο – Οξύμετρο, τεμ.3, Π/Υ: 7.500€

Δ. Μόνιτορ ασθενούς καπνογραφίας, τεμ.2, Π/Υ: 7.400€

Ε. Ογκομετρική αντλία, τεμ.2, Π/Υ: 5.400€

ΣΤ. Αναρρόφηση υψηλού κενού διπλής φιάλης, τεμ.1, Π/Υ: 1.500€

Ζ. Απινιδωτής διφασικός, τεμ.2, Π/Υ: 6.400€

Η. Σύστημα ψηφιακής υπολογιστικής ακτινογραφίας (CR) - Ξηράς εκτύπωσης ακτινογραφιών (DRY), τεμ.1, Π/Υ: 30.000€

Θ. Σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων (PACS) δικτυακού τύπου, τεμ.1, Π/Υ:30.000€

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις-σχόλια από τη Δευτέρα 11/02/2013 έως και την Παρασκευή 15/02/2013, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

   -  ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που υπάρχει στο τέλος της σελίδας.

   -  email στην ηλεκτρονική διεύθυνση spanos@komotini-hospital.gr

Τυχόν σχόλια που θα αποστέλλονται με email, θα αναρτώνται από τους διαχειριστές στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Κομοτηνής, έτσι ώστε όλα τα σχόλια να εμφανίζονται δημόσια προς περαιτέρω σχολιασμό.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην εν λόγω ανοικτή διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κ. Σπανό Ιωάννη:  τηλ. 25313 51340, fax. 25310 81830, e-mail: spanos@komotini-hospital.gr

         Ο Διοικητής του

Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

 

   Ηρακλής Χατζηνέστωρος

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχόλια

#10 Παρατηρησεις για το σύστημα PACSΒασίλης Καρκαλής 15-02-2013 22:53
Οι παρατηρήσεις μας για το PACS είναι οι ακόλουθες:

1. Ενα σύστημα PACS διαχειρίζεται ιατρικά δεδομένα και διαγνώσεις και ως εκ τουτου θεωρείται Ιατρικό Μηχάνημα. Για λόγους ασφαλείας και διαχείρισης η επικοινωνία με τα υπόλοιπα Πληροφοριακά (π.χ. ΟΠΣΥ) ή Ιατρικά συστήματα (Διαγνωστικές Μονάδες) γίνεται με διεθνή καθιερωμένα πρότυπα (HL7 & DICOM) και όχι με επικοινωνία ανοιχτού τύπου. Ζητούμε λοιπόν για την παράγραφο 7 να αλλάξει ο όρος από : ' Το σύστημα και η Βάση Δεδομένων να είναι ανοικτή' σε : 'Το σύστημα να έχει δυνατότητα επικοινωνίας με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα μέσω HL7'

2. Στους ειδικούς όρους ζητείται το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει CE. Επιπροσθέτως για το λογισμικό PACS, αφού απαιτείται για επεξεργασία εικόνων και με άδειες χρήσης για ακτινολόγους, θα πρέπει το CE που φέρει να είναι τουλάχιστον κατηγορίας ΙΙa.

3. Οι σημερινοί servers διαχειρίζονται αξιόπιστα και με μεγάλη ταχύτητα (I/O) μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους εσωτερικά (Disk Array Storage). Η αποθήκευση σε εξωτερικό NAS χωρίς προδιαγραφές για ταχύτητα διαμεταγωγής ή διασφάλιση διπλού τροφοδοτικού, μπορεί και να μειώσει την συνολική απόδοση του συστήματος ή να αυξήσει αντίστοιχα το κόστος. Ζητούμε στην παράγραφο Α.4 να βγει ο όρος 'εξωτερικό NAS'.

4. Στην παράγραφο Α.11 ζητείται ο server να είναι Rack mounted. Επειδή υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα Rack και τους server όταν αυτά είναι από διαφορετικούς κατασκευαστές και δημιουργείται ασυμβατότητα, προτείνουμε να προσφερθεί και Rack του ίδιου τύπου με τα υπόλοιπα προσφερόμενα. Με τον τρόπο αυτό ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη όλης της εγκατάστασης.

5. Στην παράγραφο Α.14 υπάρχουν μεταβλητά κόστη για την διασύνδεση που δεν μπορούν να καθοριστούν λόγω έλειψης προδιαγραφών. Παρ' όλα αυτά, από την εμπειρία μας σε διασυνδέσεις με Πληροφοριακά συστήματα σε άλλα Νοσοκομεία της Ελλάδας, οι αμοιβές προς τρίτες εταιρείες που διαχειρίζονται τα ΟΠΣΥ και απαιτούνται για την διασύνδεση και την εκπαίδευση των χρηστών, ξεπερνούν από μόνες τους τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου. Ζητούμε να αφαιρεθεί ο όρος 'Τα έξοδα διασύνδεσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο του παρόντος διαγωνισμού΄ και να τροποποιειθεί ώστε να υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης μελλοντικά με το ΟΠΣΥ μέσω HL7.

6. Στους ειδικούς όρους, τα προσπεκτους από τις περισσότερες εταιρείες διατίθενται στα Αγγλικά τουλάχιστον. Αυτά που είναι υποχρεωτικά στα Ελληνικά είναι τα εγχειρίδια χειρισμού του τελικού χρήστη.

7. Επίσης στους ειδικούς όρους και στην παράγραφο Ε.5, υπάρχει ένα μεταβλητό κόστος που αφορά τις εταιρείες τρίτων κατασκευαστών καθώς και τις υποχρεώσεις από πλευράς Νοσοκομείου. Από την μία πλευρά υπάρχουν οι υποδομές που θα πρέπει να παρέχει το Νοσοκομείο όπως : παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, δομημένη καλωδίωση, ενεργά στοιχεία δικτύου, κλιματισμός στο computer room όπου θα εγκατασταθεί ο server και από τη άλλη, οι άδειες χρήσης DICOM και η εργασία που τυχόν απαιτούνται από τις εταιρείες τρίτων κατασκευαστών (Διαγνωστικές Μονάδες). Σαφώς και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον Διαγωνισμό οι υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίηση ς και εκπαίδευσης , αλλά μόνο σε ότι αφορά τα προσφερόμενα είδη. Η ανάληψη οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή κόστους δεν αφορούν τον σκοπό του παρόντος έργου με τον συγκεκριμένο χαμηλό προϋπολογισμό και απαιτεί διαχείριση έργου με διαφορετική προσέγγιση ώστε να υλοποιηθεί το έργο με επιτυχία. Ζητούμε να τροποποιηθεί η παράγραφος και να εξαιρεθούν τα κόστη προς τρίτους προμηθευτές.

ΜΦΧ
ΒΚ
#9 ΑΠ: 07 Φεβ. 2013 - Δημόσια Διαβούλευση Τεχν. Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικ ού Εξοπλισμού ΕΣΠΑΈφη Τζαλαμίχα 15-02-2013 17:16
Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών δεν έχουμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις παρά μόνο στους ειδικούς όρους του συστήματος αυτού.

Συγκεκριμένα:
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3. Nα συνοδεύονται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα ελληνικά.
Τα εγχειρίδια να είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού.

Τα εργοστασιακά προσπέκτους τις περισσότερες φορές είναι στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που η επιτροπή του διαγωνισμού θεωρήσει απαραίτητο να υπάρχουν στην προσφορά τα προσπέκτους των μηχανημάτων στην ελληνική γλώσσα, τότε θα πρέπει να ζητηθεί τα εργοστασιακά αυτά προσπέκτους να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Παρακαλούμε επίσης να διευκρινιστεί αν ζητείται και τα εγχειρίδια χειρισμού και τεχνικού να είναι στην ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με την ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία μόνο τα εγχειρίδια χειρισμού (user manuals) θα πρέπει να υπάρχουν στην γλώσσα της χώρας εγκατάστασης ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο για τα εγχειρίδια τεχνικού (service manuals) τα οποία και ζητούνται στην Αγλλική γλώσσα
#8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ / ΟΞΥΜΕΤΡΟΣπανίδης Θρασύβουλος -Ν.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ 14-02-2013 16:26
Αναφερόμενοι στην Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν τον Βιοϊατρικό εξοπλισμό της υπό ένταξη πράξης > και συγκεκριμένα για το >, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Στην προδιαγραφή 4 ζητείται:


Η εταιρεία μας προτίθεται να λάβει μέρος στον συγκεκριμένο διαγωνισμό αλλά η συγκεκριμένη προδιαγραφή-απα ίτηση περιορίζει τον ανταγωνισμό.
Η παρουσία στην συσκευή ανεξάρτητου φορτιστή δεν επιφέρει κανένα πλεονέκτημα ως προς την λειτουργία του.
Σημειώνουμε δε ότι η δυνατότητα, η οποία ζητείται από την προδιαγραφή > μειώνει την παρουσία προσφορών λοιπών καταξιωμένων εταιρειών που προτίθενται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ωσάν η ιδική μας.

Επομένως και προκειμένου να μπορεί να αναπτυχθεί επαρκής ανταγωνισμός και χωρίς την υποβάθμιση των διαγνωστικών και λειτουργικών δυνατοτήτων του μηχανήματος, προτείνουμε την αντικατάσταση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως ακολούθως :

>
#7 Παρατηρήσεις για το σύστημα PACSΣπανίδης Θρασύβουλος -Ν.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ 14-02-2013 15:14
Παρατηρήσεις για το σύστημα PACS

1. Η απαίτηση το λειτουργικό σύστημα του PACS Server να είναι Windows Server, αποκλείει προϊόντα που βασίζονται σε εξίσου διαδεδομένα και ανοικτά λειτουργικά συστήματα όπως το Linux. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο περιορισμός.
2. Στην πλειοψηφία τους οι διαγνωστικοί σταθμοί που φέρουν πιστοποίηση CE ή FDA ως ιατρικές συσκευές αναζήτησης και επεξεργασίας εικόνας, δεν είναι Web-Based και κατά συνέπεια η σχετική απαίτηση θέτει περιορισμούς. Αντίθετα η διαχείριση του PACS και η απομακρυσμένη πρόσβαση (όχι όμως για διαγνωστική χρήση) μπορεί να είναι Web based. Θα πρέπει να διευκρινιστεί και να εξειδικευτεί η απαίτηση Web based, ώστε να μην περιορίζει την επιλογή συστήματος
3. Το κόστος παραμετροποίηση ς των modalities δεν μπορεί να προσδιοριστεί και κατά συνέπεια δεν μπορεί να επιβαρύνει τον ανάδοχο. Κατά πάγια τακτική η παραμετροποίηση των modalities είναι ευθύνη του προμηθευτή αυτών σύμφωνα με τις υποδείξεις του αναδόχου.
4. Το κόστος διασύνδεσης με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα δεν μπορεί να προσδιοριστεί χωρίς να είναι γνωστές οι προδιαγραφές και οι δυνατότητες αυτών.
5. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός είναι πολύ χαμηλός για να καλύψει τις προδιαγραφές του έργου. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αυξηθεί.
#6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ PACSKotselidis Theodoros 14-02-2013 14:54
Θα θέλαμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:

1.) Το προδιαγραφόμενο σύστημα PACS (λογισμικό, υλικό και υπηρεσίες διασύνδεσης) υπερβαίνει κατά πολύ τα 30.000 ΕΥΡΩ. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί, πως η γενική αναφορά σε διασύνδεση του PACS με το ΟΠΣΥ αφήνει πολλά κενά, τα οποία θα πρέπει να εξαλειφθούν. Διασύνδεση μέσω ποιού τρόπου (π.χ. HL7) και για ποιό σκοπό. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρξουν/ενσωμα τωθούν στην διακήρυξη σενάρια διασύνδεσης με κάθε λεπτομέρεια (εισαγωγή του ασθενή, συγχνώνεσυη ασθενή κλπ.).

2.)Λύσεις BACKUP σε TAPE είναι χρονοβόρες και πιο δαπανηρές σε σχέση με DISK-TO-DISK BACKUP. Κατα την άποψη μας θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει τροποποίηση της απαίτησης αυτής.
#5 Αναρρόφηση υψηλού κενού διπλής φιάληςEleni Kaikonidou KLINIKUM 14-02-2013 09:55
Θα ήθελα απλά να επισημάνω ότι μια αναρρόφηση υψηλού κενού για το τμήμα επειγόντων θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και ποιοτική ώστε να εξοικονομεί χρήματα στο Νοσοκομείο από άποψη συντήρησης και ανταλλακτικών αλλά και από διάρκεια χρόνου ζωής του μηχανήματος.
Υπάρχουν αναρροφήσεις που χρησιμοποιούντα ι ακόμα από το 1990.
Ο προϋπολογισμός της επισυναπτόμενης αναρρόφησης που σας προτείνουμε είναι 2.900 € + φπα

1.Να είναι σύγχρονης σχεδίασης.
2.Να είναι τροχήλατη με τέσσερις τροχούς
3.Να έχει αναρροφητική ικανότητα τουλάχιστον 50 lt/λεπτό.
4.Να φέρει σήμανση CE MARK σύμφωνα με οδηγία 93/42/EEC και να επιβεβαιώνεται από ανάλογο οργανισμό.
5.Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ολικής ποιότητας ISO 9001
6.Να παρέχει ηλεκτρική προστασία κατηγορίας ΙΙa, IPX1 και να πιστοποιείται ηλεκτρική ασφάλεια.
7.Να είναι αντιεκρηκτικού τύπου, να ανήκει στην κατηγορία ΑΡ (Anaesthetic Proof)
8.Η αναρρόφηση να είναι αντιπαρασιτική και να μην επηρεάζει τη λειτουργία άλλων συσκευών του Νοσοκομείου (πχ μόνιτορ).
9.Τα αναφερόμενα στους παραγράφους 4,5,6,7,8 να παραπέμπονται σε επίσημα έγγραφα του οίκου κατασκευής που θα περιλαμβάνονται μέσα στην τεχνική προσφορά. Η μη ύπαρξή τους αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς.
10. Η αναρρόφηση να δημιουργεί αρνητική πίεση τουλάχιστον -90Kpa (-675mmHg)
11.Να έχει αναρροφητική ικανότητα τουλάχιστον 50 lt/λεπτό η οποία να επιτυγχάνεται από τουλάχιστον -25kpa αρνητικής πίεσης.
12.Για τα παραπάνω (1,2) να υπάρχουν ανάλογα στοιχεία και διαγράμματα προς τεκμηρίωση αυτών. Η μη ύπαρξη αυτών των τεχνικών στοιχείων αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς.
13.Να λειτουργεί με σύστημα πιστόνι-κυλίνδρ ου, χωρίς κραδασμούς και να είναι αθόρυβη. Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 45 dBA. Να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα του οίκου κατασκευής.
14.Να φέρει ρυθμιστή κενού και μανόμετρο κενού.
15.Να διαθέτει τροχήλατη βάση κατασκευασμένη από υλικό ανθεκτικό στην οξείδωση. Να έχει τέσσερις αντιστατικούς τροχούς και σύστημα πεδήσεως στους δύο από αυτούς.
16.Η εξωτερική κατασκευή να είναι από υλικό που να αντέχει σε κτυπήματα χωρίς να παραμορφώνεται. Να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα.
17.Να φέρει διακόπτη ON-OFF και ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναμονής.
18.Θα εκτιμηθεί να διαθέτει ποδοδιακόπτη. Η αναρρόφηση να συνοδεύεται με εξωτερικό ποδοδιακόπτη εφόσον δεν υπάρχει ενσωματωμένος ποδοδιακόπτης στην τροχήλατη βάση.
19.Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με μία ή δύο φιάλες των 1 lit, 2 lit, 3 lit ή των 5 lit ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Επίσης το πώμα των φιαλών να είναι το ίδιο για όλες της φιάλες και να φέρει μηχανικό σύστημα υπερχείλισης (φλοτέρ). Η φιάλη εκκριμάτων να είναι άθραυστη και διαβαθμισμένη. Η φιάλη εκκριμάτων και το πώμα της να κλιβανίζονται στους 134 βαθμούς Κελσίου.
20.Να έχει δυνατότητα λειτουργίας και με σάκους μιας χρήσεως.
21.Να φέρει ειδικό φιαλίδιο ασφαλείας με μηχανικό σύστημα υπερχείλισης (φλοτέρ) και αντιβακτηριδιακ ό - υδροφοβικό φίλτρο στην είσοδο της αντλίας.
22.Να λειτουργεί με τάση 220V-240V και 50Hz.
23.Να έχει την δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις διατηρώντας την μέγιστη αρνητική πίεση και αναρροφητική ικανότητα και να μην απαιτούνται συχνές συντηρήσεις.
24.Για την ευκολία επισκευής και συντήρησης το μοτέρ της αναρρόφησης να είναι κατασκευαστικά ανεξάρτητο από την αντλία.
25.Η αντλία της αναρρόφησης να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και να μην απαιτείται αλλαγή ελαίων και μεμβρανών.
26.Η αναρρόφηση πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες διατάξεις ασφαλείας τόσο για την διασφάλιση της άριστης λειτουργίας όσο και για την ασφάλεια του προσωπικού
27.Ο χρόνος εγγύησης να μην είναι μικρότερος των 5 ετών. Η εγγύηση θα περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες προληπτικής και έκτακτης (επισκευή βλαβών) συντήρησης με όλα τα ανταλλακτικά που θα απαιτούνται. Να αναφέρετε ρητά τι δεν καλύπτεται κατά το διάστημα αυτό.
28.Η αναρρόφηση θα παραδοθεί πλήρης τοποθετημένη και με άριστη λειτουργία μετά δοκιμών σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία του νοσοκομείου.
29.Για όλα τα παραπάνω 1,2,3,4 θα υπάρχει με ποινή απόρριψης σαφής δήλωση αποδοχής.
30.Οι εταιρείες που θα προσφέρουν να έχουν αποδειγμένα εξειδικευμένο service στη Θεσσαλονίκη.
31.Να γίνει εκπαίδευση των χειριστών με ευθύνη του προμηθευτή.
32.Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε από ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές, τεχνική περιγραφή, φύλλο συμμόρφωσης και πρωτότυπα PROSPECT του οίκου κατασκευής.
33.Στο φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει να απαντηθεί με σαφήνεια η συμφωνία ή όχι στις τεχνικές προδιαγραφές, παραπέμποντας υποχρεωτικά για την τεκμηρίωση στα συνημμένα στην προσφορά πρωτότυπα PROSPECTS ή τεχνικά εγχειρίδια με την ίδια αρίθμηση των τεχνικών προδιαγραφών, επί ποινή απόρριψης.
#4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ TΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ/ΟΞΥΜ ΕΤΡΟΥ - ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥGiorgos Halambalakis - HAMED SA 14-02-2013 09:42
1. TΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ/ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ
1.Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρης και να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz αλλά να διαθέτει και επαναφορτιζόμεν ες μπαταρίες για καλύπτει την λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για 5 ώρες τουλάχιστον
4. Να διαθέτει ενσωμαωμένο φορτιστή
15. Να διαθέτει θύρα USB & δυνατότητα προσθήκης ενσωματωμένου εκτυπωτή.

2. ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ
1.Να διαθέτει έγχρωμη TFT οθόνη για την απεικόνιση αποτελεσμάτων σε γραφημα και σε αριθμητικές τιμές
2. Να μετρά παράλληλα κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα
3. Να διαθέτει μπαταρία αυτονομία 8 ωρών τουλάχιστον
4. Να αποθηκεύει συνεχόμενη καταγραφή μετρήσεων έως και 10 ώρες
5. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή για εκτύπωση αποτελεσμάτων.
#3 Παρατηρήσεις CRPopi Raptopoulou- AGFA 14-02-2013 09:37
Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος
Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών
• Κασέτα Απεικόνισης Μακρών Οστών (να αναφερθούν οι διαστάσεις της).
Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αναφέρεται σε ένα και μοναδικό τρόπο απεικόνισης μακρών οστών, με μία κασέτα, αποκλείοντας κάθε άλλο τρόπο, μειώνοντας έτσι την συμμετοχή και τον ανταγωνισμό. Προτείνουμε την αλλαγή σε «Σύστημα απεικόνισης μακρών οστών. Να αναφερθούν οι λεπτομερείς προδιαγραφές.»
5. Η ωριαία παραγωγή για μέγεθος κασέτας 35x43 cm (14’’x17’’) Γενικής Χρήσης να είναι τουλάχιστον 90 κασέτες (η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παραγωγή θα αξιολογηθεί).
Η παραγωγικότητα των 90 κασετών 35Χ43 την ώρα είναι πολύ υψηλή, με αποτέλεσμα να αποκλείει εταιρείες, μειώνοντας τον ανταγωνισμό και προάγοντας μονοπωλιακές τακτικές. Προτείνουμε την αλλαγή του όρου σε «80 κασέτες την ώρα 35Χ43».
6. Η διακριτική ανάλυση για μέγεθος 35Χ43 εκ. Γενικής Χρήσης κασέτα να είναι τουλάχιστον 10 pixels/mm και το μέγεθος του εικονοστοιχείου ίσο με ή μικρότερο από 97 microns:
Η διακριτική ανάλυση των συστημάτων ψηφιοποίησης έχει καθιερωθεί στις ακόλουθες τρεις τιμές 6,7 pixels/mm 150 μm, 10 pixels/mm 100 μm και 20 pixels/mm 50 μm (για εξετάσεις μαστογραφίας).
Δηλαδή 1mm=1000 μm/10 pixels/mm= 100 μm ανά pixel.
Αν βάλουμε τα 97 μm, έχουμε 1000 μm/ 97 μm= 10,31 pixels/mm.
Όπως αντιλαμβάνεστε, το νούμερο 10,31 pixels/mm είναι φωτογραφία συγκεκριμένης εταιρείας, και αποκλείει όλες τις υπόλοιπες από το να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οπότε αποτρέπεται η ανάπτυξη οποιουδήποτε ανταγωνισμού.
Προτείνουμε την αλλαγή σε «το μέγεθος του εικονοστοιχείου ίσο με ή μικρότερο από 100 microns».

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος
Ξηράς Εκτύπωσης Ακτινογραφιών (Dry)
10. Η ωριαία παραγωγή για μέγεθος φιλμ 35Χ43 εκ. να είναι τουλάχιστον 120 φιλμ/ ώρα ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες του τμήματος. Θα αξιολογηθεί θετικά η μεγαλύτερη παραγωγή.
Η μέγιστη παραγωγή των 120 φιλμ ανά ώρα 35Χ43 είναι ένας όρος ο οποίος αποκλείει εταιρείες από την συμμετοχή τους, μειώνοντας τον ανταγωνισμό και αποτρέποντας εταιρείες από την συμμετοχή τους. Η εταιρεία μας έχει εγκατεστημένες πολλές κάμερες με παραγωγή 100 φιλμ ανά ώρα 35Χ43 και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά την παραγωγή, λόγω της πολύ γρήγορης εκτύπωσης των πέντε πρώτων φιλμ, την γρηγορότερη της αγοράς. Προτείνουμε την αλλαγή σε «90 φιλμ ανά ώρα διαστάσεων 35Χ43».

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3. Να συνοδεύονται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα Ελληνικά. Τα εγχειρίδια να είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού.
Οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν προσπέκτους στα Αγγλικά και όχι στα Ελληνικά. Τα Εγχειρίδια χειρισμού και πρώτης επέμβασης (User manuals), τα οποία είναι στα Ελληνικά, περιλαμβάνονται στην προσφορά και μπορούν να ζητηθούν. Τα Εγχειρίδια τεχνικού (Service manuals) είναι καθαρά τεχνικά κείμενα, στην Αγγλική γλώσσα, και δεν μπορούν να αξιολογηθούν από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προτείνουμε την αλλαγή του όρου σε «Να συνοδεύονται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους. Τα εγχειρίδια να είναι χειρισμού να είναι στα Ελληνικά και κατά την παράδοση να δοθούν και τα εγχειρίδια χρήσεως (Operation manuals) και τα τεχνικά Εγχειρίδια (Service manuals)

5. Ο προμηθευτής να αναλάβει την πλήρη τοποθέτηση των μηχανημάτων σε πλήρη λειτουργία, με όλες τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ τους και με τα αντίστοιχα Ακτινολογικά, πληροφορικής μηχανήματα του νοσοκομείου (τα έξοδα εγκαταστάσεις –συνδέσεις θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή) και την επίδειξη των μηχανημάτων στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό του Νοσοκομείο μας.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει, εφόσον της ανατεθεί η προμήθεια, την αποστολή, εγκατάσταση, σύνδεση μεταξύ των μηχανημάτων μας και εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου στον χειρισμό του συστήματος. Τα ακτινολογικά μηχανήματα ΔΕΝ συνδέονται στο σύστημα ψηφιοποίησης, απλά ψηφιοποιείται η εικόνα τους μέσω των ειδικών κασετών. Για συνδέσεις διαφόρων διαγνωστικών μηχανημάτων, όπως αξονικός, μαγνητικός τομογράφος, υπέρηχοι κλπ. είναι απαραίτητη η παρουσία τεχνικών και των δύο εταιρειών, και της εταιρείας μας και της εταιρείας του διαγνωστικού μηχανήματος προς σύνδεση. Το ίδιο ισχύει και για σύνδεση με δίκτυα πληροφορικής. Το κόστος αυτό δεν το αναλαμβάνει η εταιρεία μας.
Προτείνουμε την αφαίρεση του όρου «τα έξοδα εγκαταστάσεις –συνδέσεις θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή»
#2 Παρατηρήσεις PACSGeorgios Mitalas 14-02-2013 09:30
Σας αποστέλλω παρακάτω τα σχόλιά μας για τη διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για το σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων (PACS) για το Νοσοκομείο σας:

Θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι για την προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος αρχειοθέτησης (PACS) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, σύμφωνα και με τις ζητούμενες προδιαγραφές, θα απαιτηθεί μεγαλύτερος προϋπολογισμός από τις 30.000 € που έχει ανακοινωθεί ότι αφορούν στη συγκεκριμένη προμήθεια. Ο αριθμός των ετήσιων εξετάσεων είναι αρκετά μεγάλος, οπότε και το απαιτούμενο hardware και οι απαραίτητες άδειες χρήσης (software) ανεβάζουν το κόστος.
Παράγραφος 7
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος επικοινωνίας και το κλινικό ζητούμενο της επικοινωνίας, προκειμένου να είναι σαφής στους προμηθευτές η απαίτηση της διακήρυξης. Στο σημείο αυτό θα μπορούσατε να προσθέσετε ότι το σύστημα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα DICOM και HL7. Ειδικά, η λέξη ανοικτή προτείνουμε να απαλειφθεί επειδή παραπέμπει σε λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source).
Παράγραφος Α.4
Για ποιο λόγο επιλέγετε τη λύση NAS, η οποία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, ενώ υπάρχουν ισοδύναμα συστήματα αποθήκευσης, με αντίστοιχες δικλίδες ασφαλείας (RAID-5), όπως για παράδειγμα, οι εσωτερικοί σκληροί δίσκοι στο server.
Παράγραφος Α.11
Ο περιορισμένος προϋπολογισμός του έργου, αντίστοιχα περιορίζει και τις δυνατότητες του ζητούμενου hardware. Η αποθήκευση σε μαγνητοταινίες είναι ιδιαίτερα δαπανηρός τρόπος αποθήκευσης, και προτείνουμε να απαλειφθεί από τις τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να είναι εφικτή από οικονομικής άποψης η συμμετοχή της εταιρίας μας στο διαγωνισμό.
Παράγραφος Α.14
Θα πρέπει να διευκρινιστεί, με αναλυτικό τρόπο, ο τρόπος διασύνδεσης των συστημάτων PACS με το ΟΠΣΥ του Νοσοκομείου, επειδή, υπάρχουν πολλές δυνατότητες διασύνδεσης, με διαφορετικό κλινικό αποτέλεσμα και διαφορετικά κόστη.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Παράγραφος 3
Στην παράγραφο αναφέρεται ότι τα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα ελληνικά. Μάλλον, αναφέρεστε στα επίσημα εργοστασιακά εγχειρίδια χειρισμού και όχι στα προσπέκτους των μηχανημάτων.
Επίσης, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι, κατά πάγια πρακτική, στους δημόσιους διαγωνισμούς, τα εγχειρίδια λειτουργίας (user manuals) ζητούνται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ τα τεχνικά εγχειρίδια (service manuals) ζητούνται στην Αγλλική γλώσσα.
#1 Ν.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕΝ.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΕ 11-02-2013 15:28
Προτιθέμεθα να συμμετάσχουμε στη διαβούλευση για τα επισυναπτόμενα είδη.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020