25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 03/02/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ»

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών.

2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».

3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6696/17-9-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.

4. Την υπ. αρ. 522/26-10-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ»

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ», CPV 33141000-0, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας Διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης: 05-02-2016
Λήξη διαβούλευσης:     13-02-2016
 
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» μπορείτε να το κατεβάσετε παρακάτω. Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη Νέου Σχολίου».Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  

Σχόλια

#14 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςΓ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε. 17-02-2016 12:19
Επιπρόσθετες προτάσεις για το είδος με α/α 3 – Αναρροφήσεις τοίχου

Να είναι χωρητικότητας 2 lt (το πιο σύνηθες).
Να διαθέτει αντιμικροβιακή - απολυμαντική επιφάνεια που αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων στο σάκο.
#13 ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣARETEION MEDICALS AE 12-02-2016 15:35
α/α 1
Η περιγραφή είναι ασαφής. Παρακαλούμε να διορθωθεί και να συμπληρωθεί: με φιαλίδιο 20 έως 30ml βαθμονομημένο, με δύο καθετήρες από PVC 6Fr και 10 Fr, μήκους 25cm έως 35cm (ΝΕΟΓΝΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ) βαθμονομημένους ανά εκατοστό και ακτινοσκιερούς, με επιπλέον καπάκι για το φιαλίδιο, με αυτοκόλλητη ετικέτα αναγραφής στοιχείων και να είναι Latex-free και DEHP-free μιας χρήσεως αποστειρωμένες.

α/α 13
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί: με καθετήρα 14 έως 16Fr (όποιο μέγεθος επιλεγεί) ακτινοσκιερός και βαθμονομημένος ανά εκατοστό μήκους ~50cm (ΕΝΗΛΙΚΩΝ). Να είναι Latex-free και DEHP-free.

α/α 15
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί: και με φίλτρο έως 5μm για κατακράτηση φυσαλίδων, ενδοτοξινών κ.α. Να είναι Latex-free και DEHP-free μιας χρήσεως αποστειρωμένες.

Γενική Παρατήρηση:
Ορισμένες προδιαγραφές αναλωσίμων και δη εμφυτευομένων ή εισερχομένων στο σώμα των ασθενών, πρέπει να αναγράφονται στις διακηρύξεις διότι πλέον τίποτα δεν θεωρείται αυτονόητο. Στοιχεία όπως: μιας χρήσεως, πολλαπλών χρήσεων, αποστειρωμένο, διαβάθμιση, ακτινοσκιερό, όταν εμφυτεύεται, μήκος, εύρος, Latex-free κ.α., θεωρούμε ότι είναι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να χαρακτηρίζουν τα προϊόντα.

Με τις παρατηρήσεις μας πιστεύουμε ότι δεν περιορίζουμε τον ανταγωνισμό και ότι διευκολύνουμε την αξιολόγηση των προσφορών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Με τιμή,
ARETEION MEDICALS AE

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες διευκρινήσεις:
ΓΙΩΡΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΣΑΛΙΔΗ 122, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΚ 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310-488641, κιν.: 6944906506
#12 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςRONTIS HELLAS AEBE 12-02-2016 15:08
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER, ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ LOCK

Να φέρουν:

➢ Ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος και πώμα με αδιάβροχο αεραγωγό με φίλτρο 3μ.
➢ Διαφανή, εύκαμπτο σταγονομετρικό υποθάλαμο (1ml= 60σταγ.) με φίλτρο κατακράτησης
σωματιδίων 15μ.
➢ Συνολικό μήκος συσκευής περίπου ίσο 200εκ. στο μέσον της οποίας να βρίσκεται ο ρυθμιστής ροής με διαβάθμιση και δυνατότητα χορήγησης από 5 έως 250 ml/ ώρα με τη βαρύτητα.
➢ Κάτω από το ρυθμιστή ροής να υπάρχει διακλάδωση τύπου Υ με LATEX FREE για τις χορηγήσεις.
➢ Το άκρο του σωλήνα να καταλήγει σε σύνδεση luer με περιστρεφόμενο σημείο lock για να μην μεταδίδονται οι κινήσεις σύνδεσης με τον καθετήρα στο αγγείο του ασθενούς.
➢ Το τελικό άκρο του σωλήνα να είναι καλυμμένο με πώμα που φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο και επιτρέπει την εξαέρωση της συσκευής με καλυμμένο το άκρο της για την αποφυγή μολύνσεων.
➢ Η παροχή του σταγονοθάλαμου να είναι σε απόλυτη αντιστοίχηση με την ένδειξη του ροόμετρου
#11 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςTELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ 12-02-2016 13:16
Προτείνουμε μέσω της διαδικασίας της διαβούλευσης στο α/α 9 ΣΥΣΚΕΥΕΣ BILLAW M.X την εξής περιγραφή :

Α/Α 9 Συσκευή BILLAW (ΥΓΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ /ΥΓΡΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ)

Παροχέτευση θώρακος υγρής αναρρόφησης να είναι ακριβείας και να παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια για τον ασθενή.

Το σύστημα να διαθέτει:

• Ασφαλή επίπεδα αναρρόφησης μέσω των στηλών αναρρόφησης που είναι ελεγχόμενες από το νερό
• Βαλβίδα υψηλής αρνητικής πίεσης που επιπλέει εκπέμπει την απώλεια της υγρής στεγανοποίησης.
• Η βαλβίδα ανακούφισης υψηλής αρνητικής πίεσης να επιτρέπει την χειροκίνητη φιλτραρισμένη εκπομπή της πολύ υψηλής αρνητικής πίεσης.
• Θάλαμο συλλογής με ελάχιστη χωρητικότητα των 2.500 ml, βαθμονομημένο σε διαστήματα του 1 ml έως 100, 2 ml έως 200 ml και 5 άνω των 200 ml.
• Αυτοστεγανοποιούμενο διάφραγμα στο πίσω μέρος του θαλάμου συλλογής για τη συλλογή των δειγμάτων στραγγισμένων υγρών.

• Θάλαμο με τη σφραγίδα του νερού που δέχεται τουλάχιστον 70 ml νερού, είναι εξοπλισμένο με μια κλίμακα για την εκτίμηση της αρνητικής πίεσης, βαλβίδα με πλωτήρα και αυτο-σφράγιση, διάφραγμα για την αφαίρεση ή την επανένταξη του νερού.
• Παράθυρο αέρα ελέγχου διαρροών
• Θάλαμο για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της αναρρόφησης, κλιμακούμενου έως -25 εκατοστά H20, εξοπλισμένο με μια αυτο-σφράγιση του διαφράγματος για την απόσυρση του νερού από το θάλαμο. Ποσότητα ελάχιστου νερού για την πλήρωση του θαλάμου ελέγχου της αναρρόφησης 530 ml.
• Αυτόματη απελευθέρωση της θετικής πίεσης.
• Εξοπλισμένο με λάστιχο που δέν τσακίζει για τον ασθενή, «χωρίς λάτεξ», 180 cm. Εσωτερική διάμετρο 11 mm, εξωτερική διάμετρο 13 mm.
• Λαβή μεταφοράς, με υποστήριξη για στερέωση και αυτοασφαλιζόμεν α άγκιστρα.
• Οι τρείς θάλαμοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από πολυανθρακικό πλαστικό και να έχουν διαφορετικά χρώματα για εύκολη προβολή και λειτουργία.
• Συσκευασμένο σε άκαμπτη συσκευασία από χαρτόνι, τυλιγμένο σε ύφασμα TNT και εξωτερικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο. Αποστειρωμένο.
#10 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. 12-02-2016 11:23
Στον Α/Α 4 ζητείται: ΛΑΣΤΙΧΟ PENROSE. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ. Α) ¾’
Στον Α/Α 5 ζητείται: ΛΑΣΤΙΧΟ PENROSE. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ. Β) 5/8’
Επειδή η διπλή συσκευασία εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια αποστείρωσης και ευκολότερη χρήση στο χειρουργείο, προτείνουμε η τεχνική προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως εξής:
Α/Α 4. Παροχετεύσεις Penrose σε διπλή συσκευασία από latex μήκους 45cm και πλάτους 10-40mm μεγέθους ¾.
Α/Α 5. Παροχετεύσεις Penrose σε διπλή συσκευασία από latex μήκους 45cm και πλάτους 10-40mm μεγέθους 5/8.


Στον Α/Α 8 ζητείται: ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΥΠΤΥΧΕΣ (ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ), ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ, ΠΟΛΥΣΩΛΗΝΩΤΕΣ – ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΩΣ 15mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 20cm (ΜΑΛΑΚΕΣ)
Επειδή είναι απαραίτητο, κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, να προσδιορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ζητούμενου προϊόντος και το υλικό κατασκευής τους, χωρίς όμως αυτός ο προσδιορισμός να δημιουργεί αδικαιολόγητα κωλύματα και κατ’ επέκταση περιορισμό των προσφορών, προτείνουμε η τεχνική προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως εξής:
Α/Α 8. Πολυαυλική παροχέτευση (κεραμιδάκια) από 100% σιλικόνη, μήκους 36cm και πλάτους 6cm.

Για την ΑΝ. ΜΑΥΟΡΓΕΝΗΣ Α.Ε.
Ιατροτεχνολογικ ά είδη
14ο χλμ Θεσσαλονίκης Μουδανιών
ΤΘ 60688, ΤΚ 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης
#9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. 12-02-2016 11:05
Στον Α/Α 4 ζητείται: ΛΑΣΤΙΧΟ PENROSE. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ. Α) ¾’
Στον Α/Α 5 ζητείται: ΛΑΣΤΙΧΟ PENROSE. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ. Β) 5/8’
Επειδή η διπλή συσκευασία εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια αποστείρωσης και ευκολότερη χρήση στο χειρουργείο, προτείνουμε η τεχνική προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως εξής:
Α/Α 4. Παροχετεύσεις Penrose σε διπλή συσκευασία από latex μήκους 45cm και πλάτους 10-40mm μεγέθους ¾.
Α/Α 5. Παροχετεύσεις Penrose σε διπλή συσκευασία από latex μήκους 45cm και πλάτους 10-40mm μεγέθους 5/8.
#8 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςJOHNSON AND JOHNSON HELLAS AEBE 10-02-2016 10:44
Κύριοι,
Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Νοσοκομείου σας με αριθμό πρωτοκόλλου 1622/03-02-2016 , σας υποβάλλουμε παρακάτω τις προτάσεις – παρατηρήσεις της εταιρείας Johnson and Johnson Hellas ΑΕΒΕ, συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Συγκεκριμένα προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές στην περιγραφή των α/α 24, 26 & 28.

Α/Α 24
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΝΟ 10
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10FR ΜΕ ΦΙΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 450-600 ML, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ (ΤΡΟΚΑΡ), ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ.


Α/Α 26
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΝΟ 14-15
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 14-15 FR ΜΕ ΦΙΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 450-600 ML, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ (ΤΡΟΚΑΡ), ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ.

Α/Α 28
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΝΟ 18-19
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 18-19 FR ΜΕ ΦΙΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 450-600 ML, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ (ΤΡΟΚΑΡ), ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία

Με εκτίμηση
Sofia Karamitrou
Tendering Administrator
Johnson & Johnson Hellas Medical AEBE
Tel.: 0030-210-6875556
Fax: 0030-210-687554 1
#7 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςMEDISUP AE 10-02-2016 10:05
Για το Α/Α 31 "ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΡΥΓΧΟΣ. ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ 1,8mm ΠΕΡΙΠΟΥ, ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΜΑΛΑΚΟΣ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ GRIP, ΧΩΡΙΣ ΡΥΓΧΟΣ-ΠΟΛΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ" προτείνουμε τα εξής:
1. Οι σωλήνες αναρρόφησης δεν είναι από σιλικόνη αλλά από PVC νοσοκομειακού τύπου. Προτείνουμε να αλλαχθεί στην τεχνική προδιαγραφή.
2. Επίσης στο μήκος κατά λάθος γράφονται “mm”, αντί του σωστού “m”.
3. Προτείνουμε να γράφετε και το μέγεθος (διάμετρο) του σωλήνα, με πιο συνηθισμένο μέγεθος το 24ch.
4. Ελαστικά άκρα για ασφαλή σύνδεση.
5. Δεν αποσαφηνίζετε την έννοια «συνδετικό GRIP»
6. Ελεύθερο DEHP.
#6 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςMEDISUP AE 10-02-2016 10:03
Για τα Α/Α 24 έως και 28 "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΝΟ 10, ΝΟ 12, ΝΟ 14, ΝΟ 16, ΝΟ18. ΦΙΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 ML, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ, ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ, ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ", προτείνουμε να ζητούνται παροχετεύσεις τύπου φυσαρμόνικα, χωρητικότητας 400 ή 600ml. Στο σετ να περιλαμβάνεται και πολύτρυπη παροχέτευση με trocar.
#5 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςMEDISUP AE 10-02-2016 10:02
Για το Α/Α 14 "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΕΩΝ (ΠΑΡΟΜΟΙΟ PURISET). ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ-ΟΥ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΑΚΟΥΣ, ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ, ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΝΑ ΒΙΔΩΝΕΙ" προτείνουμε: Με διακόπτες ροής σε κάθε αυλό, μήκος 172εκ. περίπου, διάμετρος σωλήνα 4.8 x 6.8mm εύρος για παροχή υψηλών όγκων διαλύματος. Το άκρο σύνδεσης κατάλληλο για κάθε τύπο σύνδεσης (luer slip-ψαράκι-με πρόσθετο κομμάτι σωλήνα και male luer lock). Αποστειρωμένες.
#4 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςMEDISUP AE 10-02-2016 10:00
Για το Α/Α 13 "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΩΝ/ΣΙΕΛΩΝ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΟ 14, ΜΕ ΠΩΜΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ-ΣΥΝΔΕΣΕΩ Ν" προτείνουμε: Με 2 καθετήρες 8 και 16Fr. Με επίπεδη βάση, διαγράμμιση ανα 2cc και αρίθμηση ανά 10cc. Με πρόσθετο συνδετικό σωλήνα εξαρχής συνδεδεμένο στη μια θέση του καπακιού, αποσπώμενος.
#3 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςMEDISUP AE 10-02-2016 09:58
Για το Α/Α 10 "ΣΥΣΚΕΥΕΣ BILLAW Μ.Χ. (ΠΑΡΟΜΟΙΟ). ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΙΑΛΗ 3LT Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ", προτείνουμε τις εξής αλλαγές/προσθέσ εις: η χωρητικότητα της φιάλης να είναι 2-3lt. Μήκος σωλήνα 150εκ. πλήρη βαθμονόμηση της φιάλης ανα 100 εκ. και διαγράμμιση ανα 50 εκ.. Άκρο σύνδεσης με εγκοπές (ψαράκι) και υποδοχή luer lock..
#2 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςMEDISUP AE 10-02-2016 09:57
Η εταιρεία μας προτείνει για το Α/Α 2 "ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΛΙΓΙΣΤΟΣ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ 2Μ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΡΥΓΧΟΣ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΥΓΧΟΥΣ ΧΩΝΟΕΙΔΕΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ" , να προστεθεί : Ελεύθερο DEHP.
#1 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Προμήθεια Συσκευών Παροχέτευσης-Αν αρρόφησηςMEDISUP AE 10-02-2016 09:55
Η εταιρεία μας έχει να παρατηρήσει ότι για το
Α/Α 1. "ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ. ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΗΚΟΥΣ 40CM, ΠΑΧΟΥΣ 10CH" οι τεχνικές προδιαγραφές είναι λάθος: προτείνουμε:
• Φιαλίδιο 25ml
• Καπάκι ασφαλείας
• Δεύτερο καπάκι
• Ετικέτα ασθενούς
• 2 καθετήρες αναρρόφησης 6 και 10Fr
• Αποστειρωμένο
• Ελεύθερο DEHP.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020