25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 
 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
FAX: 25310 51535
Email: promithies@komotini-hospital.gr
 

 

                                                                                                                                                ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15-02-2016
                                                                                                                                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ  2299

Θέμα: « Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Μηχανήματα αιμοκάθαρσης και των παραλλαγών της (αιμοδιήθησης, on-line αιμοδιαδιήθησης) – CPV33181100-3, 2) Πολυθρόνες αιμοκάθαρσης– CPV 33192130-2 , 3) Φορητό μηχάνημα αιμοδιήθησης (για τις ανάγκες των ασθενών της Μ.Ε.Θ.) – CPV 33181100-3, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6878/21-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 534/9-11-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «1) Μηχανήματα αιμοκάθαρσης και των παραλλαγών της (αιμοδιήθησης, on-line αιμοδιαδιήθησης) – CPV33181100-3, 2) Πολυθρόνες αιμοκάθαρσης– CPV 33192130-2 , 3) Φορητό μηχάνημα αιμοδιήθησης (για τις ανάγκες των ασθενών της Μ.Ε.Θ.) – CPV 33181100-3, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.»

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Μηχανήματα αιμοκάθαρσης και των παραλλαγών της (αιμοδιήθησης, on-line αιμοδιαδιήθησης) – CPV33181100-3, 2) Πολυθρόνες αιμοκάθαρσης– CPV 33192130-2 , 3) Φορητό μηχάνημα αιμοδιήθησης (για τις ανάγκες των ασθενών της Μ.Ε.Θ.) – CPV 33181100-3, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 15-02-2016
Λήξη διαβούλευσης 23-02-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα πλήρη κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών «1) Μηχανήματα αιμοκάθαρσης και των παραλλαγών της (αιμοδιήθησης, on-line αιμοδιαδιήθησης) – CPV33181100-3, 2) Πολυθρόνες αιμοκάθαρσης– CPV 33192130-2 , 3) Φορητό μηχάνημα αιμοδιήθησης (για τις ανάγκες των ασθενών της Μ.Ε.Θ.) – CPV 33181100-3, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr. Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

 

 

                                                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                                κ.α.α
                                                                                                                            Ο Δ/ντής της Ιατρικής Υπηρεσίας

 

                                                                                                                      

                                                                                                                            ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

PDF-Icon  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  

PDF-Icon  ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  

PDF-Icon  ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ - ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  

 

 

Σχόλια

#3 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Εξοπλισμό ΑιμοκάθαρσηςBAXTER HELLAS EPE 23-02-2016 14:36
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ:
1. Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας και να πληροί όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. Τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά να τεκμηριώνονται με αντίστοιχα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου.2. Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220V / 50 Hz, μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου με ρευματολήπτη τύπου «σούκο», και έχει αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον εικοσι (20) λεπτών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (ενσωματωμένη μπαταρία)
3. Να φέρεται σε τροχήλατη, αντικραδασμική βάση, έτσι ώστε να είναι εύκολο και ασφαλές στην μεταφορά προς όλες τις διευθύνσεις και επίσης να διαθέτει φρένο ακινητοποίησης για καλύτερη σταθεροποίηση.
4.Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης διαφορετικών θεραπειών:α. Συνεχή βραδεία υπερδιήθηση, (SCUF)
β. Συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση, (CVVH)γ. Συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοκάθαρση, (CVVHD)δ. Συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοδιαδιήθηση, (CVVHDF)ε. Θεραπεία αιμοδιήθησης υψηλών όγκων, (HV CVVH)στ. Αιμοπροσρόφηση, (HP)ζ. Θεραπευτική Ανταλλαγή Πλάσματος (TPE)η. Θεραπείες συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης με μεμβράνη υψηλής διατομής.
5. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης όλων των συμβάντων καθώς και όλων των αλλαγών που πιθανόν να πραγματοποιηθού ν καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίας τουλάχιστον για ενενήντα έξι ώρες, έτσι ώστε να είναι πολύ εύκολο το έργο της αξιολόγησης αυτών.
6. Θα εκτιμηθεί θετικά η δυνατότητα ελεγχόμενης υπερδιήθησης έως 2 lt/h, ροής διαλύματος τουλάχιστον έως 8000ml/h, χρήσης φίλτρων pre ή post dilution χωρίς καμία μηχανική αλλαγή, καθώς και ταυτόχρονης pre και post dilution, ανίχνευσης αέρα στο αιματικό κύκλωμα και ανίχνευση διαρροής αίματος του φίλτρου.
7. Το μηχάνημα θα πρέπει να πραγματοποιεί μέτρηση των παρακάτω πιέσεων: Α. Αρτηριακής πιέσεως Β. Φλεβικής πιέσεως Γ. Πίεσης προ του φίλτρου Δ. Πίεσης Υπερδιηθήματος. 8. Το πάνελ χειρισμού να είναι αφής, ευανάγνωστο για το προσωπικό, έγχρωμο και πλήρως λειτουργικό στην Ελληνική γλώσσα.9. Να δέχεται αλλαγή όλων των δεδομένων καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίας και να έχει δυνατότητα αλλαγής θεραπείας αιμοκάθαρσης χωρίς αλλαγή φίλτρων ή γραμμών.10. Να είναι εύκολο στην τοποθέτηση, να διαθέτει προσυνδεδεμένες γραμμές με το φίλτρο μίας χρήσης και να διαθέτει αυτόματο priming.11. Να δύναται να χρησιμοποιεί φίλτρα κατάλληλα για όλες τις προαναφερθείσες θεραπείες καθώς να υπάρχει η δυνατότητα για παιδιατρικά φίλτρα όλων των επιφανειών για νεογνά.12. Να δέχεται στείρα υγρά έγχυσης (διαλύματα) όλων των μέχρι σήμερα γνωστών τύπων και εργοστασίων καθώς και ειδικά διαλύματα για αντιπηξία με κιτρικά.13. Να διαθέτει ενσωματωμένη αυτόματη και μεγάλης ακριβείας αντλία χορήγησης αντιπηκτικού η οποία χορηγεί αντιπηκτικό διάλυμα στο κύκλωμα ροής του αίματος. Να έχει δυνατότητα αντιπηκτικής χορήγησης με δύο τρόπους:α) χορήγηση ηπαρίνης β)χορήγηση κιτρικού-ασβεστ ίου(ειδικά για τους ασθενείς με αιμορραγική διάθεση)14. Η αντλία σύριγγας που χρησιμοποιείται για την έγχυση ασβεστίου, να είναι συγχρονισμένη με την αντλία έγχυσης κιτρικού διαλύματος. Όποτε σταματά η έγχυση διαλύματος κιτρικού να σταματά και η έγχυση ασβεστίου.15. Να διαθέτει λογισμικό για τον αυτόματο υπολογισμό απώλειας ασβεστίου στο εξωσωματικό κύκλωμα.16. Να διαθέτει έως πέντε περισταλτικές αντλίες μεγάλης ακρίβειας, ηλεκτρονικούς ζυγούς για αυτοματοποιημέν η λειτουργία και παρακολούθηση καθώς και ογκομετρικό σύστημα ελέγχου των όγκων των υγρών που δίδονται και απομακρύνονται από τον ασθενή.17. Να διαθέτει ένα πλήρες σύστημα συναγερμών έτσι ώστε να προφυλάσσει τον ασθενή είτε από βλάβη είτε από εσφαλμένο χειρισμό. Πληθώρα οπτικοακουστικώ ν συναγερμών για ασφάλεια του ασθενούς. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα βοήθειας (Help System) προς αποφυγή και διόρθωση κάθε λάθους χειρισμού.18. Να διαθέτει αυστηρώς ελεγχόμενο θερμαντήρα, με δυνατότητα απενεργοποίησης του αν κριθεί απαραίτητο.
19. Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος να έχει δυνατότητα διατήρησης των δεδομένων της θεραπείας και των δεδομένων μέσω μπαταρίας.20. Να διαθέτει ειδική έξοδο ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή ή δίκτυο για καλύτερη παρακολούθηση τόσο της συσκευής όσο και της αιμοκάθαρσης.21 . Το μηχάνημα να αυτοελέγχεται πριν την έναρξη της θεραπείας. Να εκτελεί έλεγχο ζυγών σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της θεραπείας ώστε να προστατεύσει τον ασθενή από ανισορροπίες στο ισοζύγιο υγρών.
22. Το μηχάνημα να διαθέτει την ικανότητα να ανιχνεύει διαρροή υγρών από το σετ μίας χρήσης ή από τους σάκους των στείρων διαλυμάτων.
Με εκτίμηση,
για την Baxter Hellas
Κεφάλα Χριστίνα
#2 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Εξοπλισμό ΑιμοκάθαρσηςBAXTER HELLAS EPE 23-02-2016 14:02
Σχετικά με την αναρτημένη δημόσια διαβούλευση της 22/02/2016 η οποία αναφέρεται στις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ», η εταιρεία μας έχει να δηλώσει τα κάτωθι:

1.Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης διαφορετικών θεραπειών:
α. Συνεχή βραδεία υπερδιήθηση, (SCUF)
β. Συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοδιήθηση, (CVVH)
γ. Συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοκάθαρση, (CVVHD)
δ. Συνεχή φλεβο-φλεβική αιμοδιαδιήθηση, (CVVHDF)
ε. Θεραπεία αιμοδιήθησης υψηλών όγκων, (HV CVVH)
στ. Αιμοπροσρόφηση, (HP)
ζ. Θεραπευτική Ανταλλαγή Πλάσματος (TPE)
η. Θεραπείες συνεχούς νεφρικής υποκατάστασης με μεμβράνη υψηλής διατομής
2. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης όλων των συμβάντων καθώς και όλων των αλλαγών που πιθανόν να πραγματοποιηθού ν καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίας τουλάχιστον για ενενήντα έξι ώρες, έτσι ώστε να είναι πολύ εύκολο το έργο της αξιολόγησης αυτών.
3. Θα εκτιμηθεί θετικά η δυνατότητα ελεγχόμενης υπερδιήθησης έως 2 lt/h, ροής διαλύματος τουλάχιστον έως 8000ml/h, χρήσης φίλτρων pre ή post dilution χωρίς καμία μηχανική αλλαγή, καθώς και ταυτόχρονης pre και post dilution, ανίχνευσης αέρα στο αιματικό κύκλωμα και ανίχνευση διαρροής αίματος του φίλτρου.
4. Το μηχάνημα θα πρέπει να πραγματοποιεί μέτρηση των παρακάτω πιέσεων:
Α. Αρτηριακής πιέσεως
Β. Φλεβικής πιέσεως
Γ. Πίεσης προ του φίλτρου
Δ. Πίεσης Υπερδιηθήματος
5. Το πάνελ χειρισμού να είναι αφής, ευανάγνωστο για το προσωπικό, έγχρωμο και πλήρως λειτουργικό στην Ελληνική γλώσσα.
6. Να δύναται να χρησιμοποιεί φίλτρα κατάλληλα για όλες τις προαναφερθείσες θεραπείες καθώς να υπάρχει η δυνατότητα για παιδιατρικά φίλτρα όλων των επιφανειών
7. Να δέχεται στείρα υγρά έγχυσης (διαλύματα) όλων των μέχρι σήμερα γνωστών τύπων και εργοστασίων καθώς και ειδικά διαλύματα για αντιπηξία με κιτρικά.
8. Να διαθέτει ενσωματωμένη αυτόματη και μεγάλης ακριβείας αντλία χορήγησης αντιπηκτικού η οποία χορηγεί αντιπηκτικό διάλυμα στο κύκλωμα ροής του αίματος. Να έχει δυνατότητα αντιπηκτικής χορήγησης με δύο τρόπους:α) χορήγηση ηπαρίνης β)χορήγηση κιτρικού-ασβεστ ίου(ειδικά για τους ασθενείς με αιμορραγική διάθεση)
9. Η αντλία σύριγγας που χρησιμοποιείται για την έγχυση ασβεστίου, να είναι συγχρονισμένη με την αντλία έγχυσης κιτρικού διαλύματος. Όποτε σταματά η έγχυση διαλύματος κιτρικού να σταματά και η έγχυση ασβεστίου.
10. Να διαθέτει λογισμικό για τον αυτόματο υπολογισμό απώλειας ασβεστίου στο εξωσωματικό κύκλωμα.
11. Να διαθέτει έως πέντε περισταλτικές αντλίες μεγάλης ακρίβειας, ηλεκτρονικούς ζυγούς για αυτοματοποιημέν η λειτουργία και παρακολούθηση καθώς και ογκομετρικό σύστημα ελέγχου των όγκων των υγρών που δίδονται και απομακρύνονται από τον ασθενή.
12. Να διαθέτει αυστηρώς ελεγχόμενο θερμαντήρα, με δυνατότητα απενεργοποίησης του αν κριθεί απαραίτητο.
13. Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος να έχει δυνατότητα διατήρησης των δεδομένων της θεραπείας και των δεδομένων μέσω μπαταρίας.
14. Το μηχάνημα να διαθέτει την ικανότητα να ανιχνεύει διαρροή υγρών από το σετ μίας χρήσης ή από τους σάκους των στείρων διαλυμάτων.
15. Το προσφερόμενο μηχάνημα να φέρει την ένδειξη CE και ISO του εργοστασίου κατασκευής.
Με εκτίμηση,
για την Baxter Hellas EPE,
Κεφάλα Χριστίνα
#1 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 23-02-2016 10:45
Σχετικά με την αναρτημένη δημόσια διαβούλευση της 22/02/2016 η οποία αναφέρεται στις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ», η εταιρεία μας έχει να δηλώσει τα κάτωθι:
Η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία, αφορά την θεραπεία της αιμοκάθαρσης και αιμοδιαδιήθησης και περιλαμβάνει τα αναλώσιμα υλικά όπως συμπεριλαμβάνον ται στον επισυναπτόμενο πίνακα της διαβούλευσης με ταυτόχρονη παραχώρηση του συνοδού εξοπλισμού όπως προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 2955 άρθρο 7).
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το Νοσοκομείο, μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα αγοράζει από έναν ή περισσότερους προμηθευτές τα αναλώσιμα υλικά των θεραπειών και οι προμηθευτές θα εγκαταστήσουν και θα συντηρούν τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της μεταξύ τους σύμβασης. Μετά την λήξη ισχύος της σύμβασης τα μηχανήματα θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία των προμηθευτριών εταιρειών.
Για όλα τα ανωτέρω, θεωρούμε, ότι θα πρέπει να παραλείψετε από το κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προδιαγραφή Β2 που αναφέρεται στην παροχή εγγύησης, η οποία βαθμολογείται με 7%, τον όρο Β3 που επίσης βαθμολογείται με 7% και αναφέρεται στην παροχή ανταλλακτικών για την περίοδο της σύμβασης, την παράγραφο Η, η οποία αναφέρεται ως «όροι και κόστος εξόδων συντήρησης – λειτουργίας» και οτιδήποτε αναφέρεται σε παροχή υπηρεσιών συντήρησης στους ειδικούς όρους.
Για να μπορέσει να επιτευχθεί μεγαλύτερο όφελος για το Νοσοκομείο θα πρέπει κατά την άποψή μας να επιλεγεί ως μέσο διαγωνιστικής διαδικασίας η Συμφωνία – Πλαίσιο ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η συμμετοχή όλου του ανταγωνισμού και να δύνανται να καταρτιστούν περισσότερες από μία συμβάσεις (π.χ. διαφορετική για την αιμοκάθαρση, διαφορετική για τη θεραπεία αιμοδιαδιήθησης).
Πλέον των ανωτέρω, η Συμφωνία-Πλαίσι ο έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια (4 έτη + πρόσθετη διάρκεια σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάλογα με την προμήθεια) από μία κοινή διαγωνιστική διαδικασία με αποτέλεσμα το Νοσοκομείο να επωφελείται από τις χαμηλότερες προσφερόμενες τιμές που θα κατατεθούν από τους υποψήφιους προμηθευτές σύμφωνα με το Νόμο 4281/2014.
Στις ζητούμενες από το Νοσοκομείο προδιαγραφές περιγράφεται ότι τα μηχανήματα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η πλέον συμφέρουσα λειτουργία ενός μηχανήματος σε σχέση με την παλαιότητα και συντήρησή του εξαντλείται στα 5 ή 6 χρόνια λειτουργίας τους.
Έτσι όσο μεγαλύτερος είναι ο συμβατικός χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας τόσο μικρότερη θα είναι η τιμή αγοράς των θεραπειών από το Νοσοκομείο γιατί θα επιτευχθεί πιο προοδευτική απόσβεση της επένδυσης από τους εν δυνάμει προμηθευτές.
Για την MEDIPRIME S.A.
Δημητριάδη Ασπασία - Διευθύνων Σύμβουλος

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020