25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ.   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»                                          

                                                                   

    Κομοτηνή, 25/8/2023

Προς :

                                                                 Όλους τους εργαζομένους του

Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

                

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Για την άψογη ανταπόκρισή σας και εγρήγορση σε απίστευτο χρόνο, στη διάρκεια εφαρμογής υπηρεσιακού σχεδιασμού υποδοχής και επαναεισαγωγής (εξιτήρια) των ασθενών του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, σε κατάσταση συναγερμού και έκτακτης ανάγκης, σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς. Δεχτείτε τα συγχαρητήριά μου για τη δύναμη της ψυχής και του σώματός σας καθώς επίσης την καθαρότητα του πνεύματός σας. Ο,τι καταφέρατε, που ξεπερνά τη λογική και αποτελεί εμπνευσμένη υπέρβαση του ΕΓΩ, θα παραμείνει φωτεινή παρακαταθήκη εκτέλεσης καθήκοντος, οργάνωσης, συντονισμού, δράσης και επιτυχούς αποτελέσματος σε κατάσταση «πολέμου» όταν δηλαδή η Θράκη μας, η πατρίδα μας βρέθηκε στην Κόλαση πυρός !!

 

Ευγνώνων διαρκώς

H Διοικήτριά σας

 

Μαγδαληνή Γιαμουστάρη

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ.   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»                                          

                                                                   

   Κομοτηνή, 25/8/2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Με αφορμή τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε εξαιτίας της πύρινης λαίλαπας που πλήττει την περιοχή μας, σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» διαθέτει τηλεφωνικές γραμμές για ψυχολογική υποστήριξη στους πληγέντες συμπολίτες μας ως ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης.

Οι τηλεφωνικές γραμμές λειτουργούν από τις 09:00 ως τις 14:00 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας :

2531351436,

2531351437,

2531350809

Υπεύθυνες ψυχολογικής υποστήριξης : Δρ. Αικατερίνη Δαλαγδή, Μsc Βασιλική Δημητρίου, Msc Δέσποινα Ιωαννίδου

 

 

Η Διοικήτρια   του Γ.Ν. Κομοτηνής

 

                                                                                                                     Μαγδαληνή Γιαμουστάρη

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

 • Οι εγγραφές των επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στο Δ. Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Κομοτηνής, ξεκινούν από τη Δευτέρα 28/8/2023 μέχρι την Τετάρτη 6/9/2023 από 09:00 πμ έως 12:00 μβ
 • Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στο Δ.Ι.Ε.Κ., εντός της προθεσμίας. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.
 • Δικαιολογητικά

-    Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β ́ Κύκλου)

-    Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους

-    Πρόσφατη Βεβαίωση ΑΜΚΑ

-    Βεβαίωση ΑΦΜ

-    Πρόσφατη βεβαίωση Πιστοποιητικού Γέννησης

-    Πρόσφατη Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης

-    Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων (Αν εμπίπτει κάποιος σε Ειδική Περίπτωση: Πολύτεκνος, Τρίτεκνος, Ιδιότητα Προστάτη ή τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας).

 • Όσοι επιτυχόντες δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.
 • Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε Δημόσιο ΙΕΚ.

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ (πίσω από το Νοσοκομείο), από 28/8/2023 και ώρες 09:00π.μ.-12:00μ.β.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2531351152-153.

email: epas@komotini-hospital.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

             ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                                              Κομοτηνή: 31-07-2023

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                                                                                                                   Αριθμ.Πρωτ: 14987

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

               "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

              

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ/νση: Σισμάνογλου 45

Πληροφορίες: Λ.Μορφακίδου

Τηλ: 25313 51200     

e-mail: prosopiko@komotini-hospital.gr      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για Συνεργασία με δύο (2) συνεργάτες ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού Προσωπικού (Ηλεκτρολόγων) και έναν (1) συνεργάτη ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού Προσωπικού (Υδραυλικού- Θερμοϋδραυλικού) με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Κομοτηνής»

                                                                                 

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/05-05-2014/τ.Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015/τ.Α).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4486/2017.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143τΑ/28-6-2014)
 5. Την υπ αριθμ 2/14226/0021/25-2-2015 (ΑΔΑ : ΩΜΛ2Η-89Ζ) Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ περί διαδικασίας προώθησης πράξεων.
 6. Την με αρ. 163/11ης/23-03-2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Υγείας, για έκδοση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης κάλυψης τριών (3) θέσεων Τεχνικού Προσωπικού και συγκεκριμένα δύο (2) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων και μιας (1) μιας θέσης ειδικότητας Υδραυλικού- Θερμοϋδραυλικού, με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4486/2017»
 7. Την υπ αριθμ. πρωτ. Γ4β/27896/28-07-2023 Εγκριτική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Έγκριση συνεργασίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» με έναν (1) ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας και με τεχνικό προσωπικό, δύο (2) ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων) και έναν (1) ΔΕ Τεχνικών (Υδραυλικών- Θερμοϋδραυλικών), με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών».
 8. Την με αρ.436/29ης/31-07-2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με Θέμα «Έγκριση Έκδοσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών τεχνικού προσωπικού ειδικότητας δύο (2) ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων και ενός (1) ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικού-Θερμοϋδραυλικών».
 9. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κομοτηνής

Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων) (2) θέσεις:

Δύο (2) θέσεις με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας ηλεκτρολόγων Συνολικός προϋπολογισμός 36.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους ΔΕ Τεχνικούς (Ηλεκτρολόγους) σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής για τη σύναψη σύμβασης με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, έναντι συνολικής αμοιβής 18.000,00 ευρώ, ετησίως για τον καθένα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων.

Η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολόγου) θα περιλαμβάνει: α) τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ β) επισκευές και αποκαταστάσεις ηλεκτρολογικών δικτύων γ) τη συνεχή υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ σε θέματα ηλεκτρολογικών αποκαταστάσεων δ) την παροχή βοήθειας στους Τεχνολόγους Μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σε θέματα ηλεκτρολογικών βλαβών ε) τη συνεχή κάλυψη του Νοσοκομείου για ηλεκτροτεχνικές εργασίες και εργασίες επαναφοράς της ηλεκτροδότησης του κτηρίου και γενικά στ) για βοηθητικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στις εγκαταστάσεις του Γ.Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ.

Ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών (Υδραυλικών- θερμαϋδραυλικών) (1) θέση:

Μία (1) θέση με Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας υδραυλικών- θερμοϋδραυλικών. Συνολικός προϋπολογισμός 18.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους ΔΕ Τεχνικούς (Υδραυλικούς- Θερμοϋδραυλικούς) σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, έναντι συνολικής αμοιβής 18.000,00 ευρώ ετησίως συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών κρατήσεων.

Η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με ειδικότητα   ΔΕ Τεχνικού (Υδραυλικών- Θερμοϋδραυλικών) θα περιλαμβάνει: α) τη συντήρηση των Υδραυλικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Κομοτηνής και του ΚΕΦΙΑΠ, β) Επισκευές και αποκαταστάσεις Υδραυλικών δικτύων, γ) τη συνεχή υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής σε θέματα υδραυλικών αποκαταστάσεων, δ) την παροχή βοήθειας στους Τεχνολόγους Μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κομοτηνής σε θέματα υδραυλικών βλαβών, και ε) τη συνεχή κάλυψη του Νοσοκομείου και του ΚΕΦΙΑΠ για υδραυλικές εργασίες και εργασίες επαναφοράς της υδροδότησης του κτιρίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες
 2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
 4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
 5. Εφόσον επιλεγούν να προσκομίσουν βεβαίωση έναρξης από την Δ.Ο.Υ. της επαγγελματικής τους έδρας.
 6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
 7. Να διαθέτουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 8. Να έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως Τεχνικοί.
 9. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία και προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικές δομές.
 10. Να προσκομίσουν εφόσον επιλεγούν, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση Σισμάνογλου 45, Τ.Κ. 69133, Κομοτηνή, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ή «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ- ΘΕΡΜΑΫΔΡΑΥΛΙΚΟ) ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
 4. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
 7. Άλλα πιστοποιητικά που μπορούν να συνεκτιμηθούν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες λόγω του κατεπείγοντος και ξεκινάει από 31.07.2023 έως και 03.08.2023. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς.

         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

     Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020