25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 


 

Κομοτηνή: 05-02-2024

Αριθ.Πρωτ:158ΑΔ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο: 25313 51400, 51200
 
  

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤH ΔΗΜΟΣΙΑ Σ.Α.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»


Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 «Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του υπ’ αριθμ. Ν. 5082 (ΦΕΚ 9/Α/19-1-2024) «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις»
2. Την αριθμ. 76.2/6ης/1-2-2024 Απόφαση Δ.Σ. του Γ. Ν Κομοτηνής
3. Το άρθρο 27 της αρίθμ. Γ6α/Γ.Π.7037 (ΦΕΚ 4445/Β/22-08-2022) ΚΥΑ «Κανονισμός λειουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.».
4. Την αριθ. K5/124304/06-10-2021 «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 4622/Β’/06-10-2021)
απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την άνευ αμοιβής απασχόλησή τους στη Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν. Κομοτηνής για την κάλυψη των διδακτικών ωρών του προγράμματος κατάρτισης Εαρινού εξαμήνου 2024 Α,’ οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.


Το Εαρινό Εξάμηνο 2024 Α’, διαρκεί από 16-02-2024 έως 28-06-2024
Τα μαθήματα και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας που πρέπει να καλυφθούν είναι:


Β΄ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι 2 ώρες εβδομαδιαίως (Θ)
2. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ώρες εβδομαδιαίως (Θ)
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 ώρα εβδομαδιαίως (Θ)
4. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Ι 5 ώρες εβδομαδιαίως (Ε)


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ έχουν όλοι οι ιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στο νοσοκομείο Κομοτηνής και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα ανά μάθημα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στη Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. του Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 8/02/2024 και ώρα 11:00 πμ.

PDF-Icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

PDF-Icon ΑΙΤΗΣΗ

 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Κομοτηνή 29-1-2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

 

Στον αιώνα του υλικού ευδαιμονισμού, όπου υπάρχει ταύτιση του «έχειν» με το «είναι» ευτυχώς φυτρώνουν και φωτισμένα παραδείγματα εξαίρεσης του κανόνα. Παραδείγματα φωτεινά, ανιδιοτελή, αλληλεγγύης, ανθρωπιάς, που αποδεικνύουν ότι τα πάντα λύνονται με την Αγάπη. Και το αποδεικνύουν αθόρυβα, διακριτικά, ευγενικά, σεμνά.

‘Ενας τέτοιος λοιπόν Άνθρωπος είναι και ο συμπολίτης μας κ. Νικόλαος Χρυσοχοΐδης ιδιοκτήτης του Ξενοδοχείου ¨Ανατόλια¨, ο οποίος, αναγνωρίζοντας προφανώς τη μεγάλη προσφορά του Νοσοκομείου μας, τις αγωνιώδεις και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το προσωπικό του ιδιαίτερα τα 4 τελευταία «πέτρινα χρόνια» και επιθυμώντας να συμβάλει και αυτός στην ποιοτικότερη Παροχή Υπηρεσιών Υγείας προβαίνει σε μια μεγάλη δωρεά στο Νοσοκομείο της πόλης του. Μας δωρίζει ένα πλήρως εξοπλισμένο καινούριο Ασθενοφόρο για τις δευτερογενείς διακομιδές των ασθενών μας.

Αισθάνομαι συγκίνηση, περηφάνια και μεγάλη ευγνωμοσύνη. Είναι μεγάλη η τιμή που υπήρξα κομμάτι της αποδοχής αυτής της μεγαλειώδους πράξης, αυτής της εξαιρετικής εκδήλωσης ανθρωπιάς και προσφοράς.

Είναι πηγή ζώσα δύναμης και αντοχής!

Εκ μέρους όλων τον

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

από το βάθος της καρδιάς μου

και υποκλίνομαι στο μεγαλείο της ψυχής του.

 

Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Κομοτηνής

Μαγδαληνή Γιαμουστάρη

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020