25313.51100

ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Α.Ε.Κ.) Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) – Ν. 5082/2024 ΦΕΚ 9/Α/19-1-2024

 

 

SAEK

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του Γ.Ν. Κομοτηνής με την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», θα συνεχίσει να παρέχει άριστη εκπαίδευση σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο.

Σκοπός της Σ.Α.Ε.Κ. είναι να προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να προετοιμάσει άξιους επαγγελματίες υγείας με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας και να μπορούν να ανταποκριθούν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
 epas01
Διάρκεια Σπουδών
Η Φοίτηση είναι Δωρεάν και υποχρεωτική, διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα: τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το ωράριο είναι πρωινό.
 
Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας ««Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής.
Το Δίπλωμα του ΙΕΚ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας
Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» των ΙΕΚ, έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται από τη νοσηλεία του ασθενή ως την έρευνα και την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΧΟΥΝ:

α) στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης:

  •  Οι απόφοιτοι των ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών), με υποβολή αίτησης επιλογής, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
  •  Οι τελειόφοιτοι Λυκείων και υποψήφιοι στις Πανελλαδικές εξετάσεις , με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

 

β) στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης:
Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών ανάλογης ειδικότητας.

Κατατάξεις
Στην ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη):

  • Οι κάτοχοι Β.Ε.Κ. των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας συναφών ειδικοτήτων των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί.
  •  Σπουδαστές οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει τα Α΄ και Β΄ εξάμηνα κατάρτισης των εξής ειδικοτήτων:

 

ΣΑΕΚ


ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 

Τομείς απασχόλησης:

• Δημόσια νοσοκομεία ( Πανεπιστημιακά, γενικά, ειδικά , ψυχιατρικά)
• Δημόσιες η Ιδιωτικές κλινικές
• Κέντρα Υγείας
• Τοπικές Ομάδες Υγείας ( ΤΟΜΥ )
• Κινητές Ομάδες Υγείας ( ΟΜΥ )
• Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ( ΕΚΑΒ )
• Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας ηλικιωμένων
• Δομές κοινωνικής πρόνοιας
• Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας
• Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ( ΚΑΑ )
• Κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων ( οίκοι ευγηρίας )
• Ψυχιατρικές δομές
• Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ( ΜΨΚΑ )
• Ιδιωτικά διαγνωστικά
• Δημόσιες και ιδιωτικές δομές παροχής κατοικον νοσηλείας και φροντίδας

 

 

 

PDF-Icon ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΚ  

 

 

PDF-Icon ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020