25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Μία μεγάλη δωρεά της ένωσης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», με την ευγενική υποστήριξη του Trafigura Foundation & της Trafigura Maritime Ventures Ltd, δέχτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής  «Σισμανόγλειο». Πρόκειται για την φορητή συσκευή Ωτοακουστικών Εκπομπών - Ακουστικών Προκλητών Δυναμικών και ASSRμέσω της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί πλέον στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ο ακοολογικός έλεγχος.

Οι Ωτοακουστικές Εκπομπές αποτελούν μια σύγχρονη, μη επεμβατική διαγνωστική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία 30 χρόνια για τη μελέτη της λειτουργίας του κοχλία (έσω ους), ιδιαίτερα στο πρόγραμμα πρώιμης ανίχνευσης της παιδικής βαρηκοΐας που αν δεν ανιχνευθεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα προκαλεί σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και σοβαρές διαταραχές στη διαδικασία της μάθησης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά πλέον τον έλεγχο της ακοής σε όλα τα νεογνά πριν ακόμη εξέλθουν από το μαιευτήριο και οπωσδήποτε πριν την ηλικία των 3 μηνών. Στόχος είναι να υπάρξει έγκαιρος εντοπισμός ενός πιθανού προβλήματος, ώστε εντός του πρώτου εξαμήνου της ζωής του βαρήκοου νεογνού να έχει ολοκληρωθεί ο απαραίτητος διαγνωστικός έλεγχος και να ακολουθήσει έγκαιρα η παρέμβαση αποκατάστασης της ακοής.

Στην περίπτωση που εντοπισθεί πιθανότητα βαρηκοΐας τότε προγραμματίζεται η εξέταση των αυτόματων ακουστικών προκλητών δυναμικών. 

1

 

 

Εφ’ εξής ο προληπτικός αυτός έλεγχος θα πραγματοποιείται σε όλα τα νεογνά που γεννιούνται στη Μαιευτική Κλινική του Γ.Ν. Κομοτηνής.

Τα Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους καθώς και της σταθερής απόκρισης αποτελούν ηλεκτροφυσιολογική μέθοδο Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ακοής:

  • σε ασθενείς που δεν μπορούν να συνεργαστούν για τη διενέργεια συμβατικής ακοομετρίας
  • σε ασθενείς που πιθανόν υποκρίνονται κατά την εκτέλεση του ακοογράμματος για προσωπικούς σκοπούς
  • σε όλα τα νεογνά που έχουν προδιαθεσικούς παράγοντες για ανάπτυξη βαρηκοΐας και σε αυτά που απέτυχαν στον αρχικό έλεγχο με Ωτοακουστικές Εκπομπές
  • και πλέον είναι απαιτητό από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ σε ασθενείς πάσχοντες από μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα, για την αντικειμενική επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη βαρηκοΐας ή/και κώφωσης.

 

2

 

 

Ασθενείς καθώς και γονείς νεογνών που επιθυμούν τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών μπορούν να επικοινωνούν με την Ω.Ρ.Λ. Κλινική του Γ.Ν. Κομοτηνής για τον προγραμματισμό του ραντεβού τους. (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2531351537 & 2531351538)

 

Είμαστε ευγνώμονες για τη δωρεά αυτής της συσκευής, που αναβαθμίζει την ποιότητα των συγκεκριμένων υπηρεσιών υγείας στο Νομό μας, καθώς η μοναδική φορητή συσκευή Ωτοακουστικών Εκπομπών- Ακουστικών Προκλητών Δυναμικών και ASSR στα Νοσοκομεία της ευρύτερης Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει σήμερα μόνο  στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

 

Κομοτηνή, 22-09-2022

H Διοικήτρια
του Γ.Ν. Κομοτηνής

Μαγδαληνή Γιαμουστάρη

 

 

 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020