25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
Τηλέφωνο: 25313 51351-551

Email: promithies@komotini-hospital.gr

 Κομοτηνή, 01/11/2017
Αριθμ. Πρωτ.:14599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».


Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ανακοινώνει ότι έληξε στις 31/10/2017 η ανοιχτή Β' Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του παρακάτω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

 


Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός κλινικών, χειρουργείων, εργαστηριακού τομέα
1. Θερμοκοιτίδα φορητή
2. Συσκευή Φωτοθεραπείας οπτικών ινών (τεμ.4)
3. Χολερυθρινόμετρο αναίμακτο
4. Ακτινογραφικό συγκρότημα ψηφιακό, DR με ανάρτηση οροφής
5. Υπερηχοτομογράφος Γυναικολογικός/Μαιευτικός
6. Καταψύκτης (-80ο C)
7. Οφθαλμολογικές εξεταστικές μονάδες πλήρεις (τεμ.2)
8. Συσκευή οπτικής τομογραφίας συνοχής OCT και συσκευή ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας
9. Συσκευή Οπτικής Βιομετρίας
10. Ψυχόμενη Φυγόκεντρος
11. Κλίνες νοσηλείας ορθοπαιδικές, ηλεκτρικές (τεμ.10)
12. Μικροσκόπιο ΩΡΛ (τεμ.2)
13. Σπιρόμετρο για μέτρηση πνευμονικών όγκων και διάχυσης
14. Οδοντιατρικό συγκρότημα πλήρες
15. Διαθερμία βραχέων κυμάτων
16. Σύστημα κυστεοσκόπησης HD
17. Ενδοσκοπικό σύστημα ΩΡΛ
18. Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο
19. Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ
20. ΗΚΓ 6-κάναλος με τροχήλατο (τεμ.10)
21. Φυγόκεντρος αίματος (τεμ.2)
22. Αναισθησιολογικό συγκρότημα πλήρες (τεμ.2)
23. Ακτινογραφικό φορητό 30kW
24. Holter ρυθμού
25. Holter πίεσης
26. Hλεκτρονικά πιεσόμετρα, οξύμετρα, ΗΚΓ, τροχήλατα (τεμ.10)
27. Φορητός υπέρηχος παλάμης
28. Laser σάρωσης φυσικοθεραπείας (τεμ.2)
29. Συσκευή Ραδιοσυχνοτήτων ΩΡΛ
30. Συσκευή Κρυθεραπείας


Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου παρατίθενται τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 
 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

PDF-Icon 1. Θερμοκοιτίδα - Σχόλια

PDF-Icon 2. Συσκευή Φωτοθεραπείας οπτικών ινών - Σχόλια

PDF-Icon 3. Αναίμακτο χολερυθρινόμετρο - Σχόλια

PDF-Icon 4. Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα με λυχνία οροφής - Σχόλια

PDF-Icon 5. Υπερηχοτομογράφος Γυναικολογικός/Μαιευτικός - Σχόλια

PDF-Icon 6. Καταψύκτης (-80ο C) - Σχόλια

PDF-Icon 7. Οφθαλμολογικές μονάδες πλήρεις - Σχόλια

PDF-Icon 8. Συσκευή οπτικής τομογραφίας συνοχής OCT και συσκευή ψηφιακής φλουοροαγγειογραφίας - Σχόλια

PDF-Icon 9. Συσκευή Οπτικής Βιομετρίας - Σχόλια

PDF-Icon 10. Ψυχόμενη Φυγόκεντρος - Σχόλια

PDF-Icon 11. Κλίνες νοσηλείας ορθοπαιδικές, ηλεκτρικές (τεμ.10) - Σχόλια

PDF-Icon 12. Μικροσκόπιο ΩΡΛ - Σχόλια

PDF-Icon 13. Σπιρόμετρο για μέτρηση πνευμονικών όγκων και διάχυσης - Σχόλια

PDF-Icon 15. Διαθερμία βραχέων κυμάτων - Σχόλια

PDF-Icon 16. Σύστημα κυστεοσκόπησης - Σχόλια

PDF-Icon 17. Ενδοσκοπικό σύστημα ΩΡΛ - Σχόλια

PDF-Icon 18. Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο - Σχόλια

PDF-Icon 19. Εξεταστική μονάδα ΩΡΛ - Σχόλια

PDF-Icon 20. ΗΚΓ 6-κάναλος - Σχόλια

PDF-Icon 21. Φυγόκεντρος αίματος - Σχόλια

PDF-Icon 22. Αναισθησιολογικό μηχάνημα - Σχόλια

PDF-Icon 23. Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα - Σχόλια

PDF-Icon 24. Holter ρυθμού - Σχόλια

PDF-Icon 25. Holter πίεσης - Σχόλια

PDF-Icon 28. Laser φυσικοθεραπείας - Σχόλια

PDF-Icon 29. Ραδιοσυχνότητες ΩΡΛ - Σχόλια

PDF-Icon 30. Συσκευή Κρυοθεραπείας - Σχόλια

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020