25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 27/05/2016
Αριθμ. Πρωτ.:7609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ CPV
 1 Χειρουργική κλίνη Οφθαλμολογικών επεμβάσεων 33192230-3
 2 Φορητό ακτινοσκοπικό ορθοπαιδικών χειρουργείων 33111000-1
 3 Μόνιτορ 12'' παρακολούθησης Κ/Δ λειτουργίας, αρτηριακής πίεσης, αναίμακτης πίεσης, καπνογραφίας, οξυμετρίας και θερμοκρασίας με καταγραφικό 33195100-4
 4 Χειρουργικό Οφθαλμολογικό Μικροσκόπιο 38510000-3
 5 Σετ αεροτρύπανο - αεροπρίονο 33162200-5
 6 Ανάνηψη νεογνών 33172200-8
 7 Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης υγρών 33194110-0
 8 Διαθερμίες Χειρουργείων 33161000-6
 9 Πλήρες σετ χειρουργικών εργαλείων 33162200-5
 10 Απινιδωτής-μόνιτορ με εξωτερικό βηματοδότη, εκτυπωτή και τροχήλατο καρότσι μεταφοράς 33182100-0
 11 Φορητές αντλίες έγχυσης σύριγγας 33194110-0
 12 Ενδοσκοπική Μονάδα ΩΡΛ υψηλής ανάλυσης 33168000-5
 13 Πλυντήρια ρούχων δυναμικότητας 50-60 κιλών 42716120-5

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6878/21-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Τις υπ. αρ. 534/9-11-2015 & 219/13-04-2016 αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «1) Μηχανήματα αιμοκάθαρσης και των παραλλαγών της (αιμοδιήθησης, on-line αιμοδιαδιήθησης) – CPV33181100-3, 2) Πολυθρόνες αιμοκάθαρσης– CPV 33192130-2 , 3) Φορητό μηχάνημα αιμοδιήθησης (για τις ανάγκες των ασθενών της Μ.Ε.Θ.) – CPV 33181100-3, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.»

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Α΄Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.»

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 27-05-2016
Λήξη διαβούλευσης 4-06-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών που περιγράφονται στον παραπάτω πίνακα για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Σετ Αεροτρύπανο - Αεροπρίονο  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Τράπεζα Ανάνηψης Νεογνών  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Φορητές Αντλίες Έγχυσης Σύριγγας  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης Υγρών  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Απινιδωτής - Μόνιτορ  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Φορητό Ακτινοσκοπικό Ορθοπαιδικών Χειρουργείων  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Διαθερμίες Χειρουργείων  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Πλήρες Σετ Χειρουργικών Εργαλείων  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Ενδοσκοπική Μονάδα ΩΡΛ Υψηλής Ανάλυσης  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Μόνιτορ 12''  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Χειρουργική Κλίνη Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Οφθαλμολογικό Χειρουργικό Μικροσκόπιο  

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Πλυντήρια Ρούχων 50-60 κιλών  

Σχόλια

#34 Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια «Φορητό Ακτινοσκοπικό Ορθοπεδικών Χειρουργείων»ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 04-06-2016 09:48
Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια:

Παρατηρήσεις:

Α.
Η προδιαγραφή 12 απαιτεί: «12. Να διαθέτει μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα >70.000 εικόνες,…».

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και αντικειμενική αξιολόγηση αιτούμεθα η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

«12. Να διαθέτει μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον 55.000 εικόνες,…».

Β.
Από την κεφαλίδα των προδιαγραφών, αλλά και στην παράγραφο 1, είναι σαφές ότι το προσφερόμενο μηχάνημα C-arm πρέπει να είναι σύγχρονο και κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση στην κυρίως στην ορθοπαιδική ειδικότητα.
Ο προϋπολογισμός των 100.000€, που διαθέτει ο φορέας σας για την προμήθεια του ακτινοσκοπικού συστήματος, επαρκεί για να προμηθευτείτε σύστημα που θα καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες σας, αλλά και θα ανταποκρίνεται στις νέες επιστημονικές μεθόδους που ήδη χρησιμοποιούντα ι ευρέως στην Ε.Ε., αλλά και σε ελληνικά δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.
Επιπλέον, για να προσδιοριστεί κλάση συστήματος (high end) που θα καλύψει τις ανάγκες του Νοσοκομείου σας και θα σας δώσει τη δυνατότητα να επιλέξετε από συστήματα κορυφαίας τεχνολογίας και απόδοσης, που δεν θα απαξιωθούν ως τεχνολογία στο εγγύς μέλλον, προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω τεχνικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών.


Β/1.
Για ευκολότερη προσπέλαση κατά την επέμβαση, αιτούμεθα η προδιαγραφή 8 να τροποποιηθεί ως εξής:

« 8…. Πρέπει να διαθέτει επαρκές άνοιγμα C-arm άνω των 70cm και βάθος C-arm άνω των 65cm για άνετη προσπέλαση στο ζητούμενο ανατομικό σημείο….».

Β/2
Για ευκολότερη τοποθέτηση και χειρισμούς κατά την επέμβαση, αιτούμεθα η 9η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

« 9. Οι ζητούμενες ελάχιστες κινήσεις της περόνης (C-arm) να είναι οι εξής:
………….
--Δυνατότητα περιστροφής της περόνης γύρω από τον οριζόντιο άξονα συγκράτησής της
κατά ± 225° περίπου.
--Δυνατότητα περιστροφής της περόνης γύρω από τον νοητό άξονά της (orbital) κατά 135°
συνολικά.
--Δυνατότητα κινήσεων μέσα-έξω (οριζόντια κίνηση) τουλάχιστον 20 cm. …..».

Β/3.
Για βελτιστοποίηση της εικόνας, αιτούμεθα η προδιαγραφή 11 να τροποποιηθεί ως εξής:

« 11. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύγχρονο σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με δυνατότητες όπως: ψηφιακή ενίσχυση των παρυφών των απεικονιζόμενων οργάνων σε τουλάχιστον 4 επίπεδα, αυτόματη διόρθωση εικόνας όταν υπάρχει μεταλλικό πρόσθετο (βίδες, λάμες κλπ), ηλεκτρονική περιστροφή και αντιστροφή της εικόνας, ηλεκτρονικά κλείστρα, απόρριψη θορύβου κίνησης, ενίσχυση του contrast, πρόγραμμα μετρήσεων, σύστημα εικονικής προτοποθέτησης διαγραγμάτων VIRTUAL COLLIMATOR, real time ανίχνευση κίνησης, αυτόματη προσαρμογή του επιπέδου θορύβου και της συχνότητας παλμού ώστε να εξασφαλίζει χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας και να ανιχνεύει τα μεταλλικά τμήματα στην ζώνη σάρωσης και αυτόματα να ρυθμίζει την δόση ακτινοβολίας».


B/4
Αιτούμεθα η προδιαγραφή 17 να τροποποιηθεί ως εξής:

« 17. Να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης για τέλεση ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας, roadmap, τέλεσης τρισδιάστατης απεικόνισης 3D με ανάλογα πακέτα λογισμικών -γραφικών καθώς και τρισδιάστατης πλοήγησης. Να προσφερθούν οι δυνατότητες προς επιλογή του νοσοκομείου. Επιπλέον δυνατότητες να αναφερθούν για να αξιολογηθούν».


Πάντοτε στη διάθεσή σας παραμένουμε.

Με εκτίμηση,

Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας
Μηχανικός Εφαρμογών
#33 Draeger Hellas AEΜιχάλης Θεοδώρου 03-06-2016 18:19
Παρατηρήσεις επί της Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για το είδος :
Α/Α 6 ANANHΨΗ ΝΕΟΓΝΩΝ - CPV 33172200-8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 17
Ως προς την απαίτηση για το μόνιτορ " να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμεν η μπαταρία με αυτονομία τεσσάρων (4) ωρών τουλάχιστον " σας προτείνουμε την τροποποίηση της αυτονομίας της μπαταρίας σε (3) ώρες τουλάχιστον ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό σας με μόνιτορ του οίκου Draeger .
#32 Draeger Hellas AEΜιχάλης Θεοδώρου 03-06-2016 18:07
Παρατηρήσεις επί της Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για το είδος :
Α/Α 3 Μόνιτορ 12'' παρακολούθησης Κ/Δ λειτουργίας, αρτηριακής πίεσης, αναίμακτης πίεσης, καπνογραφίας, οξυμετρίας και θερμοκρασίας με καταγραφικό- CPV 33195100-4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3
Απαιτείται:
3. Να έχουν την δυνατότητα για τη λήψη των:
α) ΗΚΓ με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης και των 12 απαγωγών στην οθόνη. Επίσης να εκτελεί διάγνωση του ΗΚΓραφήματος από αξιόπιστο πρόγραμμα.
β) Αναπνοής με χρόνο άπνοιας ρυθμιζόμενο
γ) Αναίμακτης πίεσης με προγραμματιζόμε νο χρόνο λήψης.
δ) Κορεσμού αιμοσφαιρίνης SpO2 με σύστημα απόρριψης παρασίτων.
ε) Αιματηρής πίεσης
στ) Θερμοκρασίας
ζ) Καρδιακής παροχής

Στο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών δεν έχει συμπεριληφθεί η δυνατότητα μέτρησης καπνογραφίας παρόλο που ο κωδικός CPV 33195100-4 αφορά σε μόνιτορ 12'' παρακολούθησης Κ/Δ λειτουργίας, αρτηριακής πίεσης, αναίμακτης πίεσης, καπνογραφίας, οξυμετρίας και θερμοκρασίας με καταγραφικό.
Προτείνουμε την προσθήκη του ενισχυτή καπνογραφίας


Προτεινόμενη προσθήκη :
3. Να έχουν την δυνατότητα για τη λήψη των:
α) ΗΚΓ με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης και των 12 απαγωγών στην οθόνη. Επίσης να εκτελεί διάγνωση του ΗΚΓραφήματος από αξιόπιστο πρόγραμμα.
β) Αναπνοής με χρόνο άπνοιας ρυθμιζόμενο
γ) Αναίμακτης πίεσης με προγραμματιζόμε νο χρόνο λήψης.
δ) Κορεσμού αιμοσφαιρίνης SpO2 με σύστημα απόρριψης παρασίτων.
ε) Αιματηρής πίεσης
στ) Θερμοκρασίας
ζ) Καρδιακής παροχής
η) Καπνογραφίας (Να παραδοθεί με αισθητήρα μέτρησης καπνογραφίας και το αντίστοιχο συνδετικό πολλαπλών χρήσεων )
#31 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ 8. ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 12. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΛ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ 03-06-2016 17:47
Κύριοι,
Σε συνέχεια της με Αριθ. Πρωτ.: 7609/27-05-2016 πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικ ού Εξοπλισμού χειρουργείων και πλυντηρίων, σας αποστέλλουμε τις προτάσεις-παρατ ηρήσεις μας.
Αναλυτικότερα,
Α/Α 12 ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
Προτείνεται: 11. Να διαθέτει μία μομοπολική έξοδο και μια διπολική για λειτουργία είτε με ποδοδιακόπτη ή με χειρολαβές.
Α/Α 18 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΛ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Προτείνεται:5. Δύναται να εφοδιασθεί με πληκτρολόγιο. 9.Η κεφαλή της κάμερας διαθέτει τρία προγραμματιζόμε να κομβία για λειτουργίες όπως λήψη
φωτογραφιών, καταγραφή, εκτύπωση, λειτουργία φίλτρου κλπ. Η κεφαλή της κάμερας διαθέτει ενσωματωμένο φακό με zoom και δυνατότητα εστίασης F:16-34mm. 11. Διαθέτει λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης των τελευταίων χρησιμοποιούμεν ων ρυθμίσεων. 27. Διαθέτει 7 θέσεις τροφοδοσίας καθώς και κεντρικό διακόπτη διακόπτη ON/OFF. 29. Δύναται να εφοδιασθεί με θέση τοποθέτησης φιάλης CO2. 33. Συμπεριλαμβάνον ται στην βασική σύνθεση τα παρακάτω:
• Οπτική ρινός 0ο
• Οπτική ρινός 30ο
• Ενιαίο Σύστημα Μικροεκτομής για ΩΡΛ ενδοσκοππικές, μικροσκοπικές και ωτοχειρουργικές επεμβάσεις με ενσωματωμένη συσκευή πλύσης ενδοσκοπίων, το οποίο σύστημα αποτελείται από:
Α) Την κονσόλα
Β) Τον πολυλειτουργικό ποδοδιακόπτη για την συσκευή μικροεκτομής.
Γ) Τον ποδοδιακόπτη της συσκευής πλύσης οπτικής .
Δ) Χειρολαβή μικροεκτομής shaver για ενδοσκοπικές επεμβάσεις.

Στους ειδικούς όρους:
Προτείνεται η αλλαγή των κάτωθι όρων στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς υπάρχουν ισχύουσες νομοθεσίες. Συγκεκριμένα:
Α. Prospectus και Βεβαιώσεις
2. Αναφορικά με την υποχρέωση επίσημης μετάφρασης θεωρημένης από Ελληνική Προξενική Αρχή, παραθέτουμε ότι σύμφωνα με το άρθρ. 36 Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), «στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται […] Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα […]. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε». Αναφορικά με την προαπαιτούμενη επικύρωση κάθε σχετικού με την προμήθεια πιστοποιητικού από το Επιμελητήριο της Πόλης και της προσκόμισης αυτού σε πρωτότυπη μορφή, επικαλούμαστε το άρθρ. 40§2 του ν. 4281/2014 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών σύμφωνα με το οποίο «οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στον ανταγωνισμό». Ακόμη, σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρ., ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς θέσουν απαιτήσεις ως προς τις λειτουργικές επιδόσεις ή απαιτήσεις των προς προμήθεια ειδών, «δεν μπορούν να απορρίπτουν προσφορά προϊόντων που τηρούν εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, κοινή τεχνική προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό
πλαίσιο που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν ορίσει».

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.
Με εκτίμηση,
Δια την ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ
#30 Dreager Hellas AEΜιχάλης Θεοδώρου 03-06-2016 17:22
Παρατηρήσεις επί της Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για το είδος : Α/Α 6 ΑΝΑΝΗΨΗ ΝΕΟΓΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2
Προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής ως προς την απαίτηση για συγκεκριμένο υλικό κατασκευής της τροχήλατης βάσης, καθώς αποκλείει αδικαιολόγητα τη συμμετοχή μας .
Προτεινόμενη Διατύπωση :
« 2. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση αυξομειούμενου ύψους, συμπαγούς και ανθεκτικής κατασκευής, ...»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8
Προτείνουμε την βελτίωση της εν λόγω προδιαγραφής με την προσθήκη της ειδικής λειτουργίας προθέρμανσης (Pre- Warm) . Με τη συγκεκριμένη λειτουργία δημιουργείται ένα ήδη θερμό περιβάλλον πριν τη τοποθέτηση του νεογνού , αποφεύγοντας το “Cold stress”.Οι συναγερμοί παραμένουν απενεργοποιημέν οι.
Προτεινόμενη Διατύπωση
« 8. Η μονάδα ελέγχου να λειτουργεί με μικροεπεξεργαστ ή και να διαθέτει οπωσδήποτε τους εξής τρόπους λειτουργίας:
- Manual Mode
- Servo (Skin) Mode
- Ειδική λειτουργία προθέρμανσης με απενεργοποιημέν ους συναγερμούς »
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13
«Λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση της υπ΄ αριθμόν 19 τεχνικής προδιαγραφής όπου απαιτείται μείκτης για τη ρύθμιση της συγκέντρωσης οξυγόνου από 21% - 100% στη βασική σύνθεση και δεδομένου ότι για την λειτουργία του μείκτη απαιτούνται δύο αέρια (Οξυγόνο και Αέρας) προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής ώστε η τράπεζα ανάνηψης να έχει δυνατότητα σύνδεσης με παροχές ιατρικών αερίων (οξυγόνο και αέρα) είτε από την κεντρική εγκατάσταση του νοσοκομείου είτε από φιάλες
Προτεινόμενη Διατύπωση :
«13. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με παροχές ιατρικών αερίων (oξυγόνου Ο2 και αέρα ΑΙR ) καθώς επίσης και με φιάλες –φορητές –οξυγόνου Ο2 και Αέρα ΑΙR (οι οποίες θα παραδοθούν μαζί με το σύστημα σύνδεσης και τις βάσεις στήριξής τους πάνω στην τράπεζα ανάνηψης).»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 17
Δεν προσδιορίζεται το ελάχιστο μέγεθος της οθόνης καθώς επίσης και ο ελάχιστος αριθμός των καναλιών που θα διαθέτει το υπό προμήθεια μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων (ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ) .Άλλωστε , τα εν λόγω λειτουργικά χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν την καλύτερη εποπτεία των παρακολουθούμεν ων ζωτικών παραμέτρων, την άμεση ενημέρωση όλων των πληροφοριών σε ελάχιστο χρόνο και προσπάθεια και ως εκ τούτου την καλύτερη αξιολόγηση της διαγνωστικής πληροφορίας. Για το λόγω αυτό προτείνουμε να καθοριστεί τόσο το ελάχιστο μέγεθος της οθόνης όσο και ο ελάχιστος αριθμός των καναλίων του μόνιτορ.
Προτεινόμενη Διατύπωση :
«17. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει στη βασική σύνθεση, ένα (1) μόνιτορ τελευταίας τεχνολογίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• LCD οθόνη , μεγέθους 15 ιντσών και 8 καναλίων τουλάχιστον για παρακολούθηση των παρακάτω ζωτικών παραμέτρων: Παλμική οξυμετρία, ECG, αναπνοή, αναίμακτη πίεση, θερμοκρασία.
• Να διαθέτει συναγερμούς και μνήμη TRENDS για 24 ώρες τουλάχιστον.
• Nα λειτουργεί με ρεύμα 220AC/50HZ και να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμεν η μπαταρία με αυτονομία τεσσάρων (4) ωρών τουλάχιστον και επίσης να παραδοθεί με αντίστοιχα παρελκόμενα (καλώδια ΗΚΓ, περιχειρίδες νεογνών, αισθητήρα οξυμετρίας δακτύλου νεογνών, αισθητήρα θερμοκρασίας).
• Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή με δυνατότητα ταυτόχρονης καταγραφής τριών κυματομορφών.
• Το λογισμικό να είναι στα ελληνικά.
• Να διαθέτει τους αντίστοιχους συναγερμούς με τις παραπάνω παραμέτρους .»
TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 19
Το Νοσοκομείο σας θα πρέπει να εξασφαλίσει την τεκμηριωμένη συμβατότητα και την ασφαλή σύνθεση του υπό προμήθεια εξοπλισμού . Για το λόγο αυτό προτείνουμε ο μείκτης να είναι ενσωματωμένος στην τράπεζα ανάνηψης
Προτεινόμενη Διατύπωση :
19. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ενσωματωμένο μείκτη, με εύρος ρύθμισης της συγκέντρωσης οξυγόνου από 21 %-100% και ενσωματωμένη συσκευή ανάνηψης με δυνατότητα παροχής του επιθυμητού FiO2 με ελεγχόμενη πίεση και ΡΕΕΡ.
#29 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών "Ιατροτεχνολογι κού Εξοπλισμού Χειρουργείων και Πλυντηρίων", ΕΙΔΟΣ 11 : Φορητές Αντλίες Έγχυσης Σύριγγας.MEDITRUST, E.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ 03-06-2016 17:14
Κύριοι,
Στα πλαίσια της Α' Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών "Ιατροτεχνολογι κού Εξοπλισμού Χειρουργείων και Πλυντηρίων", παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας για το ΕΙΔΟΣ 11 : Φορητές Αντλίες Έγχυσης Σύριγγας.

Πρoδιαγραφή 7 "Να διαθέτει μεγάλη, ευανάγνωστη, έγχρωμη φωτιζόμενη οθόνη LCD και πληκτρολόγιο αφής (touch)":
Θεωρούμε απαραίτητη την δυνατότητα της αντλίας να έχει menu στα Ελληνικά, όπως απαιτείται και στις προδιαγραφές της ογκομετρικής αντλίας διπλής χορήγησης.

Πρoδιαγραφή 8 "Να λειτουργεί με σύριγγες χωρητικότητας 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml." :
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ευρύτητα συμμετοχής η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «Να λειτουργεί με σύριγγες χωρητικότητας 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml,»

Πρoδιαγραφή 10 "Να διαθέτει δυνατότητα τοποθέτησης της σύριγγας στη μπροστινή πλευρά της αντλίας, παρέχοντας συνεχή οπτικό έλεγχο" :
Θεωρούμε απαραίτητο η τοποθέτηση της σύριγγας να γίνεται στην μπροστινή και κάτω πλευρά της συσκευής, για την πλήρη προστασία αυτής.
Προτείνουμε να αλλάξει η προδιαγραφή με την σχετική προσθήκη.

Πρoδιαγραφή 12 "Να διαθέτει ρυθμό έγχυσης: 0.1 – 1200 ml/h, σε βήματα 0.1 ml/h και εύρος όγκου έγχυσης: 0.1 – 9999.9 ml, σε βήματα 0.1 ml" :
To εύρος όγκου έγχυσης 0.1 – 9999.9 ml, σε βήματα 0.1 ml είναι προδιαγραφή της Κινέζικης αντλίας σύριγγας WIT-301 Α. Ζητάμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής: «εύρος όγκου έγχυσης 0,1-9990 ml περίπου»

Πρoδιαγραφή 14 "Να διαθέτει τα παρακάτω προγράμματα έγχυσης: ......
- Επιλογή φαρμάκου από την προγραμματιζόμε νη βιβλιοθήκη φαρμάκων, με δυνατότητα εισαγωγής σταθερών και ελαστικών ορίων ρυθμού έγχυσης........
- Με δυνατότητα προγραμματισμού διαδοχικών εγχύσεων." :
Θεωρούμε απαραίτητη την αναφορά της προδιαγραφής στον αριθμό των πρωτοκόλλων φαρμάκου της βιβλιοθήκης φαρμάκων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 500-2000.

Πρoδιαγραφή 16 "Να έχει δυνατότητα Διατήρησης Ανοικτής Φλέβας (K.V.O. Keep Vein Open): με ρυθμιζόμενο ρυθμό 0.0ml/h - 20ml/h" :
Ζητάμε την αλλαγή του ρυθμού από 0.0ml/h-20ml/h που υπάρχει μόνο στην Κινέζικη αντλία σύριγγας WIT-301 Α, σε «0,1-2,5 ml/h» που είναι ο συνήθης ρυθμός KVO, σε όλες σχεδόν τις συσκευές έγχυσης τύπου σύριγγας, διότι άλλως θα είναι αδύνατη η συμμετοχή των περισσοτέρων προμηθευτών.

Πρoδιαγραφή 17 "Να διαθέτει πίεση απόφραξης: 300-700 mmHg, ±10%, με ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης" :
Θεωρούμε ότι τα αιτούμενα ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης απόφραξης είναι εξαιρετικά περιορισμένα, όταν σχεδόν όλες οι γνωστές συσκευές σύριγγας έχουν από 50 ή 100 mmHg έως 1000 mmHg περίπου. Μόνο η Κινέζικη αντλία σύριγγας WIT-301 Α διαθέτει αυτά τα ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης.
Ζητάμε την αλλαγή των επιπέδων ρύθμισης, σύμφωνα με τα επίπεδα των γνωστών συσκευών της αγοράς, για μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών.

Πρoδιαγραφή 22 "Να διαθέτει λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου"
Ζητάμε την αλλαγή της ως άνω προδιαγραφής για «κλείδωμα του πληκτρολογίου» ως ακολούθως: «Να διαθέτει κλείδωμα της ροής έγχυσης» και όχι του πληκτρολογίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για άλλες λειτουργίες.

Πρoδιαγραφή 25 "Να διαθέτει οπτικούς και ηχητικούς συναγερμούς για όλες τις λειτουργίες και πιθανές δυσλειτουργίες, ενδεικτικά: ......................
• Παράλειψης βαθμονόμησης (calibration) της τοποθετημένης σύριγγας
• Αισθητήρα πίεσης
ΜΟΝΟ η Κινεζική αντλία WIT-301Α διαθέτει τους ως άνω δύο τελευταίους συναγερμούς. ΟΥΔΕΜΙΑ άλλη σύγχρονης τεχνολογίας αντλία σύριγγας διαθέτει τέτοιους συναγερμούς. Ζητάμε την άμεση αφαίρεσή τους διότι εκτός του ότι είναι «φωτογραφική προδιαγραφή» δεν έχουν κανένα νόημα ύπαρξης.

Πρoδιαγραφή 26 "Να διαθέτει ιστορικό συμβάντων, με δυνατότητα διατήρησης τους για μεγάλο χρονικό διάστημα" :
Και πάλι φωτογραφίζει την προδιαγραφή της Κινέζικης αντλίας WIT-301 Α. Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: «Να διαθέτει ιστορικό τουλάχιστον για 1000 συμβάντα».


Πάντα στην διάθεσή σας,

Με Εκτίμηση
MEDITRUST, Ε.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚ ΟΥ ΕΠΕ
Μαριλύ Ματθαίου - Τμήμα Διαγωνισμών
#28 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών "Ιατροτεχνολογι κού Εξοπλισμού Χειρουργείων και Πλυντηρίων", ΕΙΔΟΣ 11 : Φορητές Αντλίες Έγχυσης Σύριγγας.MEDITRUST, E.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ 03-06-2016 16:50
Κύριοι,
Στα πλαίσια της Α' Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών "Ιατροτεχνολογι κού Εξοπλισμού Χειρουργείων και Πλυντηρίων", παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας για το ΕΙΔΟΣ 11 : Φορητές Αντλίες Έγχυσης Σύριγγας.

Πρoδιαγραφή 7 "Να διαθέτει μεγάλη, ευανάγνωστη, έγχρωμη φωτιζόμενη οθόνη LCD και πληκτρολόγιο αφής (touch)":
Θεωρούμε απαραίτητη την δυνατότητα της αντλίας να έχει menu στα Ελληνικά, όπως απαιτείται και στις προδιαγραφές της ογκομετρικής αντλίας διπλής χορήγησης.

Πρoδιαγραφή 8 "Να λειτουργεί με σύριγγες χωρητικότητας 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml." :
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ευρύτητα συμμετοχής η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «Να λειτουργεί με σύριγγες χωρητικότητας 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml,»

Πρoδιαγραφή 10 "Να διαθέτει δυνατότητα τοποθέτησης της σύριγγας στη μπροστινή πλευρά της αντλίας, παρέχοντας συνεχή οπτικό έλεγχο" :
Θεωρούμε απαραίτητο η τοποθέτηση της σύριγγας να γίνεται στην μπροστινή και κάτω πλευρά της συσκευής, για την πλήρη προστασία αυτής.
Προτείνουμε να αλλάξει η προδιαγραφή με την σχετική προσθήκη.

Πρoδιαγραφή 12 "Να διαθέτει ρυθμό έγχυσης: 0.1 – 1200 ml/h, σε βήματα 0.1 ml/h και εύρος όγκου έγχυσης: 0.1 – 9999.9 ml, σε βήματα 0.1 ml" :
To εύρος όγκου έγχυσης 0.1 – 9999.9 ml, σε βήματα 0.1 ml είναι προδιαγραφή της Κινέζικης αντλίας σύριγγας WIT-301 Α. Ζητάμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής: «εύρος όγκου έγχυσης 0,1-9990 ml περίπου»

Πρoδιαγραφή 14 "Να διαθέτει τα παρακάτω προγράμματα έγχυσης: ......
- Επιλογή φαρμάκου από την προγραμματιζόμε νη βιβλιοθήκη φαρμάκων, με δυνατότητα εισαγωγής σταθερών και ελαστικών ορίων ρυθμού έγχυσης........
- Με δυνατότητα προγραμματισμού διαδοχικών εγχύσεων." :
Θεωρούμε απαραίτητη την αναφορά της προδιαγραφής στον αριθμό των πρωτοκόλλων φαρμάκου της βιβλιοθήκης φαρμάκων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 500-2000.

Πρoδιαγραφή 16 "Να έχει δυνατότητα Διατήρησης Ανοικτής Φλέβας (K.V.O. Keep Vein Open): με ρυθμιζόμενο ρυθμό 0.0ml/h - 20ml/h" :
Ζητάμε την αλλαγή του ρυθμού από 0.0ml/h-20ml/h που υπάρχει μόνο στην Κινέζικη αντλία σύριγγας WIT-301 Α, σε «0,1-2,5 ml/h» που είναι ο συνήθης ρυθμός KVO, σε όλες σχεδόν τις συσκευές έγχυσης τύπου σύριγγας, διότι άλλως θα είναι αδύνατη η συμμετοχή των περισσοτέρων προμηθευτών.

Πρoδιαγραφή 17 "Να διαθέτει πίεση απόφραξης: 300-700 mmHg, ±10%, με ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης" :
Θεωρούμε ότι τα αιτούμενα ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης απόφραξης είναι εξαιρετικά περιορισμένα, όταν σχεδόν όλες οι γνωστές συσκευές σύριγγας έχουν από 50 ή 100 mmHg έως 1000 mmHg περίπου. Μόνο η Κινέζικη αντλία σύριγγας WIT-301 Α διαθέτει αυτά τα ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης.
Ζητάμε την αλλαγή των επιπέδων ρύθμισης, σύμφωνα με τα επίπεδα των γνωστών συσκευών της αγοράς, για μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών.

Πρoδιαγραφή 22 "Να διαθέτει λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου"
Ζητάμε την αλλαγή της ως άνω προδιαγραφής για «κλείδωμα του πληκτρολογίου» ως ακολούθως: «Να διαθέτει κλείδωμα της ροής έγχυσης» και όχι του πληκτρολογίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για άλλες λειτουργίες.

Πρoδιαγραφή 25 "Να διαθέτει οπτικούς και ηχητικούς συναγερμούς για όλες τις λειτουργίες και πιθανές δυσλειτουργίες, ενδεικτικά: ......................
• Παράλειψης βαθμονόμησης (calibration) της τοποθετημένης σύριγγας
• Αισθητήρα πίεσης
ΜΟΝΟ η Κινεζική αντλία WIT-301Α διαθέτει τους ως άνω δύο τελευταίους συναγερμούς. ΟΥΔΕΜΙΑ άλλη σύγχρονης τεχνολογίας αντλία σύριγγας διαθέτει τέτοιους συναγερμούς. Ζητάμε την άμεση αφαίρεσή τους διότι εκτός του ότι είναι «φωτογραφική προδιαγραφή» δεν έχουν κανένα νόημα ύπαρξης.

Πρoδιαγραφή 26 "Να διαθέτει ιστορικό συμβάντων, με δυνατότητα διατήρησης τους για μεγάλο χρονικό διάστημα" :
Και πάλι φωτογραφίζει την προδιαγραφή της Κινέζικης αντλίας WIT-301 Α. Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: «Να διαθέτει ιστορικό τουλάχιστον για 1000 συμβάντα».

Πάντα στην διάθεσή σας,

Με Εκτίμηση
MEDITRUST, Ε.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚ ΟΥ ΕΠΕ
Μαριλύ Ματθαίου - Τμήμα Διαγωνισμών
#27 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών "Ιατροτεχνολογι κού Εξοπλισμού Χειρουργείων και Πλυντηρίων", ΕΙΔΟΣ 11 : Φορητές Αντλίες Έγχυσης Σύριγγας.MEDITRUST, E.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ 03-06-2016 16:43
Κύριοι,
Στα πλαίσια της Α' Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών "Ιατροτεχνολογι κού Εξοπλισμού Χειρουργείων και Πλυντηρίων", παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας για το ΕΙΔΟΣ 11 : Φορητές Αντλίες Έγχυσης Σύριγγας.

Πρoδιαγραφή 7 "Να διαθέτει μεγάλη, ευανάγνωστη, έγχρωμη φωτιζόμενη οθόνη LCD και πληκτρολόγιο αφής (touch)":
Θεωρούμε απαραίτητη την δυνατότητα της αντλίας να έχει menu στα Ελληνικά, όπως απαιτείται και στις προδιαγραφές της ογκομετρικής αντλίας διπλής χορήγησης.

Πρoδιαγραφή 8 "Να λειτουργεί με σύριγγες χωρητικότητας 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml." :
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ευρύτητα συμμετοχής η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «Να λειτουργεί με σύριγγες χωρητικότητας 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml,»

Πρoδιαγραφή 10 "Να διαθέτει δυνατότητα τοποθέτησης της σύριγγας στη μπροστινή πλευρά της αντλίας, παρέχοντας συνεχή οπτικό έλεγχο" :
Θεωρούμε απαραίτητο η τοποθέτηση της σύριγγας να γίνεται στην μπροστινή και κάτω πλευρά της συσκευής, για την πλήρη προστασία αυτής.
Προτείνουμε να αλλάξει η προδιαγραφή με την σχετική προσθήκη.

Πρoδιαγραφή 12 "Να διαθέτει ρυθμό έγχυσης: 0.1 – 1200 ml/h, σε βήματα 0.1 ml/h και εύρος όγκου έγχυσης: 0.1 – 9999.9 ml, σε βήματα 0.1 ml" :
To εύρος όγκου έγχυσης 0.1 – 9999.9 ml, σε βήματα 0.1 ml είναι προδιαγραφή της Κινέζικης αντλίας σύριγγας WIT-301 Α. Ζητάμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής: «εύρος όγκου έγχυσης 0,1-9990 ml περίπου»

Πρoδιαγραφή 14 "Να διαθέτει τα παρακάτω προγράμματα έγχυσης: ......
- Επιλογή φαρμάκου από την προγραμματιζόμε νη βιβλιοθήκη φαρμάκων, με δυνατότητα εισαγωγής σταθερών και ελαστικών ορίων ρυθμού έγχυσης........
- Με δυνατότητα προγραμματισμού διαδοχικών εγχύσεων." :
Θεωρούμε απαραίτητη την αναφορά της προδιαγραφής στον αριθμό των πρωτοκόλλων φαρμάκου της βιβλιοθήκης φαρμάκων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 500-2000.

Πρoδιαγραφή 16 "Να έχει δυνατότητα Διατήρησης Ανοικτής Φλέβας (K.V.O. Keep Vein Open): με ρυθμιζόμενο ρυθμό 0.0ml/h - 20ml/h" :
Ζητάμε την αλλαγή του ρυθμού από 0.0ml/h-20ml/h που υπάρχει μόνο στην Κινέζικη αντλία σύριγγας WIT-301 Α, σε «0,1-2,5 ml/h» που είναι ο συνήθης ρυθμός KVO, σε όλες σχεδόν τις συσκευές έγχυσης τύπου σύριγγας, διότι άλλως θα είναι αδύνατη η συμμετοχή των περισσοτέρων προμηθευτών.

Πρoδιαγραφή 17 "Να διαθέτει πίεση απόφραξης: 300-700 mmHg, ±10%, με ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης" :
Θεωρούμε ότι τα αιτούμενα ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης απόφραξης είναι εξαιρετικά περιορισμένα, όταν σχεδόν όλες οι γνωστές συσκευές σύριγγας έχουν από 50 ή 100 mmHg έως 1000 mmHg περίπου. Μόνο η Κινέζικη αντλία σύριγγας WIT-301 Α διαθέτει αυτά τα ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης.
Ζητάμε την αλλαγή των επιπέδων ρύθμισης, σύμφωνα με τα επίπεδα των γνωστών συσκευών της αγοράς, για μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών.

Πρoδιαγραφή 22 "Να διαθέτει λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου"
Ζητάμε την αλλαγή της ως άνω προδιαγραφής για «κλείδωμα του πληκτρολογίου» ως ακολούθως: «Να διαθέτει κλείδωμα της ροής έγχυσης» και όχι του πληκτρολογίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για άλλες λειτουργίες.

Πρoδιαγραφή 25 "Να διαθέτει οπτικούς και ηχητικούς συναγερμούς για όλες τις λειτουργίες και πιθανές δυσλειτουργίες, ενδεικτικά: ......................
• Παράλειψης βαθμονόμησης (calibration) της τοποθετημένης σύριγγας
• Αισθητήρα πίεσης
ΜΟΝΟ η Κινεζική αντλία WIT-301Α διαθέτει τους ως άνω δύο τελευταίους συναγερμούς. ΟΥΔΕΜΙΑ άλλη σύγχρονης τεχνολογίας αντλία σύριγγας διαθέτει τέτοιους συναγερμούς. Ζητάμε την άμεση αφαίρεσή τους διότι εκτός του ότι είναι «φωτογραφική προδιαγραφή» δεν έχουν κανένα νόημα ύπαρξης.

Πρoδιαγραφή 26 "Να διαθέτει ιστορικό συμβάντων, με δυνατότητα διατήρησης τους για μεγάλο χρονικό διάστημα" :
Και πάλι φωτογραφίζει την προδιαγραφή της Κινέζικης αντλίας WIT-301 Α. Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: «Να διαθέτει ιστορικό τουλάχιστον για 1000 συμβάντα».

Πάντα στην διάθεσή σας,

Με Εκτίμηση
MEDITRUST, Ε.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚ ΟΥ ΕΠΕ
Μαριλύ Ματθαίου - Τμήμα Διαγωνισμών
#26 ΑΠ: Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ιατροτεχνολογικ ού εξοπλισμού χειρουργείων και πλυντηρίωνΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ 03-06-2016 16:39
«ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ», CPV 33141110-0

Προτείνουμε να συμπεριληφθεί στις τεχνικές προδιαγραφές τα εξής:

Τα αναλώσιμα που χρησιμοποιεί η αντλία να φέρουν αεροπαγίδα, προς δέσμευση φυσαλίδων αέρα μέχρι 1 ml και αποφυγή ενεργοποίησης συναγερμού αέρα στη γραμμή.

Η αντλία να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί αναλώσιμα για απλά διαλύματα, λιπώδη διαλύματα, φωτοευαίσθητα διαλύματα, με ογκομετρικό κύλινδρο (soluset), χορήγησης αίματος και παραγώγων του με δύο διατρητικά ρύγχη, εντερικής διατροφής, δύο συρίγγων.

«ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ», CPV 33141110-0

Προτείνουμε να συμπεριληφθεί στις τεχνικές προδιαγραφές το εξής:

Το έμβολο της αντλίας να είναι προστατευμένο ώστε να αποφεύγονται ακούσιες απομακρύνσεις της σύριγγας από τη σωστή θέση έγχυσης.
#25 ΑΠ: Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ιατροτεχνολογικ ού εξοπλισμού χειρουργείων και πλυντηρίωνΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ 03-06-2016 16:37
«ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ», CPV 33141110-0

Προτείνουμε να συμπεριληφθεί στις τεχνικές προδιαγραφές τα εξής:

Τα αναλώσιμα που χρησιμοποιεί η αντλία να φέρουν αεροπαγίδα, προς δέσμευση φυσαλίδων αέρα μέχρι 1 ml και αποφυγή ενεργοποίησης συναγερμού αέρα στη γραμμή.

Η αντλία να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί αναλώσιμα για απλά διαλύματα, λιπώδη διαλύματα, φωτοευαίσθητα διαλύματα, με ογκομετρικό κύλινδρο (soluset), χορήγησης αίματος και παραγώγων του με δύο διατρητικά ρύγχη, εντερικής διατροφής, δύο συρίγγων.
«ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ», CPV 33141110-0

Προτείνουμε να συμπεριληφθεί στις τεχνικές προδιαγραφές το εξής:

Το έμβολο της αντλίας να είναι προστατευμένο ώστε να αποφεύγονται ακούσιες απομακρύνσεις της σύριγγας από τη σωστή θέση έγχυσης.
#24 ΑΠ: Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ιατροτεχνολογικ ού εξοπλισμού χειρουργείων και πλυντηρίωνΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ 03-06-2016 16:35
Προς

Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μελίσσια, 03 Ιουνίου 2016

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
«ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ», CPV 33141110-0 ΚΑΙ
«ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ», CPV 33141110-0


Αξιότιμοι Κύριοι,

Σας υποβάλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων μας στην κατηγορία «αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης υγρών» (CPV 33141110-0) και «φορητές αντλίες έγχυσης σύριγγας» (CPV 33141110-0).


«ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ», CPV 33141110-0

Προτείνουμε να συμπεριληφθεί στις τεχνικές προδιαγραφές τα εξής:

Τα αναλώσιμα που χρησιμοποιεί η αντλία να φέρουν αεροπαγίδα, προς δέσμευση φυσαλίδων αέρα μέχρι 1 ml και αποφυγή ενεργοποίησης συναγερμού αέρα στη γραμμή.

Η αντλία να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί αναλώσιμα για απλά διαλύματα, λιπώδη διαλύματα, φωτοευαίσθητα διαλύματα, με ογκομετρικό κύλινδρο (soluset), χορήγησης αίματος και παραγώγων του με δύο διατρητικά ρύγχη, εντερικής διατροφής, δύο συρίγγων.
«ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ», CPV 33141110-0

Προτείνουμε να συμπεριληφθεί στις τεχνικές προδιαγραφές το εξής:

Το έμβολο της αντλίας να είναι προστατευμένο ώστε να αποφεύγονται ακούσιες απομακρύνσεις της σύριγγας από τη σωστή θέση έγχυσης.
#23 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών "Ιατροτεχνολογι κού Εξοπλισμού Χειρουργείων και Πλυντηρίων", ΕΙΔΟΣ 11 : Φορητές Αντλίες Έγχυσης Σύριγγας.MEDITRUST, E.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ 03-06-2016 16:34
Κύριοι,
Στα πλαίσια της Α' Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών "Ιατροτεχνολογι κού Εξοπλισμού Χειρουργείων και Πλυντηρίων", παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας για το ΕΙΔΟΣ 11 : Φορητές Αντλίες Έγχυσης Σύριγγας.

Πρoδιαγραφή 7 "Να διαθέτει μεγάλη, ευανάγνωστη, έγχρωμη φωτιζόμενη οθόνη LCD και πληκτρολόγιο αφής (touch)":
Θεωρούμε απαραίτητη την δυνατότητα της αντλίας να έχει menu στα Ελληνικά, όπως απαιτείται και στις προδιαγραφές της ογκομετρικής αντλίας διπλής χορήγησης.

Πρoδιαγραφή 8 "Να λειτουργεί με σύριγγες χωρητικότητας 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml." :
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ευρύτητα συμμετοχής η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «Να λειτουργεί με σύριγγες χωρητικότητας 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml,»

Πρoδιαγραφή 10 "Να διαθέτει δυνατότητα τοποθέτησης της σύριγγας στη μπροστινή πλευρά της αντλίας, παρέχοντας συνεχή οπτικό έλεγχο" :
Θεωρούμε απαραίτητο η τοποθέτηση της σύριγγας να γίνεται στην μπροστινή και κάτω πλευρά της συσκευής, για την πλήρη προστασία αυτής.
Προτείνουμε να αλλάξει η προδιαγραφή με την σχετική προσθήκη.

Πρoδιαγραφή 12 "Να διαθέτει ρυθμό έγχυσης: 0.1 – 1200 ml/h, σε βήματα 0.1 ml/h και εύρος όγκου έγχυσης: 0.1 – 9999.9 ml, σε βήματα 0.1 ml" :
To εύρος όγκου έγχυσης 0.1 – 9999.9 ml, σε βήματα 0.1 ml είναι προδιαγραφή της Κινέζικης αντλίας σύριγγας WIT-301 Α. Ζητάμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής: «εύρος όγκου έγχυσης 0,1-9990 ml περίπου»

Πρoδιαγραφή 14 "Να διαθέτει τα παρακάτω προγράμματα έγχυσης: ......
- Επιλογή φαρμάκου από την προγραμματιζόμε νη βιβλιοθήκη φαρμάκων, με δυνατότητα εισαγωγής σταθερών και ελαστικών ορίων ρυθμού έγχυσης........
- Με δυνατότητα προγραμματισμού διαδοχικών εγχύσεων." :
Θεωρούμε απαραίτητη την αναφορά της προδιαγραφής στον αριθμό των πρωτοκόλλων φαρμάκου της βιβλιοθήκης φαρμάκων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 500-2000.

Πρoδιαγραφή 16 "Να έχει δυνατότητα Διατήρησης Ανοικτής Φλέβας (K.V.O. Keep Vein Open): με ρυθμιζόμενο ρυθμό 0.0ml/h - 20ml/h" :
Ζητάμε την αλλαγή του ρυθμού από 0.0ml/h-20ml/h που υπάρχει μόνο στην Κινέζικη αντλία σύριγγας WIT-301 Α, σε «0,1-2,5 ml/h» που είναι ο συνήθης ρυθμός KVO, σε όλες σχεδόν τις συσκευές έγχυσης τύπου σύριγγας, διότι άλλως θα είναι αδύνατη η συμμετοχή των περισσοτέρων προμηθευτών.

Πρoδιαγραφή 17 "Να διαθέτει πίεση απόφραξης: 300-700 mmHg, ±10%, με ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης" :
Θεωρούμε ότι τα αιτούμενα ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης απόφραξης είναι εξαιρετικά περιορισμένα, όταν σχεδόν όλες οι γνωστές συσκευές σύριγγας έχουν από 50 ή 100 mmHg έως 1000 mmHg περίπου. Μόνο η Κινέζικη αντλία σύριγγας WIT-301 Α διαθέτει αυτά τα ρυθμιζόμενα επίπεδα πίεσης.
Ζητάμε την αλλαγή των επιπέδων ρύθμισης, σύμφωνα με τα επίπεδα των γνωστών συσκευών της αγοράς, για μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών.

Πρoδιαγραφή 22 "Να διαθέτει λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου"
Ζητάμε την αλλαγή της ως άνω προδιαγραφής για «κλείδωμα του πληκτρολογίου» ως ακολούθως: «Να διαθέτει κλείδωμα της ροής έγχυσης» και όχι του πληκτρολογίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για άλλες λειτουργίες.

Πρoδιαγραφή 25 "Να διαθέτει οπτικούς και ηχητικούς συναγερμούς για όλες τις λειτουργίες και πιθανές δυσλειτουργίες, ενδεικτικά: ......................
• Παράλειψης βαθμονόμησης (calibration) της τοποθετημένης σύριγγας
• Αισθητήρα πίεσης
ΜΟΝΟ η Κινεζική αντλία WIT-301Α διαθέτει τους ως άνω δύο τελευταίους συναγερμούς. ΟΥΔΕΜΙΑ άλλη σύγχρονης τεχνολογίας αντλία σύριγγας διαθέτει τέτοιους συναγερμούς. Ζητάμε την άμεση αφαίρεσή τους διότι εκτός του ότι είναι «φωτογραφική προδιαγραφή» δεν έχουν κανένα νόημα ύπαρξης.

Πρoδιαγραφή 26 "Να διαθέτει ιστορικό συμβάντων, με δυνατότητα διατήρησης τους για μεγάλο χρονικό διάστημα" :
Και πάλι φωτογραφίζει την προδιαγραφή της Κινέζικης αντλίας WIT-301 Α. Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: «Να διαθέτει ιστορικό τουλάχιστον για 1000 συμβάντα».

Πάντα στην διάθεσή σας,

Με Εκτίμηση
MEDITRUST, Ε.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚ ΟΥ ΕΠΕ
Μαριλύ Ματθαίου - Τμήμα Διαγωνισμών
#22 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών "Ιατροτεχνολογι κού Εξοπλισμού Χειρουργείων και Πλυντηρίων", ΕΙΔΟΣ 6: Τράπεζα ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ.MEDITRUST, E.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ 03-06-2016 16:25
Κύριοι,
Στα πλαίσια της Α' Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών "Ιατροτεχνολογι κού Εξοπλισμού Χειρουργείων και Πλυντηρίων", παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας για το ΕΙΔΟΣ 6: Τράπεζα ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ.

Πρoδιαγραφή 1 "Η τράπεζα ανάνηψης να είναι τεχνολογίας τελευταίων ετών ..." :
Θεωρούμε απαραίτητο οι προδιαγραφές να απαιτούν «Η τράπεζα ανάνηψης να είναι μοντέλο των τελευταίων 6 ετών τουλάχιστον» διότι υπάρχουν στην αγορά μοντέλα τράπεζας ανάνηψης νεογνών 15ετίας που αναφέρονται ως μηχανήματα «Νέας Τεχνολογίας».

Προδιαγραφή 2 "Να φέρεται σε τροχήλατη βάση αυξομειούμενου ύψους, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο μέταλλο……."
Προ 16 ετών οι οίκοι κατασκευής χρησιμοποιούσαν ανοξείδωτο μέταλλο για τις κατασκευές τους. Σήμερα η τεχνολογία έχει αλλάξει και χρησιμοποιούντα ι άλλα υλικά μικρότερου βάρους και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Ζητάμε την τροποποίηση της προδιαγραφής : "Να φέρεται σε τροχήλατη βάση αυξομειούμενου ύψους, ισχυρής και ανθεκτικής κατασκευής".

Πρoδιαγραφή 9 " Να διαθέτει τις κάτωθι ρυθμίσεις:.... Ισχύ του θερμαντικού στοιχείου σε κλίμακα 0-100% (σε διαβάθμιση 5-10%), ... Χρονομετρητή ( Timer)....." :
Θεωρούμε απαραίτητο η κλίμακα ρύθμισης της εξόδου θερμαντικού 0-100% να έχει διαβάθμιση 5% διότι η διαβάθμιση του 10% είναι μεγάλη. Εκτός του χρονομετρητή πρέπει να υπάρχει και ρύθμιση APGAR Timer.

Πρoδιαγραφή 10 " Στο TABLEAU της τράπεζας , να υπάρχουν οι κάτωθι ψηφιακές ενδείξεις : ...... Χρονομετρητή" :
Θεωρούμε απαραίτητο εκτός του Χρονομετρητή να υπάρχουν ενδείξεις και για APGAR Timer.

Πρoδιαγραφή 12 "Η τράπεζα ανάνηψης ... Επίσης να διαθέτει ροόμετρο με εύρος ρύθμισης ροής από 0 έως τουλάχιστον 10L/min " :
Το εύρος ρύθμισης ροής του ροομέτρου πρέπει να είναι από 0-15 L/min και όχι από 0-10L/min που αναφέρει η προδιαγραφή. Όλα τα νέας τεχνολογίας ροόμετρα έχουν ρύθμιση από 0-15 L/min.

Πρoδιαγραφή 13 "Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με παροχές ιατρικών αερίων καθώς επίσης και με φιάλες –φορητές –οξυγόνου Ο2 (οι οποίες θα παραδοθούν μαζί με το σύστημα σύνδεση και τις βάσεις στήριξής τους πάνω στην τράπεζα ανάνηψης)" :
Θα πρέπει να αναφέρεται στην προδιαγραφή η ποσότητα των φυαλών Ο2 και Αέρα (ο μίκτης Ο2/Αέρα χρειάζεται Ο2 και Αέρα για την λειτουργία του) που απαιτούνται καθώς και την αιτούμενη περιεκτικότητά τους σε Ο2 και Αέρα.

Πρoδιαγραφή 16 "Να διαθέτει θύρα RS232 για σύνδεση με υπολογιστή." :
Νομίζουμε ότι είναι περιττή η «θύρα RS232 για σύνδεση με υπολογιστή», διότι η συγκεκριμένη τράπεζα ανάνηψης προορίζεται για την Μαιευτική Κλινική και την συνεχή μεταφορά νεογνών και όχι για Μονάδα Εντατικής Νεογνών, που όπως είναι γνωστό δεν διαθέτει το Νοσοκομείο σας. Πιστεύουμε ότι είναι άσκοπο το κόστος σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων από την Τράπεζα Ανάνηψης σε Η/Υ και ζητάμε την απάλειψη αυτής της προδιαγραφής.

Πρoδιαγραφή 17 "Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει στη βασική σύνθεση, ένα (1) μόνιτορ τελευταίας τεχνολογίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ......" :
Θεωρούμε άσκοπη την απαίτηση για ΜΟΝΙΤΟΡ ζωτικών παραμέτρων με θερμικό εκτυπωτή τριών καναλίων και λογισμικό στα Ελληνικά (!!) στην «βασική σύνθεση της Τράπεζας ανάνηψης Νεογνών». Το νοσοκομείο σας, αν θέλει Μόνιτορ μπορεί να το προδιαγράψει και να το ζητήσει σε χωριστό διαγωνισμό για Μόνιτορ ούτως ώστε να λάβουν μέρος όλοι οι προμηθευτές που διαθέτουν Μόνιτορ και να επιλέξετε το καλύτερο για το Νοσοκομείο σας. Ζητάμε την αφαίρεση αυτής της προδιαγραφής προκειμένου να εξασφαλίζεται ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανταγωνισμού και διαφάνειας.

Πρoδιαγραφή 18 "Να διαθέτει συσκευή AMBU για χορήγηση οξυγόνου σε νεογνά" :
Στην προδιαγραφή 19 ζητάτε «συσκευή ανάνηψης με μίκτη Ο2/Αέρα». Άρα προφανώς δεν χρειάζεστε και ΑΜΒU, το οποίο κάνει επίσης ανάνηψη αλλά χειροκίνητα. Χορήγηση Ο2 κάνει το ροόμετρο Ο2. Ζητάμε την αφαίρεση αυτής της προδιαγραφής.

Πρoδιαγραφή 20 "Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ανάνηψης" :
Η ίδια απαίτηση αναφέρεται στην προηγούμενη προδιαγραφή Νο19. Ζητάμε την αφαίρεση αυτής της προδιαγραφής.

Πάντα στην διάθεσή σας,

Με Εκτίμηση
MEDITRUST, Ε.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚ ΟΥ ΕΠΕ
Μαριλύ Ματθαίου - Τμήμα Διαγωνισμών
#21 Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανάνηψη νεογνών»ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 03-06-2016 15:59
Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια:

Παρατηρήσεις:

1. Στην τεχνική περιγραφή 16 αναφέρεται:
«16. Να διαθέτει θύρα RS 232 για σύνδεση με υπολογιστή»

Για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού με σκοπό την μεγαλύτερη ευρύτητά συμμετοχής εταιριών προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής ως κάτωθι:

«16. Επιθυμητό είναι να διαθέτει θύρα RS 232 ή Ethernet ή USB για σύνδεση με υπολογιστή»

2. Στην τεχνική περιγραφή 21 αναφέρεται:
«21. Να διαθέτει στην βασική σύνθεση σύστημα αυτόματου ζυγού νεογνών»

Λόγω του υψηλού προϋπολογισμού των 22.000,00 € με ΦΠΑ και επιπρόσθετα επειδή η κλίνη ανάνηψης προορίζεται για εντατική θεραπεία, προτείνουμε να συμπεριληφθεί και φωτοθεραπεία στην βασική σύνθεση ως κάτωθι:

«21. Να διαθέτει στην βασική σύνθεση σύστημα αυτόματου ζυγού & φωτοθεραπεία νεογνών με αντίστοιχη βάση στήριξης στο τροχήλατο τη κλίνης»


Πάντοτε στη διάθεσή σας παραμένουμε.

Με εκτίμηση,

Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας
Μηχανικός Εφαρμογών
#20 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Χειρουργική κλίνη Οφθαλμολογικών επεμβάσεων - ΜΕΡΟΣ 2οSantair A.E. - Χρήστος Κουταλίδης 03-06-2016 15:20
Επιπλέον για λόγους ασφάλειας και ποιότητας της προσφερόμενης χειρουργικής τράπεζας προς όφελος του Νοσοκομείου σας προτείνουμε να προστεθούν οι εξής προδιαγραφές:

« Η προσφερόμενη χειρουργική τράπεζα να συμμορφώνεται με το πρότυπο ασφάλειας ηλεκτρομαγνητικ ής προστασίας IEC 60601-1»

«Να διαθέτει προστασία από εισροή υγρών τάξης IPX4 κατά IEC 60529»

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για τη Santair A.E.
Χρήστος Κουταλίδης
Υπεύθυνος Πωλήσεων
#19 Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών - Χειρουργική κλίνη Οφθαλμολογικών επεμβάσεων - ΜΕΡΟΣ 1οSantair A.E. - Χρήστος Κουταλίδης 03-06-2016 15:19
ΘΕΜΑ: «1η Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Χειρουργικής κλίνης Οφθαλμολογικών επεμβάσεων CPV 33192230-3 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.»

Κύριοι,
Αρχικά θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το γεγονός πως η εταιρία μας αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τον κατασκευαστικό οίκο MAQUET Γερμανίας, έναν οίκο που το όνομα του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο παγκοσμίως, με την κατασκευή χειρουργικών κλινών, αφού μετράει 170 και πλέον χρόνια ιστορίας.

Μέσω του παρόντος θα θέλαμε να σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για «Χειρουργική Κλίνη Οφθαλμολογικών επεμβάσεων» , που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα :
Στη προδιαγραφή Νο 1 αναφέρεται «Να είναι καινούργια αμεταχείριστη, τελευταίας τεχνολογίας για οφθαλμολογική χειρουργική, με ηλεκτρομηχανικέ ς κινήσεις, τροχήλατη βάση, κεντρικό υδραυλικό φρένο με ποδομοχλό, και με την προσθαφαίρεση των κατάλληλων εξαρτημάτων να γίνεται και κατάλληλη για όλων των ειδών τις επεμβάσεις.»

Σχόλιο: Η εν λόγω απαίτηση για ηλεκτρομηχανικέ ς κινήσεις περιορίζει τη συμμετοχή των εταιρειών στο διαγωνισμό χωρίς να υπάρχει κλινικό όφελος για το Νοσοκομείο. Επομένως προτείνουμε την τροποποίηση της έως εξής:
«Να είναι καινούργια αμεταχείριστη, τελευταίας τεχνολογίας για οφθαλμολογική χειρουργική, με ηλεκτρουδραυλικ ές κινήσεις, τροχήλατη βάση, κεντρικό υδραυλικό φρένο με ποδομοχλό, και με την προσθαφαίρεση των κατάλληλων εξαρτημάτων να γίνεται και κατάλληλη για όλων των ειδών τις επεμβάσεις.»
Στη προδιαγραφή Νο3 αναφέρεται: «… Τα ανωτέρω τμήματα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται από προσθαφαιρούμεν α τμηματικά αντιστατικά μαξιλάρια από αφρώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση τους.»
Σχόλιο: Τα προσθαφαιρούμεν α αντιστατικά μαξιλάρια θα πρέπει να είναι από μαλακό αφρώδες υλικό, κατάλληλου πάχους για τη βέλτιστη δυνατή διανομή της πίεσης αυξάνοντας τα σημεία επαφής μεταξύ σώματος και χειρουργικής τράπεζας, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία κατακλίσεων στα σημεία πίεσης. Για το λόγo αυτό προτείνουμε τη τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφης έως εξής:
«… Τα ανωτέρω τμήματα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται από προσθαφαιρούμεν α τμηματικά αντιστατικά μαξιλάρια από μαλακό αφρώδες υλικό πάχους περίπου 80 mm, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός και η απολύμανση τους.»

Στη προδιαγραφή Νο6 αναφέρεται: «Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται ασθενείς βάρους 220 κιλών τουλάχιστον»
Σχόλιο: Το μέγιστο επιτρεπτό βάρος ασθενή που θέτει η εν λόγω προδιαγραφή περιορίζει τις δυνατότητες της χειρουργικής τράπεζας χωρίς να προσφέρει όφελος στο Νοσοκομείο. Επίσης τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχή αύξηση της παχυσαρκίας στη χώρα μας με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα υπέρβαροι ασθενείς να χρειάζονται χειρουργικές επεμβάσεις. Επομένως προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής έως εξής:
«Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται ασθενείς βάρους μέχρι και 350 κιλών»

Στη προδιαγραφή Νο9 αναφέρεται: «Οι ακόλουθες ρυθμίσεις τουλάχιστον να πραγματοποιούντ αι ηλεκτρικά:
• Μεταβολή ύψους 700 έως 1000mm περίπου
• Trendelenburg-Antitrendelenburg +30°, -30° τουλάχιστον
• Πλάγια κλίση ±20° τουλάχιστον
• Αυτοευθυγράμμιση,Θέση (0)»
Σχόλιο: Η εν λόγο προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια του κατασκευαστικού οίκου Maquet Γερμανίας, ενός από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως στη κατασκευή χειρουργικών τραπεζών. Με κριτήριο ότι η τράπεζα προορίζεται κυρίως για οφθαλμολογικές επεμβάσεις, όπου οι γωνίες κλίσης δεν συνίσταται να είναι τόσο μεγάλες, και με γνώμονα την ανάπτυξη καλύτερου ανταγωνισμού προς όφελος του Νοσοκομείου σας, προτείνουμε τη τροποποίηση της προδιαγραφής έως εξής:
«Οι ακόλουθες ρυθμίσεις τουλάχιστον να πραγματοποιούντ αι ηλεκτρικά:
• Μεταβολή ύψους 600 έως 1000mm περίπου
• Trendelenburg-Antitrendelenburg +20°, -20° τουλάχιστον, μεγαλύτερη δυνατότητα θα αξιολογηθεί
• Πλάγια κλίση ±15° τουλάχιστον, μεγαλύτερη δυνατότητα θα αξιολογηθεί
• Αυτοευθυγράμμιση,Θέση (0)»

Στη προδιαγραφή Νο 10 αναφέρεται «Χειροκίνητα να πραγματοποιούντ αι οι κάτωθι ρυθμίσεις:
• Τμήμα κεφαλής +30° / -50° περίπου
• Τμήμα πλάτης +65° / -30° περίπου
• Κλίση ποδιών +20° / -90° περίπου»
Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμέτοχη της εταιρείας μας χωρίς να υπάρχει κλινικό όφελος καθώς η χειρουργική τράπεζα που διαθέτουμε εκτελεί ηλεκτρικά, μέσω των χειριστηρίων της τράπεζας, την κίνηση του τμήματος της πλάτης σε ακόμα μεγαλύτερες γωνίες κλίσεων. Προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση και εργονομικότερο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής έως εξής:
«Χειροκίνητα να πραγματοποιείτα ι η κάτωθι ρύθμιση:
• Τμήμα κεφαλής +30° / -50° τουλάχιστον, μεγαλύτερη δυνατότητα θα αξιολογηθεί»
#18 8. ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 33161000-6johnson & johnson 03-06-2016 15:11
8. ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 33161000-6
1.Eργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων 5χιλ με αποκλειστική χρήση υπερήχων, με μήκος στειλεού 23εκ. με ενεργοποίηση από το χέρι , με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή ισχύος, διαμέτρου 5χιλ, δυνατότητα περιστροφής 3600 (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου, κυρτού άκρου η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 55,5 Khz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας
2. Eργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων 5χιλ με αποκλειστική χρήση υπερήχων, με μήκος στειλεού 36εκ. με ενεργοποίηση από το χέρι , με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή ισχύος, διαμέτρου 5χιλ, δυνατότητα περιστροφής 3600 (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου, κυρτού άκρου η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε συχνότητα 55,5 Khz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας
3. Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων ανοιχτής επέμβασης μήκους 9cm με δυνατότητα απολίνωσης αγγείων διαμέτρου έως 5mm, με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη δυνατότητα να διαμορφώνει την παροχή ισχύος, με δυνατότητα ενεργοποίησης από το χέρι (ενσωματωμένο Hand Activation) χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα. Με κυρτή λεπίδα τιτανίου η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 55,5kHz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά την μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Με στειλεό αλουμινίου για μόνωση και σωστή κατανομή στο βάρος.


4. Διπολική λαβίδα στεγανοποίησης και διατομής ιστών και αγγείων, διαμέτρου 12mm με πλήρη περιστροφή 360ο , μήκους 220mm, με κυρτό άκρο, με υπερμεγέθεις σιαγόνες μήκους 40mm, για χρήση στην ανοιχτή χειρουργική. Η στεγανοποίηση και διατομή ιστών και αγγείων να δύναται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και να υπάρχει η δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως 7mm. Να διαθέτει ενσωματωμένη λεπίδα, η οποία δε μπορεί να προωθηθεί για τη διατομή του ιστού χωρίς να έχει πατηθεί πλήρως το κουμπί ενεργοποίησης και ενσωματωμένο καλώδιο 3,1m, μηχανισμό συγκράτησης του ιστού, ηχητική και οπτική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης του κύκλου και χειροδιακόπτη.


5. Διπολική λαβίδα στεγανοποίησης και διατομής ιστών και αγγείων, διαμέτρου 5mm με πλήρη περιστροφή 360ο, σε μήκη στειλεού 35 & 45cm, με κυρτό άκρο 19mm, και εύρος γωνίας κάμψης 110 μοίρες για κάθετη προσέγγιση του αγγείου σε δύσκολα ανατομικά περιοχές για χρήση σε λαπαροσκοπική χειρουργική. Η στεγανοποίηση και διατομή ιστών και αγγείων να δύναται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και να υπάρχει η δυνατότητα απολίνωσης αγγείων έως 7mm. Να διαθέτει ενσωματωμένη λεπίδα, η οποία δε μπορεί να προωθηθεί για τη διατομή του ιστού χωρίς να έχει πατηθεί πλήρως το κουμπί ενεργοποίησης, με τεχνολογία αποτροπής ανόδου της θερμοκρασίας πάνω από 100o C, με μηχανισμό συγκράτησης του ιστού, ηχητική και οπτική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης του κύκλου. Να διαθέτει το μέγιστο άνοιγμα σιαγώνων (17mm) για καλύτερο χειρισμό των μεγάλων ιστών
#17 Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια «Απινιδωτής-μόν ιτορ με εξωτερικό βηματοδότη, εκτυπωτή και τροχήλατο καρότσι μεταφοράς»ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ ΑΕ 03-06-2016 14:19
Σας υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις Τεχνικές Προδιαγραφές για την ανωτέρω Προμήθεια:

Σχετικά με την παράγραφο 7: «7.Το μόνιτορ να είναι δύο (2) καναλιών και να απεικονίζει την κυματομορφή του ΗΚΓ (2 κυματομορφές), τον αριθμό των σφίξεων, τα όρια του alarm, την απαγωγή, την επιλεγόμενη και αποδιδόμενη ενέργεια καθώς και άλλα για τον χειριστή βοηθητικά μηνύματα, τα οποία να αναφερθούν για να αξιολογηθούν »
Θα επιθυμούσαμε να δοθεί η προδιαγραφή : H οθόνη να είναι έγχρωμη 7 ιντσών περίπου, με 6 κανάλια και να απεικονίζει την κυματομορφή του ΗΚΓ (2 κυματομορφές), τον αριθμό των σφίξεων, τα όρια του alarm, την απαγωγή, την επιλεγόμενη και αποδιδόμενη ενέργεια καθώς και άλλα για τον χειριστή βοηθητικά μηνύματα, τα οποία να αναφερθούν για να αξιολογηθούν ».

Στην παράγραφο 6 γράφετε: "Στα paddles να υπάρχουν πλήκτρα, όπου με ταυτόχρονο
πάτημα να αποδίδεται η ενέργεια στον ασθενή."
Αυτή η παράγραφος θεωρούμε ότι είναι περιοριστή για την εταιρία μας και θα πρέπει να αφαιρεθεί από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην παράγραφο 9 γράφετε: "Να έχει δυνατότητα παγώματος της οθόνης (freeze) και να
διαθέτει φίλτρο απόρριψης παρασίτων 35Hz."
Θα επιθυμούσαμε να δοθεί σαν προδιαγραφή "Επιθυμητό να έχει δυνατότητα παγώματος της οθόνης (freeze) και να διαθέτει φίλτρο απόρριψης παρασίτων 35Hz έως 60Hz".
#16 Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια «Διαθερμίες Χειρουργείων»ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 03-06-2016 13:42
Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια:

Παρατηρήσεις:

Ζητείται στην παράγραφο 2: «2. Να είναι ισχύος τουλάχιστον 320W, ψηφιακά ελεγχόμενη, με ενσωματωμένο σύστημα Argon και να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, ουρολογίας, λαπαροσκοπικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής και για ενδοσκοπικές επεμβάσεις σε υγρό περιβάλλον (TUR)».

Η απαίτηση για ενσωματωμένο σύστημα ARGON, περιορίζει τη χρήση του συστήματος, διότι δεν μπορεί το σύστημα να χρησιμοποιηθεί σε άλλη διαθερμία σε γειτονικό χειρουργείο. Επιπλέον, σε περίπτωση βλάβης ακυρώνεται η χρήση τόσο της διαθερμίας, όσο και του συστήματος ARGON. Προτείνουμε το σύστημα ARGON να είναι ανεξάρτητη συσκευή που θα συνδέεται με τη διαθερμία.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και αντικειμενική αξιολόγηση αιτούμεθα η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

«2. Να είναι ισχύος τουλάχιστον 320W, ψηφιακά ελεγχόμενη, με δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Argon του ιδίου κατασκευαστικού οίκου και να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, ουρολογίας, λαπαροσκοπικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής και για ενδοσκοπικές επεμβάσεις σε υγρό περιβάλλον (TUR)».

Πάντοτε στη διάθεσή σας παραμένουμε.

Με εκτίμηση,

Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας
Μηχανικός Εφαρμογών
#15 Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια « Φορητές αντλίες έγχυσης σύριγγας»ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 03-06-2016 13:17
Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια:

Παρατηρήσεις:

Ζητείται στην παράγραφο 8: «8. Να λειτουργεί με σύριγγες χωρητικότητας 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml ».
Προκειμένου να εξασφαλίζεται ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και αντικειμενική αξιολόγηση αιτούμεθα η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:
«8. Να λειτουργεί με σύριγγες χωρητικότητας 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml ».

Πάντοτε στη διάθεσή σας παραμένουμε.

Με εκτίμηση,

Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας
Μηχανικός Εφαρμογών

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020