25313.51100

Προ-Διαγωνιστική Διαδικασία - Τελευταία Νέα

Κατατεθειμένες Προδιαγραφές

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Χειρουργείων

  • Α' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χειρουργείων και πλυντηρίων

     

    {jcomments lock}

    ethnosimo
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
    ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
    "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

     

     

    Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
    Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
    Τηλέφωνο: 25313 51551-351

     Κομοτηνή, 27/05/2016
    Αριθμ. Πρωτ.:7609

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια:

    Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ CPV
     1 Χειρουργική κλίνη Οφθαλμολογικών επεμβάσεων 33192230-3
     2 Φορητό ακτινοσκοπικό ορθοπαιδικών χειρουργείων 33111000-1
     3 Μόνιτορ 12'' παρακολούθησης Κ/Δ λειτουργίας, αρτηριακής πίεσης, αναίμακτης πίεσης, καπνογραφίας, οξυμετρίας και θερμοκρασίας με καταγραφικό 33195100-4
     4 Χειρουργικό Οφθαλμολογικό Μικροσκόπιο 38510000-3
     5 Σετ αεροτρύπανο - αεροπρίονο 33162200-5
     6 Ανάνηψη νεογνών 33172200-8
     7 Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης υγρών 33194110-0
     8 Διαθερμίες Χειρουργείων 33161000-6
     9 Πλήρες σετ χειρουργικών εργαλείων 33162200-5
     10 Απινιδωτής-μόνιτορ με εξωτερικό βηματοδότη, εκτυπωτή και τροχήλατο καρότσι μεταφοράς 33182100-0
     11 Φορητές αντλίες έγχυσης σύριγγας 33194110-0
     12 Ενδοσκοπική Μονάδα ΩΡΛ υψηλής ανάλυσης 33168000-5
     13 Πλυντήρια ρούχων δυναμικότητας 50-60 κιλών 42716120-5

    Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

    1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
    2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
    3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6878/21-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
    4. Τις υπ. αρ. 534/9-11-2015 & 219/13-04-2016 αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
    5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «1) Μηχανήματα αιμοκάθαρσης και των παραλλαγών της (αιμοδιήθησης, on-line αιμοδιαδιήθησης) – CPV33181100-3, 2) Πολυθρόνες αιμοκάθαρσης– CPV 33192130-2 , 3) Φορητό μηχάνημα αιμοδιήθησης (για τις ανάγκες των ασθενών της Μ.Ε.Θ.) – CPV 33181100-3, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.»

    Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Α΄Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.»

    Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
    Έναρξη διαβούλευσης 27-05-2016
    Λήξη διαβούλευσης 4-06-2016
    Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών που περιγράφονται στον παραπάτω πίνακα για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

     

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
    κ.α.α.
    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
     

    ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

     

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Σετ Αεροτρύπανο - Αεροπρίονο  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Τράπεζα Ανάνηψης Νεογνών  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Φορητές Αντλίες Έγχυσης Σύριγγας  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης Υγρών  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Απινιδωτής - Μόνιτορ  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Φορητό Ακτινοσκοπικό Ορθοπαιδικών Χειρουργείων  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Διαθερμίες Χειρουργείων  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Πλήρες Σετ Χειρουργικών Εργαλείων  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Ενδοσκοπική Μονάδα ΩΡΛ Υψηλής Ανάλυσης  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Μόνιτορ 12''  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Χειρουργική Κλίνη Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Οφθαλμολογικό Χειρουργικό Μικροσκόπιο  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Πλυντήρια Ρούχων 50-60 κιλών  

  • Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χειρουργείων

     

    {jcomments lock}

    ethnosimo
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
    ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
    "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

     

     

    Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
    Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
    Τηλέφωνο: 25313 51551-351

     Κομοτηνή, 06/07/2016
    Αριθμ. Πρωτ.:9500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια:

    Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ CPV
     1 Χειρουργική κλίνη Οφθαλμολογικών επεμβάσεων 33192230-3
     2 Φορητό ακτινοσκοπικό ορθοπαιδικών χειρουργείων 33111000-1
     3 Μόνιτορ 12'' παρακολούθησης Κ/Δ λειτουργίας, αρτηριακής πίεσης, αναίμακτης πίεσης, καπνογραφίας, οξυμετρίας και θερμοκρασίας με καταγραφικό 33195100-4
     4 Χειρουργικό Οφθαλμολογικό Μικροσκόπιο 38510000-3
     5 Σετ αεροτρύπανο - αεροπρίονο 33162200-5
     6 Ανάνηψη νεογνών 33172200-8
     7 Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης υγρών 33194110-0
     8 Διαθερμίες Χειρουργείων 33161000-6
     9 Απινιδωτής-μόνιτορ με εξωτερικό βηματοδότη, εκτυπωτή και τροχήλατο καρότσι μεταφοράς 33182100-0
     10 Φορητές αντλίες έγχυσης σύριγγας 33194110-0

    για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

    Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

    1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
    2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
    3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6878/21-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
    4. Τις υπ. αρ. 534/9-11-2015 & 219/13-04-2016 αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
    5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών.

    Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Β΄ Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια των παραπάνω ειδών.

    Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
    Έναρξη διαβούλευσης 06-07-2016
    Λήξη διαβούλευσης 10-07-2016
    Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών που περιγράφονται παραπάνω μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

     

     

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
    κ.α.α.
    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
     

    ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

     

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Χειρουργική Κλίνη Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Φορητό Ακτινοσκοπικό Ορθοπαιδικών Χειρουργείων  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Μόνιτορ 12''  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Οφθαλμολογικό Χειρουργικό Μικροσκόπιο  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Σετ Αεροτρύπανο - Αεροπρίονο  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Τράπεζα Ανάνηψης Νεογνών  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης Υγρών  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Διαθερμίες Χειρουργείων  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Απινιδωτής - Μόνιτορ  

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Φορητές Αντλίες Έγχυσης Σύριγγας  

  • Β' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Κλίβανου Ατμού

     

    {jcomments lock}

    ethnosimo
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
    ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
    "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

     

     

    Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
    Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
    Τηλέφωνο: 25313 51551-351

     Κομοτηνή, 27/05/2016
    Αριθμ. Πρωτ.:7606

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια: «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια CPV 33152000-0, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής».

    Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

    1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
    2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
    3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6878/21-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
    4. Την υπ. αρ. 534/9-11-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
    5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια CPV 33152000-0, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», όπως αυτές προέκυψαν μετά την επεξεργασία των σχολίων τα οποία κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία της πρώτης διαβούλευσης .

    Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Β΄Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για «Κλίβανο ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια» CPV 33152000-0, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

    Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
    Έναρξη διαβούλευσης 27-05-2016
    Λήξη διαβούλευσης 31 -05-2016
    Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια CPV 33152000-0 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

     

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
    κ.α.α.
    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
     

    ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

     

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Κλίβανος ατμού  

  • Γ' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χειρουργείων

     

    {jcomments lock}

    ethnosimo
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
    ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
    "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

     

     

    Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
    Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
    Τηλέφωνο: 25313 51551-351

     Κομοτηνή, 20/07/2016
    Αριθμ. Πρωτ.:10152

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια:

    Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ CPV
     1 Χειρουργικό Οφθαλμολογικό Μικροσκόπιο 38510000-3

    για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

    Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

    1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
    2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
    3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6878/21-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
    4. Τις υπ. αρ. 534/9-11-2015 & 219/13-04-2016 αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
    5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών.

    Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Γ΄ Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια των παραπάνω ειδών.

    Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
    Έναρξη διαβούλευσης 25-07-2016, 08:00
    Λήξη διαβούλευσης 29-07-2016, 08:00
    Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών που περιγράφονται παραπάνω μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

     

     

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
    κ.α.α.
    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
     

    ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

     

    PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Οφθαλμολογικό Χειρουργικό Μικροσκόπιο  

  • Γ' Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Κλίβανου Ατμού

     

    {jcomments lock}

    ethnosimo
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
    ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
    "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

     

     

     

    Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
    Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
    Τηλέφωνο: 25313 51551-351

     Κομοτηνή, 01/07/2016
    Αριθμ. Πρωτ.:9162

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια: «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια CPV 33152000-0, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής».

    Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

    1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
    2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
    3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6878/21-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
    4. Την υπ. αρ. 534/9-11-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
    5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια CPV 33152000-0, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», όπως αυτές προέκυψαν μετά την επεξεργασία των σχολίων τα οποία κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία της πρώτης διαβούλευσης .

    Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Γ΄Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για «Κλίβανο ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια» CPV 33152000-0, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

    Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
    Έναρξη διαβούλευσης 01-07-2016
    Λήξη διαβούλευσης 05 -07-2016
    Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια CPV 33152000-0 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

     

     

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
    κ.α.α.
    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
     

    ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

     

    PDF-Icon  Γ' Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Κλίβανος ατμού  

  • Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Εξοπλισμό Χειρουργείων

     
     
    {jcomments lock}  

     ethnosimo

     
    EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
    ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
       
     
    Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
    Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
    Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
    FAX: 25310 51535
    Email: promithies@komotini-hospital.gr
     

     

                                                                                                                                                    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24-02-2016
                                                                                                                                                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ  2791

    Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Κλίβανος ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια – CPV 33152000-0 , 2) Χειρουργική κλίνη γενικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 , 3) Δορυφόροι (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) – CPV 31524110-9, 4)Τράπεζα ουρολογικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

    Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

    1. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 1ο) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας ολομέλειας που ελήφθη κατά την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14-12-2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο ) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
    2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
    3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7295/30-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
    4. Την υπ. αρ. 9479/12-11-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
    5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 1) Κλίβανος ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια – CPV 33152000-0 , 2) Χειρουργική κλίνη γενικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 , 3) Δορυφόροι (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) – CPV 31524110-9, 4)Τράπεζα ουρολογικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

    Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Κλίβανος ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια – CPV 33152000-0 , 2) Χειρουργική κλίνη γενικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 , 3) Δορυφόροι (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) – CPV 31524110-9, 4)Τράπεζα ουρολογικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

    Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
    Έναρξη διαβούλευσης 25-2-2016
    Λήξη διαβούλευσης 4-3-2016
    Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών «1) Κλίβανος ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια – CPV 33152000-0 , 2) Χειρουργική κλίνη γενικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 , 3) Δορυφόροι (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) – CPV 31524110-9, 4)Τράπεζα ουρολογικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

    .

     

     

     

                                                                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                                    κ.α.α
                                                                                                                                Ο Δ/ντής της Ιατρικής Υπηρεσίας

     

                                                                                                                          

                                                                                                                                ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

     

     

    PDF-Icon  ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ  

    PDF-Icon  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ  

    PDF-Icon  ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΟΡΟΦΗΣ  

    PDF-Icon  ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ  

     

     

  • Εξοπλισμός Χειρουργείων - Κατατεθ. Προδιαγραφές

    Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν την πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Χειρουργείων

  • Πρόσκληση για σύνταξη προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Χειρουργείων

     
     

     ethnosimo

     
    EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
    ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
       
     
    Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
    Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
    Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
    FAX: 25310 51535
    Email: promithies@komotini-hospital.gr
     

     

                                                                                                                                     ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30-9-2015
                                                                                                                                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7295

    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και συγκεκριμένα:

     

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

    CPV

    1. Κλίβανος ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια

    33152000-0

    2. Χειρουργική κλίνη Οφθαλμολογικών επεμβάσεων

    33192230-3

    3. Χειρουργική κλίνη γενικών χειρουργείων

    33192230-3

    4. Δορυφόροι (προβολείς) χειρουργείων (οροφής)

    31524110-9

    5. Φορητό ακτινοσκοπικό ορθοπαιδικών χειρουργείων

    33111000-1

    6. Τράπεζα ουρολογικών χειρουργείων

    33192230-3

    7. Μόνιτορ 12'' παρακολούθησης Κ/Δ λειτουργίας, αρτηριακής πίεσης, αναίμακτης πίεσης, καπνογραφίας, οξυμετρίας και θερμοκρασίας με καταγραφικό

    33195100-4

    8. Χειρουργικό Οφθαλμολογικό Μικροσκόπιο

    38510000-3

    9. Σετ αεροτρύπανο - αεροπρίονο

    33162200-5

    10. Ανάνηψη νεογνών

    33172200-8

    11. Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης υγρών

    33194110-0

    12. Διαθερμίες Χειρουργείων

    33161000-6

    13. Τροχήλατος προβολέας τεχνητού φωτισμού δαπέδου

    31524110-9

    14. Πλήρες σετ χειρουργικών εργαλείων

    33162200-5

    15. Πλήρες σετ χειρουργικών εργαλείων τοκετού - καισαρικής

    33162200-5

    16. Απινιδωτής-μόνιτορ με εξωτερικό βηματοδότη, εκτυπωτή και τροχήλατο καρότσι μεταφοράς

    33182100-0

    17. Φορητές αντλίες έγχυσης σύριγγας

    33194110-0

    18. Ενδοσκοπική Μονάδα ΩΡΛ υψηλής ανάλυσης

    33168000-5

    Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός τριάντα (30) ημερών ήτοι έως 30/10/2015, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής ( http :// www. moh. gov. gr/ articles/ epitroph - promhtheiwn - ygeias/ enhmerwsh /1283- anakoinwseis)
    Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr, Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαντάκη Δήμητρα .

     

    A N N O U N C E M E N T


    GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO" intends to conduct unofficial invitation to tender Medical Equipment for Operating Theater as follows:

     

    Description

    CPV

    1

    Steam Generator Medical Autoclave (450-500 lit)

    33152000-0

    2

    Ophthalmology Operating Theater Table

    33192230-3

    3

    Operating theatre table

    33192230-3

    4

    Surgical lights

    31524110-9

    5

    Portable x-ray unit for orthopedic surgery

    33111000-1

    6

    Urology Operating Theater Table

    33192230-3

    7

    Multi-parameter vital signs 12'' Monitor (ECG, pulse oximeter SpO2, pulse rate, NIBP, temperature, CO2) with printer

    33195100-4

    8

    Microscope for Ophthlamic surgery

    38510000-3

    9

    Pneumatic Drill and Saw for orthopedic surgery

    33162200-5

    10

    Neonatal Resuscitation Unit

    33172200-8

    11

    Intravenous fluid infusion pumps

    33194110-0

    12

    Surgical diathermy machines

    33161000-6

    13

    Mobile floor lighting for operation theater

    31524110-9

    14

    General surgery instruments

    33162200-5

    15

    Surgical instruments for Obstetrics/Gynecology

    33162200-5

    16

    Defibrillator-Monitor with external pacemaker, printer and wheeled trolley

    33182100-0

    17

    Portable syringe infusion pumps

    33194110-0

    18

    High resolution Endoscopic Unit for ENT (otorhinolaryngology)

    33168000-5

    performance of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of Own Suppliers are active in the field, are invited within thirty (30) days (until 30/10/2015) to send technical specifications for the above-listed equipment in printed and magnetic form in order to prepare the final technical specifications.
    For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).
    Information are providing on all working days from 10.00 am to 14.00 pm, by Purchasing Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69100, Komotini, contact number 25313 51351/551 , fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
    Responsible Employee : Mantaki Dimitra.

     

                                                                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                          

                                                                                                                              ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

     

     

     

     

     

  • Σετ αεροτρύπανο-αεροπρίονο

    Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Σετ αεροτρύπανο- αεροπρίονο.

 

 

your europe el

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020