25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 01/07/2016
Αριθμ. Πρωτ.:9162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια: «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια CPV 33152000-0, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής».

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6878/21-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 534/9-11-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια CPV 33152000-0, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», όπως αυτές προέκυψαν μετά την επεξεργασία των σχολίων τα οποία κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία της πρώτης διαβούλευσης .

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Γ΄Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για «Κλίβανο ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια» CPV 33152000-0, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 01-07-2016
Λήξη διαβούλευσης 05 -07-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια CPV 33152000-0 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Γ' Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Κλίβανος ατμού  

Σχόλια

#5 Γ’ Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια: «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής»AIMED ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Ι ΓΑΒΡΙΗΛ -ΣΠΥΡΙΔΩΝ 05-07-2016 17:26
Αγαπητοί κυριές/οι,

Δηλώνουμε την συμφωνία μας με τις υπάρχουσες προδιαγραφές και αναφέρουμε για την προδ/φη Νο 21 (σχετικό σχόλιο Νο2) ότι το σύστημα υγρού δακτυλίου είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για την υψηλότερη απόδοσή του και την μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού έως και 75% της συνήθης κατανάλωσης σε σχέση με το σύστημα venturi που με πρόσθετη αντλία και πρόσθετη δεξαμενή εξοικονομεί έως 50%, το οποίο πλέον θεωρείτε παρωχημένο σύμφωνα με αναγνωρισμένους κατασκευαστές κλιβάνων υγρής αποστείρωσης.
Σχετικά με την συντήρηση το σύστημα υγρού δακτυλίου δεν φέρει πρόσθετη επιβάρυνση.
Προτείνουμε την συμπλήρωση του συστήματος venturi, αν και εφόσον το επιθυμεί το νοσοκομείο σας, ως εναλλακτική πρόταση χωρίς να υπερτερεί.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας

Παπαπέτρος Παναγιώτης
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
#4 Γ’ Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια: «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής»AIMED ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Ι ΓΑΒΡΙΗΛ -ΣΠΥΡΙΔΩΝ 05-07-2016 15:41
Αγαπητοί κυρίες/οι,

Θα θέλαμε με την σειρά μας να δηλώσουμε την πλήρη συμφωνία μας με τις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγράφες και να διαφωνήσουμε με την παρατήρηση - σχόλιο Νο2 για την μέθοδο VENTURI αναφορικά με την προδιαγραφή Νο21.
Διότι η μέθοδος κένου με αντλία υγρού δακτυλίου είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την υψηλή απόδοσή της και την μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού μέχρι και 75% της συνήθης κατανάλωσης ενώ το σύστημα venturi με αντλία ανακυκλοφορίας και πρόσθετη δεξαμενή νερού εξοικονομεί μέχρι 50%. Επιπλέον αναφέρουμε ότι η συντήρηση της αντλίας υγρού δακτυλίου δεν φέρει πρόσθετη επιβάρυνση.
Εφόσον το επιθυμεί το νοσοκομείο σας, προτείνεται η συμπλήρωση του συστήματος venturi στην υπάρχουσα προδιαγραφή ως εναλλακτική πρόταση χωρίς να πλεονεκτεί.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας

Παπαπέτρος Παναγιώτης
Μηχανικός Βιοιατρικής Τεχνολογίας
#3 Γ’ Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια: «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής»ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 05-07-2016 12:49
2 MEΡΟΣ

Προς το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05/07/2016ΘΕΜΑ: Ανακοίνωσή σας τις 01/07/2016 με Αριθμ. Πρωτ. 9162 – Γ’ Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια: «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής».

CPV: 33152000-0

Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια:

Παρατηρήσεις:

Στην τεχνική προδιαγραφή 2 ζητείται:

Ο κλίβανος αποστείρωσης να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστ ή, να είναι κατάλληλος για υγρή αποστείρωση ιματισμού, χειρουργικών εργαλείων και ελαστικών, σε θερμοκρασία αποστείρωσης 134ºC και 121ºC σε πιέσεις ανάλογες.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια ελέγχου των προγραμμάτων και της ποιότητας της αποστείρωσης προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής ως ακολούθως:

Ο κλίβανος αποστείρωσης να ελέγχεται απο δύο (2)μικροεπεξεργ αστές, να είναι κατάλληλος για υγρή αποστείρωση ιματισμού, χειρουργικών εργαλείων και ελαστικών, σε θερμοκρασία αποστείρωσης 134ºC και 121ºC σε πιέσεις ανάλογες.
Πάντοτε στη διάθεσή σας παραμένουμε.

Με εκτίμηση,

Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας
Μηχανικός Εφαρμογών
#2 Γ’ Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια: «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής».ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 05-07-2016 09:51
Προς το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45
Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05/07/2016ΘΕΜΑ: Ανακοίνωσή σας τις 01/07/2016 με Αριθμ. Πρωτ. 9162 – Γ’ Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια: «Κλίβανου ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής».

CPV: 33152000-0

Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια:

Παρατηρήσεις:

Η μέθοδος υγρού δακτυλίου για την δημιουργία κενού είναι μέθοδος παλαιάς τεχνολογίας και έχει ακριβό κόστος συντήρησης. Αντίθετα, η επίτευξη κενού με την μέθοδο VENTURI μέσω μπέκ ψεκασμού, είναι απόλυτα ακριβής στην δημιουργία κενού και πολύ πιο οικονομική στην συντήρηση. Είναι μία τεχνολογία που διαθέτουν όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι κλιβάνων αυτής της κατηγορίας.

Προτείνεται η αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως:

" Ο κλίβανος να διαθέτει αντλία κενού κατά προτίμηση τύπου Venturi που θα εξασφαλίζει την επίτευξη ικανοποιητικού κενού στον χώρο του θαλάμου και θα διασφαλίζει χαμηλό κόστος συντήρησης."


Πάντοτε στη διάθεσή σας παραμένουμε.

Με εκτίμηση,

Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας
Μηχανικός Εφαρμογών
#1 ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ "ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ-ΘΕΟΔ ΩΡΟΥ ΟΕ"ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 02-07-2016 01:25
Αξιότιμοι κύριοι
Συμφωνούμε σχεδόν πλήρως με τις τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές του κλίβανου ατμού. Έχουμε μόνο 2 επισημάνσεις (εκ των οποίων η πρώτη είναι σημαντική καθώς αν παραμείνει ως έχει δεν μας επιτρέπει να συμμετάσχουμε στον επικείμενο διαγωνισμό).
1) Στην προδιαγραφή υπ' αρ. 5 προτείνουμε τη μετατροπή του όρου "450 λίτρα τουλάχιστον" σε "450 λίτρα περίπου" αφού ούτως ή άλλως η κωδικοποίηση του μεγέθους αυτών των κλιβάνων εκφράζεται σε STU (μονάδες αποστείρωσης) και έχει ήδη τεθεί από εσάς στα 6 STU. Με άλλα λόγια, ο όγκος του θαλάμου θα μπορούσε και να μην αναφέρεται.
2) Στα απαραίτητα πιστοποιητικά των υποψήφιων αναδόχων / προμηθευτών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ζητάται επίσης βεβαίωση από τον ΕΟΦ ότι ο υποψήφιος ανάδοχος καταβάλλει το ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ όπως επιβάλλεται από το νόμο (άρθρο 48, παρ.3, Ν3370/11-07-05, ΦΕΚ 176Α).
Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020