25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 
 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
FAX: 25310 51535
Email: promithies@komotini-hospital.gr
 

 

                                                                                                                                                ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24-02-2016
                                                                                                                                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ  2791

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Κλίβανος ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια – CPV 33152000-0 , 2) Χειρουργική κλίνη γενικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 , 3) Δορυφόροι (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) – CPV 31524110-9, 4)Τράπεζα ουρολογικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις με αριθμό πρωτοκόλλου 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) και 67/19-11-2015/24-11-2015 (θέμα 1ο) συνεδριάσεις της και ενσωματώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε με την απόφαση της ίδιας ολομέλειας που ελήφθη κατά την με αριθμό πρωτοκόλλου 68/14-12-2015 συνεδρίασή της (θέμα 6ο ) σχετικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7295/30-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Την υπ. αρ. 9479/12-11-2015 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορά τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 1) Κλίβανος ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια – CPV 33152000-0 , 2) Χειρουργική κλίνη γενικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 , 3) Δορυφόροι (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) – CPV 31524110-9, 4)Τράπεζα ουρολογικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια 1) Κλίβανος ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια – CPV 33152000-0 , 2) Χειρουργική κλίνη γενικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 , 3) Δορυφόροι (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) – CPV 31524110-9, 4)Τράπεζα ουρολογικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 25-2-2016
Λήξη διαβούλευσης 4-3-2016
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών «1) Κλίβανος ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια – CPV 33152000-0 , 2) Χειρουργική κλίνη γενικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 , 3) Δορυφόροι (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) – CPV 31524110-9, 4)Τράπεζα ουρολογικών χειρουργείων – CPV 33192230-3 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.», μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr . Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

.

 

 

 

                                                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                                                κ.α.α
                                                                                                                            Ο Δ/ντής της Ιατρικής Υπηρεσίας

 

                                                                                                                      

                                                                                                                            ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

PDF-Icon  ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ  

PDF-Icon  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ  

PDF-Icon  ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΟΡΟΦΗΣ  

PDF-Icon  ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ  

 

 

Σχόλια

#18 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Εξοπλισμό ΧειρουργείωνMEDIC PLAN ΕΠΕ / ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 07-03-2016 15:22
Για το είδος Α/Α 1 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ:
Παράγραφος 5: Παρακαλούμε όπως αναδιατυπωθεί η εν λόγω παράγραφος ως εξής: «Ο ωφέλιμος χώρος του θαλάμου του κλιβάνου να είναι 480 λίτρα περίπου και να έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 6 αποστειρωτικών μονάδων τουλάχιστον. Μεγαλύτερη χωρητικότητα θα αξιολογηθεί»

Για το είδος Α/Α 3 ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΡΟΦΗΣ)
Παράγραφος 8: Παρακαλούμε όπως αναδιατυπωθεί η εν λόγω παράγραφος ως εξής:
« - ένταση φωτισμού τουλάχιστον 130.000lux.
- διάμετρος πεδίου φωτισμού (μικρή/μεγάλη) 18/22cm περίπου»

Παράγραφος 9: Παρακαλούμε όπως απαλοιφεί η παρακάτω πρόταση από την εν λόγω παράγραφο: «Μέσω της αποσπώμενης χειρολαβής να είναι δυνατή η ρύθμιση της φωτιστικής έντασης»

Προτείνεται επίσης να προστεθούν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να επιτευχθεί η προμήθεια πλήρως αναβαθμισμένου προβολέα χειρουργείου σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης:
• Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα το σύνολο των λειτουργιών του κάθε προβολέα (on/off, ρύθμισης έντασης φωτισμού, κτλ), να ελέγχονται και από ασύρματο χειριστήριο και από επιτοίχια κονσόλα. Στην περίπτωση αυτή, να προσφερθούν προς επιλογή.
• Στο κέντρο του κυρίως προβολέα να δύναται να φέρει κάμερα για την καταγραφή των χειρουργικών επεμβάσεων και τη μετάδοση εικόνων. Να προσφερθεί προς επιλογή με ξεχωριστή τιμή τόσο η προ-τοποθέτηση της καλωδίωσης όσο και η κάμερα.
• Η κάμερα να είναι τύπου Plug &Play, να προσφερθεί προς επιλογή με ξεχωριστή τιμή και να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της.
#17 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Εξοπλισμό ΧειρουργείωνMEDIC PLAN ΕΠΕ / ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 07-03-2016 15:21
Για τα είδη με Α/Α 2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & Α/Α 4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
Παράγραφος 1: Παρακαλούμε όπως αναδιατυπωθεί η εν λόγω παράγραφος ως εξής: «… Η τράπεζα να είναι σύγχρονης ηλεκτρομηχανική ς ή ηλεκτροϋδραυλικ ής τεχνολογίας ή και συνδυασμός τους. …»

Παράγραφος 4: Παρακαλούμε όπως αναδιατυπωθεί η εν λόγω παράγραφος ως εξής: «Να διαθέτει στη βάση τέσσερις (4) αντιστατικούς τροχούς, μεγάλης διαμέτρου με κλείδωμα / ξεκλείδωμα ηλεκτρικά μέσω χειριστηρίου. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας ώστε όταν είναι ξεκλείδωτη στις ρόδες της και μπορεί να μετακινηθεί να μην εκτελείται καμία κίνηση της χειρουργικής επιφάνειας εκτός από τις κινήσεις Trendelenburg / antitrendelenburg.»

Παράγραφος 7: Παρακαλούμε όπως αναδιατυπωθεί η εν λόγω παράγραφος ως εξής: «Όλες οι ηλεκτρικές κινήσεις να πραγματοποιούντ αι μέσω ενσύρματου πληκτρολόγιου και ενσωματωμένου πληκτρολόγιου ασφαλείας στην κολώνα της χειρουργικής τράπεζας. Να προσφερθούν προς επιλογή ασύρματο πληκτρολόγιο και ποδοδιακόπτης τριών κινήσεων.»

Παράγραφος 10: Παρακαλούμε όπως αναδιατυπωθεί η εν λόγω παράγραφος ως εξής: «Η επιφάνεια κατάκλισης της τράπεζας να κινείται οριζόντια κατά τον διαμήκη άξονα ηλεκτροκίνητα, για τη συνεργασία της με C-Arm καθ’ όλο το μήκος της χωρίς να απαιτείται αλλαγή των τμημάτων της ή αλλαγή της θέσης του»

Προτείνεται επίσης να προστεθούν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να επιτευχθεί η προμήθεια πλήρως αναβαθμισμένων χειρουργικών τραπεζιών σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης:
• Να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (τηλεσκοπική κολώνα, τροχήλατη βάσης, πλαίσιο επιφάνειας, πλευρικές ράγες κ.λπ.) με ειδική επεξεργασία. (Να γίνει αναλυτική περιγραφή)
• Να διαθέτει λειτουργία αναμονής για την εξοικονόμηση ενέργειας των μπαταριών όταν δεν πραγματοποιείτα ι κίνηση.
• Να αναφερθούν οι διαστάσεις της χειρουργικής επιφάνειας που προσφέρεται (τόσο με τις πλευρικές ράγες όσο και χωρίς αυτές). Η χειρουργική επιφάνεια να δύναται με τη προσθαφαίρεση κατάλληλων τμημάτων της να εξυπηρετήσει ασθενή ύψους 2.20 m περίπου.
• Να παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε αυτοματοποιημέν ο χειρουργείο
• Να διαθέτει σύστημα ελέγχου για την αυτοπαρακολούθη ση του τραπεζιού, την ανάδειξη σε οποιαδήποτε στιγμή του επιπέδου φόρτισης των μπαταριών, καθώς και την επισήμανση της ορθής λειτουργίας του τραπεζιού μέσω ενδείξεων και ακουστικών σημάτων σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
• Να είναι σχεδιασμένη ώστε να αποτρέπει ακούσια ατυχήματα τα οποία δημιουργούνται από λάθη του χρήστη. Συγκεκριμένα, να διαθέτει αισθητήρες οι οποίοι να αναγνωρίζουν αυτόματα τα εξαρτήματα τα οποία προσαρμόζονται στη χειρουργική επιφάνεια, να περιορίζουν το εύρος των κινήσεων και να ενεργοποιούν αντικρουστικά συστήματα.
#16 Υπεύθυνος ΠωλήσεωνΜΙΤΕΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 04-03-2016 16:41
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι,
Επί της παρούσης διαβούλευσης για το είδος «χειρουργική κλίνη γενικών χειρουργείων», με αφ ενός μεν για την προμήθεια από το Νοσοκομείο σας ποιοτικών προιόντων νέας τεχνολογίας, και αφ ετέρου την κατά το δυνατόν διεύρυνση της συμμετοχής των πιθανών προμηθευτών για το συγκεκριμένο προιόν, σας προτείνουμε τις κάτωθι τροποποιήσεις:
Παράγραφος 1:
Ζητάτε « .... Η τράπεζα να είναι σύγχρονης ηλεκτρομηχανική ς τεχνολογίας με ηλεκτροκινητήρε ς. ...».
Με την παρούσα προδιαγραφή αποκλείετε ρητώς την συμμετοχή μας στον διαγωνισμό, καθώς όλα τα προιόντα χειρουργικών τραπεζών του κατασκευαστικού Οίκου Maquet Gmbh που αντιπροσωπεύουμ ε είναι ηλεκτρουδραυλικ ής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να μην ισχύει το ευρύτερο της συμμετοχής. Για τα παραπάνω σας προτείνουμε την τροποποίηση της παρούσης παραγράφου, ως :
«1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις Γενικής χειρουργικής και με την προσθαφαίρεση αναλόγων εξαρτημάτων να γίνεται κατάλληλη για όλους τους τύπους των χειρουργικών επεμβάσεων όπως Ουρολογικής – Γυναικολογικής, Χειρουργικής, Ορθοπεδικής Χειρουργικής κλπ. Η τράπεζα να είναι σύγχρονης ηλεκτρομηχανική ς ή ηλεκτρουδραυλικ ής τεχνολογίας. Να είναι καινούργια και αμεταχείριστη. Να πληροί τα Ευρωπαικά πρότυπα ασφαλείας.»
Παράγραφος 4:
Ζητάτε «Να διαθέτει στη βάση του τέσσερεις (4) αντιστατικούς τροχούς, με ταυτόχρονο κλείδωμα / ξεκλείδωμα.»,
Με την παρούσα προδιαγραφή αναφερόμενοι «.... με ταυτόχρονο κλείδωμα ξεκλείδωμα.» προφανώς αναφέρεστε στο κεντρικό σύστημα φρένων της χειρουργικής τράπεζας. Μη αναφέροντας όμως κάτι άλλο, αφήνετε ανοικτό το ενδεχόμενο για ενεργοποίηση των φρένων με ποδομοχλό (παλιό σύστημα), ή ενεργοποίηση των φρένων από το χειροπληκτρολόγ ιο (καινούργιο σύστημα, και πιο βοηθητικό προς τον χειρουργό). Με γνώμονα την προμήθεια από το Νοσοκομείο σας των πλέον ποιοτικών προιόντων σας προτείνουμε την τροποποίηση της παρούσης παραγράφου ως:
«Να διαθέτει στη βάση του τέσσερεις (4) αντιστατικούς τροχούς, με ταυτόχρονο κλείδωμα / ξεκλείδωμα από το χειροπληκτρολόγ ιο».
Παράγραφος 5:
Ζητάτε «Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται ασθενείς βάρους 220 κιλών τουλάχιστον.»
Με την παρούσα προδιαγραφή, σας ενημερώνουμε ότι το « ... βάρους 220 κιλών τουλάχιστον», ήταν προδιαγραφή χειρουργικών τραπεζών της προηγούμενης πενταετίας, καθώς το σημερινό βάρος που μπορούν να σηκώσουν οι χειρουργικές τράπεζες είναι έως 450 κιλά. Με γνώμονα την προμήθεια από το Νοσοκομείο σας των πλέον ποιοτικών αλλά και νέας τεχνολογίας προιόντων, και το ευρύτερο της συμμετοχής, σας προτείνουμε την τροποποίηση της παρούσης παραγράφου ως:
«5. Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται ασθενείς βάρους έως 400 κιλών».

Παράγραφος 8:
Ζητάτε «8. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις τουλάχιστον να πραγματοποιούντ αι ηλεκτρικά:
Α. Μεταβολή ύψους 70mm τουλάχιστον έως 1100mm τουλάχιστον,
Β. Trendelenburg – Antitrendelenbu rg +30⁰ / -30⁰ τουλάχιστον,
Γ. Πλάγια +/- 25⁰ τουλάχιστον,
Δ. Αυτοευθυγράμμισ η Θέση (0),
Ε. Τμήμα πλάτης κάτω +80⁰ / -40⁰ περίπου,
Στ. Τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +/- 90⁰,
Ζ. Θέσεις flex/ reflex.»
Στην παρούσα προδιαγραφή και για το ευρύτερο της συμμετοχής και από την εταιρεία μας, αλλά και για την προμήθεια των πλέον ποιοτικών προιόντων στο Νοσοκομείο σας, σας προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η παρούσα παράγραφος ως ακολούθως:
«8. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις τουλάχιστον να πραγματοποιούντ αι ηλεκτρικά:
Α. Μεταβολή ύψους 65mm τουλάχιστον έως 1050mm τουλάχιστον,
Β. Trendelenburg – Antitrendelenbu rg +25⁰ / -30⁰ τουλάχιστον,
Γ. Πλάγια +/- 20⁰ τουλάχιστον,
Δ. Αυτοευθυγράμμισ η Θέση (0),
Ε. Τμήμα πλάτης κάτω +70⁰ / -40⁰ περίπου,
Στ. Τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +/- 80⁰,
Ζ. Θέσεις flex/ reflex.»
Παράγραφος 10:
Ζητάτε «Η επιφάνεια κατάκλισης της τράπεζας να κινήται οριζόντια κατά το διαμήκη άξονα, ....», χωρίς όμως να προσδιορίζετε κατά ποιόν τρόπο θα πρέπει η επιφάνεια να κινήται οριζόντια, χειροκίνητα ( προδιαγραφή παλαιάς τεχνολογίας, και δυσκολία της κίνησης για τον χειρουργό ), ή ηλεκτροκίνητα (προδιαγραφή που ζητήται στην εποχή μας).
Κατά τα παραπάνω, και με γνώμονα την προμήθεια των πλέον ποιοτικών προιόντων σύγχρονης τεχνολογίας στο Νοσοκομείο σας, σας προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η παρούσα παράγραφος ως ακολούθως:
«10. Η επιφάνεια κατάκλισης της τράπεζας να κινήται ηλεκτροκίνητα οριζόντια κατά τον διαμήκη άξονα, για τη συνεργασία με C-arm, καθ όλο το μήκος της χωρίς να απαιτήται η αλλαγή των τμημάτων της ή αλλαγή της θέσης του».


Με τιμή,
Για την Santair A.E.

Κυριάκος Μιτελούδης
Υπεύθυνος πωλήσεων Νοσοκομειακού Τμήματος
#15 Υπεύθυνος ΠωλήσεωνΜΙΤΕΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 04-03-2016 16:39
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι,
Επί της παρούσης διαβούλευσης για το είδος «τράπεζα ουρολογικών χειρουργείων», με αφ ενός μεν για την προμήθεια από το Νοσοκομείο σας ποιοτικών προιόντων νέας τεχνολογίας, και αφ ετέρου την κατά το δυνατόν διεύρυνση της συμμετοχής των πιθανών προμηθευτών για το συγκεκριμένο προιόν, σας προτείνουμε τις κάτωθι τροποποιήσεις:
Παράγραφος 1:
Ζητάτε « .... Η τράπεζα να είναι σύγχρονης ηλεκτρομηχανική ς τεχνολογίας με ηλεκτροκινητήρε ς. ...».
Με την παρούσα προδιαγραφή αποκλείετε ρητώς την συμμετοχή μας στον διαγωνισμό, καθώς όλα τα προιόντα χειρουργικών τραπεζών του κατασκευαστικού Οίκου Maquet Gmbh που αντιπροσωπεύουμ ε είναι ηλεκτρουδραυλικ ής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να μην ισχύει το ευρύτερο της συμμετοχής. Για τα παραπάνω σας προτείνουμε την τροποποίηση της παρούσης παραγράφου, ως :
«1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις Γενικής χειρουργικής και με την προσθαφαίρεση αναλόγων εξαρτημάτων να γίνεται κατάλληλη για όλους τους τύπους των χειρουργικών επεμβάσεων όπως Ουρολογικής – Γυναικολογικής, Χειρουργικής, Ορθοπεδικής Χειρουργικής κλπ. Η τράπεζα να είναι σύγχρονης ηλεκτρομηχανική ς ή ηλεκτρουδραυλικ ής τεχνολογίας. Να είναι καινούργια και αμεταχείριστη. Να πληροί τα Ευρωπαικά πρότυπα ασφαλείας.»
Παράγραφος 4:
Ζητάτε «Να διαθέτει στη βάση του τέσσερεις (4) αντιστατικούς τροχούς, με ταυτόχρονο κλείδωμα / ξεκλείδωμα.»,
Με την παρούσα προδιαγραφή αναφερόμενοι «.... με ταυτόχρονο κλείδωμα ξεκλείδωμα.» προφανώς αναφέρεστε στο κεντρικό σύστημα φρένων της χειρουργικής τράπεζας. Μη αναφέροντας όμως κάτι άλλο, αφήνετε ανοικτό το ενδεχόμενο για ενεργοποίηση των φρένων με ποδομοχλό (παλιό σύστημα), ή ενεργοποίηση των φρένων από το χειροπληκτρολόγ ιο (καινούργιο σύστημα, και πιο βοηθητικό προς τον χειρουργό). Με γνώμονα την προμήθεια από το Νοσοκομείο σας των πλέον ποιοτικών προιόντων σας προτείνουμε την τροποποίηση της παρούσης παραγράφου ως:
«Να διαθέτει στη βάση του τέσσερεις (4) αντιστατικούς τροχούς, με ταυτόχρονο κλείδωμα / ξεκλείδωμα από το χειροπληκτρολόγ ιο».
Παράγραφος 5:
Ζητάτε «Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται ασθενείς βάρους 220 κιλών τουλάχιστον.»
Με την παρούσα προδιαγραφή, σας ενημερώνουμε ότι το « ... βάρους 220 κιλών τουλάχιστον», ήταν προδιαγραφή χειρουργικών τραπεζών της προηγούμενης πενταετίας, καθώς το σημερινό βάρος που μπορούν να σηκώσουν οι χειρουργικές τράπεζες είναι έως 450 κιλά. Με γνώμονα την προμήθεια από το Νοσοκομείο σας των πλέον ποιοτικών αλλά και νέας τεχνολογίας προιόντων, και το ευρύτερο της συμμετοχής, σας προτείνουμε την τροποποίηση της παρούσης παραγράφου ως:
«5. Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται ασθενείς βάρους έως 400 κιλών».

Παράγραφος 8:
Ζητάτε «8. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις τουλάχιστον να πραγματοποιούντ αι ηλεκτρικά:
Α. Μεταβολή ύψους 70mm τουλάχιστον έως 1100mm τουλάχιστον,
Β. Trendelenburg – Antitrendelenbu rg +30⁰ / -30⁰ τουλάχιστον,
Γ. Πλάγια +/- 25⁰ τουλάχιστον,
Δ. Αυτοευθυγράμμισ η Θέση (0),
Ε. Τμήμα πλάτης κάτω +80⁰ / -40⁰ περίπου,
Στ. Τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +/- 90⁰,
Ζ. Θέσεις flex/ reflex.»
Στην παρούσα προδιαγραφή και για το ευρύτερο της συμμετοχής και από την εταιρεία μας, αλλά και για την προμήθεια των πλέον ποιοτικών προιόντων στο Νοσοκομείο σας, σας προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η παρούσα παράγραφος ως ακολούθως:
«8. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις τουλάχιστον να πραγματοποιούντ αι ηλεκτρικά:
Α. Μεταβολή ύψους 65mm τουλάχιστον έως 1050mm τουλάχιστον,
Β. Trendelenburg – Antitrendelenbu rg +25⁰ / -30⁰ τουλάχιστον,
Γ. Πλάγια +/- 20⁰ τουλάχιστον,
Δ. Αυτοευθυγράμμισ η Θέση (0),
Ε. Τμήμα πλάτης κάτω +70⁰ / -40⁰ περίπου,
Στ. Τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +/- 80⁰,
Ζ. Θέσεις flex/ reflex.»
Παράγραφος 10:
Ζητάτε «Η επιφάνεια κατάκλισης της τράπεζας να κινήται οριζόντια κατά το διαμήκη άξονα, ....», χωρίς όμως να προσδιορίζετε κατά ποιόν τρόπο θα πρέπει η επιφάνεια να κινήται οριζόντια, χειροκίνητα ( προδιαγραφή παλαιάς τεχνολογίας, και δυσκολία της κίνησης για τον χειρουργό ), ή ηλεκτροκίνητα (προδιαγραφή που ζητήται στην εποχή μας).
Κατά τα παραπάνω, και με γνώμονα την προμήθεια των πλέον ποιοτικών προιόντων σύγχρονης τεχνολογίας στο Νοσοκομείο σας, σας προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η παρούσα παράγραφος ως ακολούθως:
«10. Η επιφάνεια κατάκλισης της τράπεζας να κινήται ηλεκτροκίνητα οριζόντια κατά τον διαμήκη άξονα, για τη συνεργασία με C-arm, καθ όλο το μήκος της χωρίς να απαιτήται η αλλαγή των τμημάτων της ή αλλαγή της θέσης του».


Με τιμή,
Για την Santair A.E.

Κυριάκος Μιτελούδης
Υπεύθυνος πωλήσεων Νοσοκομειακού Τμήματος
#14 Υπεύθυνος ΠωλήσεωνΜΙΤΕΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 04-03-2016 16:35
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΡΟΦΗΣ)

Αξιότιμοι κύριοι,
Η εταιρεία μας, SANTAIR ΑΕ, εταιρεία ιατρικών εφαρμογών, δραστηριοποιήτα ι στην Ελληνική επικράτεια ως μεταξύ των δραστηριοτήτων της, και ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Οίκου Maquet Gmbh & Co KG, με πεδίο δραστηριοτήτων τις χειρουργικές τράπεζες, τις σκυαλυτικές λυχνίες χειρουργείων, τις στήλες οροφής χειρουργείων, και συναφή προιόντα.
Επί της παρούσης διαβούλευσης για το είδος «δορυφόροι χειρουργείων (προβολείς οροφής)», με αφ ενός μεν για την προμήθεια από το Νοσοκομείο σας ποιοτικών προιόντων νέας τεχνολογίας, και αφ ετέρου την κατά το δυνατόν διεύρυνση της συμμετοχής των πιθανών προμηθευτών για το συγκεκριμένο προιόν, σας προτείνουμε τις κάτωθι τροποποιήσεις:
Παράγραφος 6:
Ζητάτε « Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED. Να αναφερθεί ο αριθμός Led ...».
Με την παρούσα προδιαγραφή αναφερόμενοι «Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED. , …» Μη αναφέροντας όμως κάτι άλλο, αφήνετε ανοικτή τη συμμετοχή χειρουργικών προβολέων πολυχρωματικών Led, η οποία ήταν η αρχική τεχνολογία των Led. Ομως η πλέον σύγχρονη τεχνολόγια των Led που ισχύει στις ημέρες μας, είναι η τεχνολογία των «λευκών Led», τεχνολογία κατά την οποία αποφεύγουμε κάθε είδους σκιά από αποιαδήποτε χρώματα στο χειρουργικό πεδίο. Ετσι, με γνώμονα την προμήθεια από το Νοσοκομείο σας των πλέον ποιοτικών προιόντων σύγχρονης τεχνολογίας της παρούσας εποχής, σας προτείνουμε την τροποποίηση της παρούσης παραγράφου ως:
«Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας λευκών LED. Να αναφερθεί ο αριθμός Led σε κάθε προβολέα ξεχωριστά. Ο μικρότερος αριθμός θα αξιολογηθεί θετικά».
Παράγραφος 7ε:
Ζητάτε «διάμετρος πεδίου φωτισμού (μικρή / μεγάλη) 25/35 cm τουλάχιστον»
Με την παρούσα προδιαγραφή, προφανώς με το «(μικρή / μεγάλη)» ενοείτε ρυθμιζόμενη για τη διάμετρο πεδίου, επίσης η τιμή της διαμέτρου 25 / 35 εκατοστά είναι υπερβολικά μεγάλη χωρίς επί της ουσίας όφελος, αλλά μόνο εξυπηρετώντας σκοπούς προδιαγραφών, Ετσι με γνώμονα το ευρύτερο της συμμετοχής και για την εταιρεία μας, αλλά και των ουσιαστικών προδιαγραφών, σας προτείνουμε την τροποποίηση της παρούσης παραγράφου ως:
«7 ε. Διάμετρος πεδίου φωτισμού ρυθμιζόμενη, κατά 20 – 25 εκατοστά».

Παράγραφος 7 στ:
Ζητάτε «7 στ:διάρκεια ζωής των LED τουλάχιστον 40.000 ώρες»
Στην παρούσα προδιαγραφή και για την προμήθεια των πλέον ποιοτικών προιόντων στο Νοσοκομείο σας, σας προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η παρούσα παράγραφος ως ακολούθως:
«7 στ. Διάρκεια ζωής των led τουλάχιστον 50.000 ώρες».
Παράγραφος 8ε:
Ζητάτε «διάμετρος πεδίου φωτισμού (μικρή / μεγάλη) 23/33 cm τουλάχιστον»
Με την παρούσα προδιαγραφή, προφανώς με το «(μικρή / μεγάλη)» ενοείτε ρυθμιζόμενη για τη διάμετρο πεδίου, επίσης η τιμή της διαμέτρου 23 / 33 εκατοστά είναι υπερβολικά μεγάλη χωρίς επί της ουσίας όφελος, αλλά μόνο εξυπηρετώντας σκοπούς προδιαγραφών, Ετσι με γνώμονα το ευρύτερο της συμμετοχής και για την εταιρεία μας, αλλά και των ουσιαστικών προδιαγραφών, σας προτείνουμε την τροποποίηση της παρούσης παραγράφου ως:
«7 ε. Διάμετρος πεδίου φωτισμού ρυθμιζόμενη, κατά 20 – 25 εκατοστά».

Παράγραφος 8 στ:
Ζητάτε «8 στ:διάρκεια ζωής των LED τουλάχιστον 40.000 ώρες»
Στην παρούσα προδιαγραφή και για την προμήθεια των πλέον ποιοτικών προιόντων στο Νοσοκομείο σας, σας προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η παρούσα παράγραφος ως ακολούθως:
«7 στ. Διάρκεια ζωής των led τουλάχιστον 50.000 ώρες».

Παράγραφος 9:
Ζητάτε « ... η οποία να βρίσκεται στο κέντρο του προβολέα καθώς και από χειρολαβές επί του φωτιστικού σώματος. Μέσω της αποσπώμενης χειρολαβής να είναι δυνατή η ρύθμιση της φωτιστικής έντασης ».
Πλέον οι χειρολαβές επί του φωτιστικού σώματος έχουν πάψει να υφίστανται, καθώς η εστίαση προγματοποιήται είτε από την κεντρική χειρολαβή, είτε ηλεκτρονικά από panel χειρισμού. Επίσης η ρύθμιση της φωτιστικής έντασης γίνεται από panel χειρισμού, προδιαγραφή που τη ζητάτε και στην προδιαγραφή Νο 10.
Κατά τα παραπάνω, και με γνώμονα την προμήθεια των πλέον ποιοτικών προιόντων σύγχρονης τεχνολογίας στο Νοσοκομείο σας, σας προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η παρούσα παράγραφος ως ακολούθως:
«9. Η μετακίνηση του πεδίου εστίασης των προβολέων να επιτυγχάνεται μέσω αποστειρώσιμης α[ποσπώμενης χειρολαβής η οποία να βρίσκεται στο κέντρο του προβολέα».

Με τιμή,
Για την Santair A.E.

Κυριάκος Μιτελούδης
Υπεύθυνος πωλήσεων Νοσοκομειακού Τμήματος
#13 Product ManagerDRAEGER HELLAS A.E./ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ 04-03-2016 15:17
Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών για τους Δορυφόρους (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) - CPV 31524110-9 της Draeger Hellas A.E.
Μέρος 3
Επιπλέον προτείνουμε να προστεθούν οι παρακάτω προδιαγραφές οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα του προσφερόμενου συστήματος.
12. Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για μελλοντική εγκατάσταση κάμερας High Definition. Να προσφερθεί προς επιλογή η κάμερα με όλα τα χειριστήρια ελέγχου.
13. Να δύναται να αλλαχθεί κάθε μία λυχνία μεμονωμένα για μείωση κόστους συντήρησης.
14. Το σύστημα να είναι πραγματικό σκιαλυτικό και να αποδίδει πεδία εστίασης ελεύθερων σκιάσεων. Οι έλεγχοι εναπομένουσας ακτινοβολίας σύμφωνα με το IEC 60601-2-41 να αναφερθούν και να καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις:

a. Εναπομένουσα ακτινοβολία με έναν σωλήνα άνω των 150.000 lux
b. Εναπομένουσα ακτινοβολία με μία μάσκα άνω των 70.000 lux
c. Εναπομένουσα ακτινοβολία με δύο μάσκες άνω των 70.000 lux
d. Εναπομένουσα ακτινοβολία με μία μάσκα και έναν σωλήνα άνω των 70.000 lux
e. Εναπομένουσα ακτινοβολία με έναν σωλήνα και δύο μάσκες άνω των 70.000 lux

15. Να είναι κατάλληλος για ανάρτηση από την οροφή και σύνδεση στο δίκτυο πόλης 220V, 50Hz. Να λειτουργεί με εσωτερική χαμηλή τάση. Να προσφερθεί με σταθεροποιημένο τροφοδοτικό το οποίο να προστατεύει το σύστημα από υπερτάσεις.

16. Ο κύριος προβολέας και ο δορυφόρος να μπορούν να κινούνται περιμετρικά, στον κάθετο άξονα και να παίρνουν οποιαδήποτε κλίση και θέση μέσω διπλών συστημάτων ανάρτησης και περιστροφής της κεφαλής (Double Cardan Joint) για μεγαλύτερη ευκολία κίνησης.

17. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης του προβολέα σε αυτοματοποιημέν ο σύστημα χειρουργείου, για τον απομακρυσμένο έλεγχο της κεφαλής. Να προσφερθεί προς επιλογή οποιοσδήποτε σύστημα ελέγχου απαιτείται για την διασύνδεση του συστήματος.

18. Να προσφερθεί πλήρως εγκατεστημένος με ταυτόχρονη αποξήλωση των παλαιών συστημάτων των αιθουσών που θα υποδειχθούν. Ο προσφέρων να λάβει γνώσει της κατάστασης της οροφής του νοσοκομείου (μέσω αντίστοιχης βεβαίωσης που θα του χορηγηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου) και να αναλάβει όλα τα ανάλογα κόστη εγκατάστασης και σταθεροποίησης του συστήματος στην οροφή.

19. Να έχει ελεγχθεί για την αντισεισμική του συμπεριφορά. Να κατατεθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχων.
#12 Product ManagerDRAEGER HELLAS A.E./ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ 04-03-2016 15:17
Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών για τους Δορυφόρους (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) - CPV 31524110-9 της Draeger Hellas A.E.
Μέρος 2
Προδιαγραφής 7 & 8
7. Ο κύριος προβολέας να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
- ένταση φωτισμού 160.000lux
- χρωματική θερμοκρασία ρυθμιζόμενη έως 4700K τουλάχιστον σε απόσταση 1m
- δείκτης Ra 93 τουλάχιστον
- βάθος φωτισμού μεγαλύτερο από 900mm
- διάμετρος πεδίου φωτισμού (μικρή/μεγάλη) 25/35cm τουλάχιστον
- διάρκεια ζωής των LED τουλάχιστον 40.000 ώρες.

Μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος, βάθος φωτισμού, διάμετρος πεδίου, ένταση φωτισμού και διάρκεια ζωής των LED θα αξιολογηθεί καθώς επίσης η δυνατότητα επιλογής της χρωματικής θερμοκρασίας σε διάφορες τιμές.
8. Ο δορυφόρος προβολέας να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
- ένταση φωτισμού τουλάχιστον 140.000lux
- χρωματική θερμοκρασία ρυθμιζόμενη έως 4700K τουλάχιστον σε απόσταση 1m.
- δείκτης Ra 93 τουλάχιστον
- βάθος φωτισμού μεγαλύτερο από 900mm
- διάμετρος πεδίου φωτισμού (μικρή/μεγάλη) 23/33cm τουλάχιστον
- διάρκεια ζωής των LED τουλάχιστον 40.000 ώρες

Μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος, βάθος φωτισμού, διάμετρος πεδίου, ένταση φωτισμού και διάρκεια ζωής των LED θα αξιολογηθεί καθώς επίσης η δυνατότητα επιλογής της χρωματικής θερμοκρασίας σε διάφορες τιμές.
Σχόλιο
Ο δορυφόρος λειτουργεί ως βοηθητικός κατά την κανονική λειτουργία. Εφόσον όμως υπάρχει απώλεια του κύριου χειρουργικού προβολέα λόγο βλάβης τότε πρέπει ο δορυφόρος να λειτουργεί ως κύριος. Για τον λόγω αυτό προτείνουμε οι δύο χειρουργικοί προβολείς να είναι της ίδιας έντασης φωτισμού, ει δυνατόν η μέγιστη επιτρεπτή από το 60601-2-41 δηλαδή 160.000 Lux.
Η χρωματική θερμοκρασία ρυθμίζεται από τον κάθε κατασκευαστή διαφορετικά για τον λόγο αυτό προτείνουμε την απαλοιφή του ορίου των 4700 Κ. Ο χειρουργικός προβολέας Polaris 600 της εταιρείας μας δύναται να ρυθμίσει την ένταση φωτισμού από 3800 Κ έως 5600 Κ προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους απεικόνισης ανάλογα με τις ανάγκες του χειρουργού. Προτείνουμε δε να αξιολογηθεί το μεγαλύτερο δυνατό εύρος ρύθμισης καθώς προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία. Επιπλέον ενώ ζητάτε ρυθμιζόμενη την θερμοκρασία χρώματος στο τέλος της προδιαγραφής αναφέρεται ότι θα αξιολογηθεί. Για την αποφυγή παρερμηνειών και καθώς όλες οι εταιρείες δύναται πλέον να ρυθμίζουν την θερμοκρασία χρώματος προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής.
Όλες οι μεγάλες εταιρείες κατασκευής χειρουργικών προβολέων διαθέτουν δείκτη χρωματικής απόδοσης στους χειρουργικούς προβολείς 95. Προτείνουμε την αύξηση της απόδοσης δίχως να περιορίζεται ο ανταγωνισμός.
Το βάθος πεδίου φωτισμού είναι μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους. Ορίζει σε πιο ύψος το φώς λειτουργεί δίχως την ανάγκη επανεστίασης. Προτείνουμε την αύξηση της παραμέτρου δίχως να επηρεάζεται ο ανταγωνισμός σε τουλάχιστον 1100.
Η διάμετρος πεδίου φωτισμού 25 εκατοστών είναι ήδη πολύ μεγάλη. Ένα χειρουργείο κοιλιάς ή σπονδυλικής θα πρέπει να καλύπτει μήκη που δεν ξεπερνάν τα 25-28 εκατοστά. Ωστόσο η σύνηθες πληγή για συνήθεις επεμβάσεις είναι πολύ μικρότερη ήτοι 15-19 εκατοστά. Πολύ μεγάλα πεδία φωτισμού κατά τις συνήθεις χειρουργεία δημιουργούν αντανακλάσεις οι οποίες και τυφλώνουν τον ιατρό. Για τον λόγω αυτό ο χειρουργικός προβολέας Polaris 600 της εταιρείας μας ελέγχει ηλεκτρονικά το πεδίο φωτισμού από 19 εκατοστά έως 28 εκατοστά. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής σε διάμετρο πεδίο φωτισμού ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικά σε μεγάλο εύρος το οποίο θα αξιολογηθεί.
Τέλος όλες οι μετρήσεις του χειρουργικού προβολέα βάσει του προτύπου 60601-2-41 γίνονται σε αποστάσεις 1μ.
Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 7 & 8
7. Τόσο ο κύριος όσο και ο δορυφόρος προβολέας να έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
- ένταση φωτισμού 160.000lux
- χρωματική θερμοκρασία ρυθμιζόμενη έως σε μεγάλο εύρος το οποίο θα αξιολογηθεί.
- δείκτης Ra 95 τουλάχιστον
- βάθος φωτισμού μεγαλύτερο από 1100mm
- διάμετρος πεδίου φωτισμού ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη από περίπου 20 εκατοστά έως περίπου 27 εκατοστά.
- διάρκεια ζωής των LED τουλάχιστον 40.000 ώρες.

Μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος, βάθος φωτισμού, διάμετρος πεδίου και διάρκεια ζωής των LED θα αξιολογηθεί .
#11 Product ManagerDRAEGER HELLAS A.E./ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ 04-03-2016 15:16
Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών για τους Δορυφόρους (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) - CPV 31524110-9 της Draeger Hellas A.E.
Μέρος 1
Προδιαγραφή 4
4. Να είναι σύστημα το οποίο να αποτελείται από τον κυρίως προβολέα και το δορυφόρο προβολέα και να φέρει κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να διευκολύνεται απολύτως η ροή αέρα σε ύπαρξη κλιματισμού Laminar Flow.
Σχόλιο.
Η διατύπωση για δυνατότητα λειτουργίας σε Laminar flow είναι γενική και δεν προβλέπει κανένα είδος έλεγχου για την ορθή συνεργασία του προβολέα με την γραμμική ροή αέρα, προτείνουμε να προστεθεί ένα πρότυπο ελέγχου όπου να περιγράφει τους εν λόγω ελέγχους. Το πλέον αποδεκτό πρότυπο το οποίο ακολουθείται από όλες τις μεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες είναι το DIN 1946 βάσει το οποίου ελέγχεται ότι οι προβολείς δεν θα δημιουργούν άνωση (Boyancy force) και δεν επηρεάζουν την νηματική ροή πάνω από 37.5%. Προτείνουμε να προστεθεί η απαίτηση του πρότυπου ως μέσω σύγκρισης καθώς οποίο όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές διαθέτουν.
Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 4
4. Να είναι σύστημα το οποίο να αποτελείται από τον κυρίως προβολέα και το δορυφόρο προβολέα και να φέρει κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να διευκολύνεται απολύτως η ροή αέρα σε ύπαρξη κλιματισμού Laminar Flow. Να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχων βάσει DIN 1946 ή αντίστοιχο.
Προδιαγραφή 6
6. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED. Να αναφερθεί ο αριθμός Led σε κάθε προβολέα ξεχωριστά. Ο μικρότερος αριθμός θα αξιολογηθεί θετικά.
Σχόλιο.
Ως προς την τεχνολογία των LED θα πρέπει αυτά να είναι όλα λευκά για την αποφυγή δημιουργίας χρωματιστών σκιών (Colored Shadows) καθώς και την τυχαία αλλαγή του χρώματος του φωτός. Τα πολλαπλά χρώματα στα LED φωτίζουν την ίδια περιοχή (PATCH) αλλά πέφτουν στο φωτεινό πεδίο με διαφορετική γωνία. Αυτό οδηγεί σε φαινόμενα χρωματιστών σκιών.
Αριστερά το φαινόμενο των χρωματιστών σκιών εφόσον υπάρχουν πολυχρωματικές πηγές φωτισμού. Παρατηρήστε ότι το φώς στα χέρια και στον τοίχο είναι λευκό ενώ οι σκιές βγαίνουν με διάφορα χρώματα.
Το φαινόμενο των χρωματιστών σκιών επηρεάζει κατά πολύ τον τρόπο απεικόνισης των ιστών ενώ παράλληλα μειώνει την συγκέντρωση του ιατρού.
Ο αριθμός των LED είναι σχετικός ως προς την αξιολόγηση καθώς εάν έχεις λίγα LED τότε σε περίπτωση βλάβης η απώλεια ενός προβολέα (μη δυνατότητα συνέχισης του χειρουργείου) είναι πολύ πιθανή. Ενώ εάν έχεις πάρα πολλά LED τότε να απολέσεις 1 από τα π.χ. 77 δεν επηρεάζει την ένταση του φωτισμού ιδιαίτερα. Από την άλλη δε τα πολλαπλά LED αυξάνουν το κόστος συντήρησης το οποίο όμως εξετάζεται σε διαφορετική παράγραφο του διαγωνισμού.
Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 6
6. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED λευκού φωτός. Να αναφερθεί ο αριθμός Led σε κάθε προβολέα ξεχωριστά. Ο μεγαλύτερος αριθμός θα αξιολογηθεί θετικά.
#10 Product ManagerDRAEGER HELLAS A.E./ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ 04-03-2016 15:16
Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών για την Χειρουργική Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής - CPV 33192230-3 της Draeger Hellas A.E.

Προδιαγραφή 1
1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής και με την προσθαφαίρεση ανάλογων εξαρτημάτων να γίνεται κατάλληλη για όλους τους τύπους των χειρουργικών επεμβάσεων όπως Ουρολογικής – Γυναικολογικής Χειρουργικής, Ορθοπεδικής Χειρουργικής κ.λ.π. Η τράπεζα να είναι σύγχρονης ηλεκτρομηχανική ς τεχνολογίας με ηλεκτροκινητήρε ς. Να είναι καινούργια, αμεταχείριστη. Να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.
Σχόλιο.
Η ηλεκτρομηχανική τεχνολογία μέσω ηλεκτροκινητήρω ν χρησιμοποιείται από μέρος των χειρουργικών τραπεζών τις αγοράς. Αντίθετα ένα υπόλοιπο μέρος κατασκευαστών χειρουργικών τραπεζών χρησιμοποιούν ηλεκτρουδραυλικ ή τεχνολογία. Η ηλεκτρουδραυλικ ή τεχνολογία διαθέτει πλεονεκτήματα κυρίως όταν χρησιμοποιούντα ι μεγάλα φορτία καθώς η κίνηση γίνεται με λιγότερες φθορές και κινήσεις σε σχέση με τις ηλεκτρομηχανικά συστήματα. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ώστε να μπορούν αν προσφέρουν και εταιρείες με ηλεκτρουδραυλικ ά συστήματα.
Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 1
1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής και με την προσθαφαίρεση ανάλογων εξαρτημάτων να γίνεται κατάλληλη για όλους τους τύπους των χειρουργικών επεμβάσεων όπως Ουρολογικής – Γυναικολογικής Χειρουργικής, Ορθοπεδικής Χειρουργικής κ.λ.π. Η τράπεζα να είναι σύγχρονης ηλεκτρομηχανική ς τεχνολογίας με ηλεκτροκινητήρε ς ή ηλεκτροϋδραυλικ ής τεχνολογίας ή συνδυασμού αυτών των δύο τεχνολογιών. Να είναι καινούργια, αμεταχείριστη. Να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.
Προδιαγραφή 5
5. Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται ασθενείς βάρους 220 κιλών τουλάχιστον.
Σχόλιο.
Όλες οι μεγάλοι κατασκευαστές χειρουργικών τραπεζών διαθέτουν την δυνατότητα ανύψωσης μεγαλύτερου βάρους ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν ότι όλες οι κινήσεις εκτελούνται με τουλάχιστον 250 κιλά. Η παχυσαρκία είναι ένα κοινό πρόβλημα στην εποχή μας και οι ανάγκες για χειρουργικές τράπεζες οι οποίες σηκώνουν ολοένα και περισσότερα κιλά γίνεται αναγκαία στην καθημερινή πρακτική. Επιπλέον τα πολλά κιλά αναδεικνύουν και την ποιότητα κατασκευής της χειρουργικής τράπεζας.
Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 5
5. Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται ασθενείς βάρους 320 κιλών τουλάχιστον. Να εκτελεί όλες τις κινήσεις χειρισμού σε οποιαδήποτε θέση του ασθενή με τουλάχιστον 250 κιλά.
Προδιαγραφή 8 & 9
8. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις τουλάχιστον να πραγματοποιούντ αι ηλεκτρικά:
- Μεταβολή ύψους 70mm τουλάχιστον έως 1100 mm τουλάχιστον
- Trendelenburg- Antitrenderlenb urg +30º, -30º τουλάχιστον
- Πλάγια κλίση ± 25º τουλάχιστον
- Αυτοευθυγράμμισ η, Θέση (0)
- Τμήμα Πλάτης κάτω + 80º /-40º περίπου
- τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +/- 90°
- Θέσεις flex/reflex
9. Χειροκίνητα να πραγματοποιούντ αι οι κάτωθι ρυθμίσεις:
- Τμήμα κεφαλής + 50º / - 50º περίπου
- Διάσταση ποδιών: + 90º / - 90º περίπου
- Τμήμα πλάτης άνω: + 80º /-40º περίπου (μπορεί να γίνεται και ηλεκτροκίνητα).

Σχόλιο

Οι κινήσεις που αναφέρονται είναι χαμηλών δυνατοτήτων προτείνουμε την αναβάθμισή τους ώστε να μπορούν να καλύπτουν επιπλέον χειρουργεία με ασφάλεια. Η κίνηση δε του τμήματος ποδιών θεωρείται περιττή καθώς αυξάνει το κόστος δυσανάλογα και δεν προσφέρει οφέλη κατά την εκτέλεση των χειρουργικών πράξεων.

Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 8
8. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις τουλάχιστον να πραγματοποιούντ αι ηλεκτρικά:
- Μεταβολή ύψους 70mm περίπου έως 1100 mm τουλάχιστον
- Trendelenburg- Antitrenderlenb urg ±40° περίπου
- Πλάγια κλίση ± 30° περίπου
- Αυτοευθυγράμμισ η, Θέση (0)
- Τμήμα Πλάτης κάτω + 80° /-40° περίπου
- Θέσεις flex/reflex
9. Χειροκίνητα να πραγματοποιούντ αι οι κάτωθι ρυθμίσεις:
- Τμήμα κεφαλής + 50º / - 50º περίπου
- Τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +20°/- 90° (μπορεί να γίνεται και ηλεκτροκίνητα).
- Διάσταση ποδιών: + 90º / - 90º περίπου
- Τμήμα πλάτης άνω: + 80º /-40º περίπου° ή 120 χιλιοστά μέσω γέφυρας νεφρού. (μπορεί να γίνεται και ηλεκτροκίνητα).
#9 Product ManagerDRAEGER HELLAS A.E./ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ 04-03-2016 15:14
Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών για την Χειρουργική Τράπεζα Ουρολογικών Χειρουργείων - CPV 33192230-3 της Draeger Hellas A.E.

Προδιαγραφή 1
1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής και με την προσθαφαίρεση ανάλογων εξαρτημάτων να γίνεται κατάλληλη για όλους τους τύπους των χειρουργικών επεμβάσεων όπως Ουρολογικής – Γυναικολογικής Χειρουργικής, Ορθοπεδικής Χειρουργικής κ.λ.π. Η τράπεζα να είναι σύγχρονης ηλεκτρομηχανική ς τεχνολογίας με ηλεκτροκινητήρε ς. Να είναι καινούργια, αμεταχείριστη. Να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.
Σχόλιο.
Η ηλεκτρομηχανική τεχνολογία μέσω ηλεκτροκινητήρω ν χρησιμοποιείται από μέρος των χειρουργικών τραπεζών τις αγοράς. Αντίθετα ένα υπόλοιπο μέρος κατασκευαστών χειρουργικών τραπεζών χρησιμοποιούν ηλεκτρουδραυλικ ή τεχνολογία. Η ηλεκτρουδραυλικ ή τεχνολογία διαθέτει πλεονεκτήματα κυρίως όταν χρησιμοποιούντα ι μεγάλα φορτία καθώς η κίνηση γίνεται με λιγότερες φθορές και κινήσεις σε σχέση με τις ηλεκτρομηχανικά συστήματα. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ώστε να μπορούν αν προσφέρουν και εταιρείες με ηλεκτρουδραυλικ ά συστήματα.
Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 1
1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής και με την προσθαφαίρεση ανάλογων εξαρτημάτων να γίνεται κατάλληλη για όλους τους τύπους των χειρουργικών επεμβάσεων όπως Ουρολογικής – Γυναικολογικής Χειρουργικής, Ορθοπεδικής Χειρουργικής κ.λ.π. Η τράπεζα να είναι σύγχρονης ηλεκτρομηχανική ς τεχνολογίας με ηλεκτροκινητήρε ς ή ηλεκτροϋδραυλικ ής τεχνολογίας ή συνδυασμού αυτών των δύο τεχνολογιών. Να είναι καινούργια, αμεταχείριστη. Να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.
Προδιαγραφή 5
5. Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται ασθενείς βάρους 220 κιλών τουλάχιστον.
Σχόλιο.
Όλες οι μεγάλοι κατασκευαστές χειρουργικών τραπεζών διαθέτουν την δυνατότητα ανύψωσης μεγαλύτερου βάρους ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν ότι όλες οι κινήσεις εκτελούνται με τουλάχιστον 250 κιλά. Η παχυσαρκία είναι ένα κοινό πρόβλημα στην εποχή μας και οι ανάγκες για χειρουργικές τράπεζες οι οποίες σηκώνουν ολοένα και περισσότερα κιλά γίνεται αναγκαία στην καθημερινή πρακτική. Επιπλέον τα πολλά κιλά αναδεικνύουν και την ποιότητα κατασκευής της χειρουργικής τράπεζας.
Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 5
5. Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται ασθενείς βάρους 320 κιλών τουλάχιστον. Να εκτελεί όλες τις κινήσεις χειρισμού σε οποιαδήποτε θέση του ασθενή με τουλάχιστον 250 κιλά.

Προδιαγραφή 8 & 9
8. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις τουλάχιστον να πραγματοποιούντ αι ηλεκτρικά:
- Μεταβολή ύψους 70mm τουλάχιστον έως 1100 mm τουλάχιστον
- Trendelenburg- Antitrenderlenb urg +30º, -30º τουλάχιστον
- Πλάγια κλίση ± 25º τουλάχιστον
- Αυτοευθυγράμμισ η, Θέση (0)
- Τμήμα Πλάτης κάτω + 80º /-40º περίπου
- τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +/- 90°
- Θέσεις flex/reflex
9. Χειροκίνητα να πραγματοποιούντ αι οι κάτωθι ρυθμίσεις:
- Τμήμα κεφαλής + 50º / - 50º περίπου
- Διάσταση ποδιών: + 90º / - 90º περίπου
- Τμήμα πλάτης άνω: + 80º /-40º περίπου (μπορεί να γίνεται και ηλεκτροκίνητα).

Σχόλιο

Οι κινήσεις που αναφέρονται είναι χαμηλών δυνατοτήτων προτείνουμε την αναβάθμισή τους ώστε να μπορούν να καλύπτουν επιπλέον χειρουργεία με ασφάλεια. Η κίνηση δε του τμήματος ποδιών θεωρείται περιττή καθώς αυξάνει το κόστος δυσανάλογα και δεν προσφέρει οφέλη κατά την εκτέλεση των χειρουργικών πράξεων.

Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 8
8. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις τουλάχιστον να πραγματοποιούντ αι ηλεκτρικά:
- Μεταβολή ύψους 70mm περίπου έως 1100 mm τουλάχιστον
- Trendelenburg- Antitrenderlenb urg ±40° περίπου
- Πλάγια κλίση ± 30° περίπου
- Αυτοευθυγράμμισ η, Θέση (0)
- Τμήμα Πλάτης κάτω + 80° /-40° περίπου
- Θέσεις flex/reflex
9. Χειροκίνητα να πραγματοποιούντ αι οι κάτωθι ρυθμίσεις:
- Τμήμα κεφαλής + 50º / - 50º περίπου
- Τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +20°/- 90° (μπορεί να γίνεται και ηλεκτροκίνητα).
- Διάσταση ποδιών: + 90º / - 90º περίπου
- Τμήμα πλάτης άνω: + 80º /-40º περίπου° ή 120 χιλιοστά μέσω γέφυρας νεφρού. (μπορεί να γίνεται και ηλεκτροκίνητα).
#8 Product ManagerDRAEGER HELLAS A.E./ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ 04-03-2016 15:12
Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών για την Χειρουργική Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής - CPV 33192230-3 της Draeger Hellas A.E.

Μέρος 2

Προδιαγραφή 8 & 9
8. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις τουλάχιστον να πραγματοποιούντ αι ηλεκτρικά:
- Μεταβολή ύψους 70mm τουλάχιστον έως 1100 mm τουλάχιστον
- Trendelenburg- Antitrenderlenb urg +30º, -30º τουλάχιστον
- Πλάγια κλίση ± 25º τουλάχιστον
- Αυτοευθυγράμμισ η, Θέση (0)
- Τμήμα Πλάτης κάτω + 80º /-40º περίπου
- τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +/- 90°
- Θέσεις flex/reflex
9. Χειροκίνητα να πραγματοποιούντ αι οι κάτωθι ρυθμίσεις:
- Τμήμα κεφαλής + 50º / - 50º περίπου
- Διάσταση ποδιών: + 90º / - 90º περίπου
- Τμήμα πλάτης άνω: + 80º /-40º περίπου (μπορεί να γίνεται και ηλεκτροκίνητα).

Σχόλιο

Οι κινήσεις που αναφέρονται είναι χαμηλών δυνατοτήτων προτείνουμε την αναβάθμισή τους ώστε να μπορούν να καλύπτουν επιπλέον χειρουργεία με ασφάλεια. Η κίνηση δε του τμήματος ποδιών θεωρείται περιττή καθώς αυξάνει το κόστος δυσανάλογα και δεν προσφέρει οφέλη κατά την εκτέλεση των χειρουργικών πράξεων.

Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 8
8. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις τουλάχιστον να πραγματοποιούντ αι ηλεκτρικά:
- Μεταβολή ύψους 70mm περίπου έως 1100 mm τουλάχιστον
- Trendelenburg- Antitrenderlenb urg ±40° περίπου
- Πλάγια κλίση ± 30° περίπου
- Αυτοευθυγράμμισ η, Θέση (0)
- Τμήμα Πλάτης κάτω + 80° /-40° περίπου
- Θέσεις flex/reflex
9. Χειροκίνητα να πραγματοποιούντ αι οι κάτωθι ρυθμίσεις:
- Τμήμα κεφαλής + 50º / - 50º περίπου
- Τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +20°/- 90° (μπορεί να γίνεται και ηλεκτροκίνητα).
- Διάσταση ποδιών: + 90º / - 90º περίπου
- Τμήμα πλάτης άνω: + 80º /-40º περίπου° ή 120 χιλιοστά μέσω γέφυρας νεφρού. (μπορεί να γίνεται και ηλεκτροκίνητα).
#7 Product ManagerDRAEGER HELLAS A.E./ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ 04-03-2016 15:12
Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών για την Χειρουργική Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής - CPV 33192230-3 της Draeger Hellas A.E.

Μέρος 1

Προδιαγραφή 1
1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής και με την προσθαφαίρεση ανάλογων εξαρτημάτων να γίνεται κατάλληλη για όλους τους τύπους των χειρουργικών επεμβάσεων όπως Ουρολογικής – Γυναικολογικής Χειρουργικής, Ορθοπεδικής Χειρουργικής κ.λ.π. Η τράπεζα να είναι σύγχρονης ηλεκτρομηχανική ς τεχνολογίας με ηλεκτροκινητήρε ς. Να είναι καινούργια, αμεταχείριστη. Να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.
Σχόλιο.
Η ηλεκτρομηχανική τεχνολογία μέσω ηλεκτροκινητήρω ν χρησιμοποιείται από μέρος των χειρουργικών τραπεζών τις αγοράς. Αντίθετα ένα υπόλοιπο μέρος κατασκευαστών χειρουργικών τραπεζών χρησιμοποιούν ηλεκτρουδραυλικ ή τεχνολογία. Η ηλεκτρουδραυλικ ή τεχνολογία διαθέτει πλεονεκτήματα κυρίως όταν χρησιμοποιούντα ι μεγάλα φορτία καθώς η κίνηση γίνεται με λιγότερες φθορές και κινήσεις σε σχέση με τις ηλεκτρομηχανικά συστήματα. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ώστε να μπορούν αν προσφέρουν και εταιρείες με ηλεκτρουδραυλικ ά συστήματα.
Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 1
1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής και με την προσθαφαίρεση ανάλογων εξαρτημάτων να γίνεται κατάλληλη για όλους τους τύπους των χειρουργικών επεμβάσεων όπως Ουρολογικής – Γυναικολογικής Χειρουργικής, Ορθοπεδικής Χειρουργικής κ.λ.π. Η τράπεζα να είναι σύγχρονης ηλεκτρομηχανική ς τεχνολογίας με ηλεκτροκινητήρε ς ή ηλεκτροϋδραυλικ ής τεχνολογίας ή συνδυασμού αυτών των δύο τεχνολογιών. Να είναι καινούργια, αμεταχείριστη. Να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.
Προδιαγραφή 5
5. Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται ασθενείς βάρους 220 κιλών τουλάχιστον.
Σχόλιο.
Όλες οι μεγάλοι κατασκευαστές χειρουργικών τραπεζών διαθέτουν την δυνατότητα ανύψωσης μεγαλύτερου βάρους ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν ότι όλες οι κινήσεις εκτελούνται με τουλάχιστον 250 κιλά. Η παχυσαρκία είναι ένα κοινό πρόβλημα στην εποχή μας και οι ανάγκες για χειρουργικές τράπεζες οι οποίες σηκώνουν ολοένα και περισσότερα κιλά γίνεται αναγκαία στην καθημερινή πρακτική. Επιπλέον τα πολλά κιλά αναδεικνύουν και την ποιότητα κατασκευής της χειρουργικής τράπεζας.
Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 5
5. Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται ασθενείς βάρους 320 κιλών τουλάχιστον. Να εκτελεί όλες τις κινήσεις χειρισμού σε οποιαδήποτε θέση του ασθενή με τουλάχιστον 250 κιλά.
#6 Product ManagerDRAEGER HELLAS A.E./ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ 04-03-2016 15:09
Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών για τους Δορυφόρους (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) - CPV 31524110-9 της Draeger Hellas A.E.

Μέρος 3

Επιπλέον προτείνουμε να προστεθούν οι παρακάτω προδιαγραφές οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα του προσφερόμενου συστήματος.
12. Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για μελλοντική εγκατάσταση κάμερας High Definition. Να προσφερθεί προς επιλογή η κάμερα με όλα τα χειριστήρια ελέγχου.
13. Να δύναται να αλλαχθεί κάθε μία λυχνία μεμονωμένα για μείωση κόστους συντήρησης.
14. Το σύστημα να είναι πραγματικό σκιαλυτικό και να αποδίδει πεδία εστίασης ελεύθερων σκιάσεων. Οι έλεγχοι εναπομένουσας ακτινοβολίας σύμφωνα με το IEC 60601-2-41 να αναφερθούν και να καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις:

a. Εναπομένουσα ακτινοβολία με έναν σωλήνα άνω των 150.000 lux
b. Εναπομένουσα ακτινοβολία με μία μάσκα άνω των 70.000 lux
c. Εναπομένουσα ακτινοβολία με δύο μάσκες άνω των 70.000 lux
d. Εναπομένουσα ακτινοβολία με μία μάσκα και έναν σωλήνα άνω των 70.000 lux
e. Εναπομένουσα ακτινοβολία με έναν σωλήνα και δύο μάσκες άνω των 70.000 lux

15. Να είναι κατάλληλος για ανάρτηση από την οροφή και σύνδεση στο δίκτυο πόλης 220V, 50Hz. Να λειτουργεί με εσωτερική χαμηλή τάση. Να προσφερθεί με σταθεροποιημένο τροφοδοτικό το οποίο να προστατεύει το σύστημα από υπερτάσεις.

16. Ο κύριος προβολέας και ο δορυφόρος να μπορούν να κινούνται περιμετρικά, στον κάθετο άξονα και να παίρνουν οποιαδήποτε κλίση και θέση μέσω διπλών συστημάτων ανάρτησης και περιστροφής της κεφαλής (Double Cardan Joint) για μεγαλύτερη ευκολία κίνησης.

17. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης του προβολέα σε αυτοματοποιημέν ο σύστημα χειρουργείου, για τον απομακρυσμένο έλεγχο της κεφαλής. Να προσφερθεί προς επιλογή οποιοσδήποτε σύστημα ελέγχου απαιτείται για την διασύνδεση του συστήματος.

18. Να προσφερθεί πλήρως εγκατεστημένος με ταυτόχρονη αποξήλωση των παλαιών συστημάτων των αιθουσών που θα υποδειχθούν. Ο προσφέρων να λάβει γνώσει της κατάστασης της οροφής του νοσοκομείου (μέσω αντίστοιχης βεβαίωσης που θα του χορηγηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου) και να αναλάβει όλα τα ανάλογα κόστη εγκατάστασης και σταθεροποίησης του συστήματος στην οροφή.

19. Να έχει ελεγχθεί για την αντισεισμική του συμπεριφορά. Να κατατεθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχων.
#5 Product ManagerDRAEGER HELLAS A.E./ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ 04-03-2016 15:09
Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών για τους Δορυφόρους (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) - CPV 31524110-9 της Draeger Hellas A.E.
Μέρος 2

Προδιαγραφής 7 & 8
7. Ο κύριος προβολέας να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
- ένταση φωτισμού 160.000lux
- χρωματική θερμοκρασία ρυθμιζόμενη έως 4700K τουλάχιστον σε απόσταση 1m
- δείκτης Ra 93 τουλάχιστον
- βάθος φωτισμού μεγαλύτερο από 900mm
- διάμετρος πεδίου φωτισμού (μικρή/μεγάλη) 25/35cm τουλάχιστον
- διάρκεια ζωής των LED τουλάχιστον 40.000 ώρες.

Μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος, βάθος φωτισμού, διάμετρος πεδίου, ένταση φωτισμού και διάρκεια ζωής των LED θα αξιολογηθεί καθώς επίσης η δυνατότητα επιλογής της χρωματικής θερμοκρασίας σε διάφορες τιμές.
8. Ο δορυφόρος προβολέας να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
- ένταση φωτισμού τουλάχιστον 140.000lux
- χρωματική θερμοκρασία ρυθμιζόμενη έως 4700K τουλάχιστον σε απόσταση 1m.
- δείκτης Ra 93 τουλάχιστον
- βάθος φωτισμού μεγαλύτερο από 900mm
- διάμετρος πεδίου φωτισμού (μικρή/μεγάλη) 23/33cm τουλάχιστον
- διάρκεια ζωής των LED τουλάχιστον 40.000 ώρες

Μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος, βάθος φωτισμού, διάμετρος πεδίου, ένταση φωτισμού και διάρκεια ζωής των LED θα αξιολογηθεί καθώς επίσης η δυνατότητα επιλογής της χρωματικής θερμοκρασίας σε διάφορες τιμές.
Σχόλιο
Ο δορυφόρος λειτουργεί ως βοηθητικός κατά την κανονική λειτουργία. Εφόσον όμως υπάρχει απώλεια του κύριου χειρουργικού προβολέα λόγο βλάβης τότε πρέπει ο δορυφόρος να λειτουργεί ως κύριος. Για τον λόγω αυτό προτείνουμε οι δύο χειρουργικοί προβολείς να είναι της ίδιας έντασης φωτισμού, ει δυνατόν η μέγιστη επιτρεπτή από το 60601-2-41 δηλαδή 160.000 Lux.
Η χρωματική θερμοκρασία ρυθμίζεται από τον κάθε κατασκευαστή διαφορετικά για τον λόγο αυτό προτείνουμε την απαλοιφή του ορίου των 4700 Κ. Ο χειρουργικός προβολέας Polaris 600 της εταιρείας μας δύναται να ρυθμίσει την ένταση φωτισμού από 3800 Κ έως 5600 Κ προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους απεικόνισης ανάλογα με τις ανάγκες του χειρουργού. Προτείνουμε δε να αξιολογηθεί το μεγαλύτερο δυνατό εύρος ρύθμισης καθώς προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία. Επιπλέον ενώ ζητάτε ρυθμιζόμενη την θερμοκρασία χρώματος στο τέλος της προδιαγραφής αναφέρεται ότι θα αξιολογηθεί. Για την αποφυγή παρερμηνειών και καθώς όλες οι εταιρείες δύναται πλέον να ρυθμίζουν την θερμοκρασία χρώματος προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής.
Όλες οι μεγάλες εταιρείες κατασκευής χειρουργικών προβολέων διαθέτουν δείκτη χρωματικής απόδοσης στους χειρουργικούς προβολείς 95. Προτείνουμε την αύξηση της απόδοσης δίχως να περιορίζεται ο ανταγωνισμός.
Το βάθος πεδίου φωτισμού είναι μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους. Ορίζει σε πιο ύψος το φώς λειτουργεί δίχως την ανάγκη επανεστίασης. Προτείνουμε την αύξηση της παραμέτρου δίχως να επηρεάζεται ο ανταγωνισμός σε τουλάχιστον 1100.
Η διάμετρος πεδίου φωτισμού 25 εκατοστών είναι ήδη πολύ μεγάλη. Ένα χειρουργείο κοιλιάς ή σπονδυλικής θα πρέπει να καλύπτει μήκη που δεν ξεπερνάν τα 25-28 εκατοστά. Ωστόσο η σύνηθες πληγή για συνήθεις επεμβάσεις είναι πολύ μικρότερη ήτοι 15-19 εκατοστά. Πολύ μεγάλα πεδία φωτισμού κατά τις συνήθεις χειρουργεία δημιουργούν αντανακλάσεις οι οποίες και τυφλώνουν τον ιατρό. Για τον λόγω αυτό ο χειρουργικός προβολέας Polaris 600 της εταιρείας μας ελέγχει ηλεκτρονικά το πεδίο φωτισμού από 19 εκατοστά έως 28 εκατοστά. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής σε διάμετρο πεδίο φωτισμού ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικά σε μεγάλο εύρος το οποίο θα αξιολογηθεί.
Τέλος όλες οι μετρήσεις του χειρουργικού προβολέα βάσει του προτύπου 60601-2-41 γίνονται σε αποστάσεις 1μ.
Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 7 & 8
7. Τόσο ο κύριος όσο και ο δορυφόρος προβολέας να έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
- ένταση φωτισμού 160.000lux
- χρωματική θερμοκρασία ρυθμιζόμενη έως σε μεγάλο εύρος το οποίο θα αξιολογηθεί.
- δείκτης Ra 95 τουλάχιστον
- βάθος φωτισμού μεγαλύτερο από 1100mm
- διάμετρος πεδίου φωτισμού ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη από περίπου 20 εκατοστά έως περίπου 27 εκατοστά.
- διάρκεια ζωής των LED τουλάχιστον 40.000 ώρες.

Μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος, βάθος φωτισμού, διάμετρος πεδίου και διάρκεια ζωής των LED θα αξιολογηθεί .
Επιπλέον προτείνουμε να προστεθούν οι παρακάτω προδιαγραφές οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα του προσφερόμενου συστήματος.
#4 Product ManagerDRAEGER HELLAS A.E./ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ 04-03-2016 15:07
Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών για τους Δορυφόρους (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) - CPV 31524110-9 της Draeger Hellas A.E.

Μέρος 1
Προδιαγραφή 4
4. Να είναι σύστημα το οποίο να αποτελείται από τον κυρίως προβολέα και το δορυφόρο προβολέα και να φέρει κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να διευκολύνεται απολύτως η ροή αέρα σε ύπαρξη κλιματισμού Laminar Flow.
Σχόλιο.
Η διατύπωση για δυνατότητα λειτουργίας σε Laminar flow είναι γενική και δεν προβλέπει κανένα είδος έλεγχου για την ορθή συνεργασία του προβολέα με την γραμμική ροή αέρα, προτείνουμε να προστεθεί ένα πρότυπο ελέγχου όπου να περιγράφει τους εν λόγω ελέγχους. Το πλέον αποδεκτό πρότυπο το οποίο ακολουθείται από όλες τις μεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες είναι το DIN 1946 βάσει το οποίου ελέγχεται ότι οι προβολείς δεν θα δημιουργούν άνωση (Boyancy force) και δεν επηρεάζουν την νηματική ροή πάνω από 37.5%. Προτείνουμε να προστεθεί η απαίτηση του πρότυπου ως μέσω σύγκρισης καθώς οποίο όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές διαθέτουν.
Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 4
4. Να είναι σύστημα το οποίο να αποτελείται από τον κυρίως προβολέα και το δορυφόρο προβολέα και να φέρει κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να διευκολύνεται απολύτως η ροή αέρα σε ύπαρξη κλιματισμού Laminar Flow. Να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχων βάσει DIN 1946 ή αντίστοιχο.
Προδιαγραφή 6
6. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED. Να αναφερθεί ο αριθμός Led σε κάθε προβολέα ξεχωριστά. Ο μικρότερος αριθμός θα αξιολογηθεί θετικά.
Σχόλιο.
Ως προς την τεχνολογία των LED θα πρέπει αυτά να είναι όλα λευκά για την αποφυγή δημιουργίας χρωματιστών σκιών (Colored Shadows) καθώς και την τυχαία αλλαγή του χρώματος του φωτός. Τα πολλαπλά χρώματα στα LED φωτίζουν την ίδια περιοχή (PATCH) αλλά πέφτουν στο φωτεινό πεδίο με διαφορετική γωνία. Αυτό οδηγεί σε φαινόμενα χρωματιστών σκιών.
Αριστερά το φαινόμενο των χρωματιστών σκιών εφόσον υπάρχουν πολυχρωματικές πηγές φωτισμού. Παρατηρήστε ότι το φώς στα χέρια και στον τοίχο είναι λευκό ενώ οι σκιές βγαίνουν με διάφορα χρώματα.
Το φαινόμενο των χρωματιστών σκιών επηρεάζει κατά πολύ τον τρόπο απεικόνισης των ιστών ενώ παράλληλα μειώνει την συγκέντρωση του ιατρού.
Ο αριθμός των LED είναι σχετικός ως προς την αξιολόγηση καθώς εάν έχεις λίγα LED τότε σε περίπτωση βλάβης η απώλεια ενός προβολέα (μη δυνατότητα συνέχισης του χειρουργείου) είναι πολύ πιθανή. Ενώ εάν έχεις πάρα πολλά LED τότε να απολέσεις 1 από τα π.χ. 77 δεν επηρεάζει την ένταση του φωτισμού ιδιαίτερα. Από την άλλη δε τα πολλαπλά LED αυξάνουν το κόστος συντήρησης το οποίο όμως εξετάζεται σε διαφορετική παράγραφο του διαγωνισμού.
Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 6
6. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED λευκού φωτός. Να αναφερθεί ο αριθμός Led σε κάθε προβολέα ξεχωριστά. Ο μεγαλύτερος αριθμός θα αξιολογηθεί θετικά.
#3 ΑΠ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Εξοπλισμό ΧειρουργείωνDRAEGER HELLAS A.E./ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ 04-03-2016 15:02
Παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών για τους Δορυφόρους (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) - CPV 31524110-9 της Draeger Hellas A.E.

Μερος 1

Προδιαγραφή 4
4. Να είναι σύστημα το οποίο να αποτελείται από τον κυρίως προβολέα και το δορυφόρο προβολέα και να φέρει κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να διευκολύνεται απολύτως η ροή αέρα σε ύπαρξη κλιματισμού Laminar Flow.
Σχόλιο.
Η διατύπωση για δυνατότητα λειτουργίας σε Laminar flow είναι γενική και δεν προβλέπει κανένα είδος έλεγχου για την ορθή συνεργασία του προβολέα με την γραμμική ροή αέρα, προτείνουμε να προστεθεί ένα πρότυπο ελέγχου όπου να περιγράφει τους εν λόγω ελέγχους. Το πλέον αποδεκτό πρότυπο το οποίο ακολουθείται από όλες τις μεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες είναι το DIN 1946 βάσει το οποίου ελέγχεται ότι οι προβολείς δεν θα δημιουργούν άνωση (Boyancy force) και δεν επηρεάζουν την νηματική ροή πάνω από 37.5%. Προτείνουμε να προστεθεί η απαίτηση του πρότυπου ως μέσω σύγκρισης καθώς οποίο όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές διαθέτουν.
Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 4
4. Να είναι σύστημα το οποίο να αποτελείται από τον κυρίως προβολέα και το δορυφόρο προβολέα και να φέρει κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να διευκολύνεται απολύτως η ροή αέρα σε ύπαρξη κλιματισμού Laminar Flow. Να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχων βάσει DIN 1946 ή αντίστοιχο.
Προδιαγραφή 6
6. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED. Να αναφερθεί ο αριθμός Led σε κάθε προβολέα ξεχωριστά. Ο μικρότερος αριθμός θα αξιολογηθεί θετικά.
Σχόλιο.
Ως προς την τεχνολογία των LED θα πρέπει αυτά να είναι όλα λευκά για την αποφυγή δημιουργίας χρωματιστών σκιών (Colored Shadows) καθώς και την τυχαία αλλαγή του χρώματος του φωτός. Τα πολλαπλά χρώματα στα LED φωτίζουν την ίδια περιοχή (PATCH) αλλά πέφτουν στο φωτεινό πεδίο με διαφορετική γωνία. Αυτό οδηγεί σε φαινόμενα χρωματιστών σκιών.
Αριστερά το φαινόμενο των χρωματιστών σκιών εφόσον υπάρχουν πολυχρωματικές πηγές φωτισμού. Παρατηρήστε ότι το φώς στα χέρια και στον τοίχο είναι λευκό ενώ οι σκιές βγαίνουν με διάφορα χρώματα.
Το φαινόμενο των χρωματιστών σκιών επηρεάζει κατά πολύ τον τρόπο απεικόνισης των ιστών ενώ παράλληλα μειώνει την συγκέντρωση του ιατρού.
Ο αριθμός των LED είναι σχετικός ως προς την αξιολόγηση καθώς εάν έχεις λίγα LED τότε σε περίπτωση βλάβης η απώλεια ενός προβολέα (μη δυνατότητα συνέχισης του χειρουργείου) είναι πολύ πιθανή. Ενώ εάν έχεις πάρα πολλά LED τότε να απολέσεις 1 από τα π.χ. 77 δεν επηρεάζει την ένταση του φωτισμού ιδιαίτερα. Από την άλλη δε τα πολλαπλά LED αυξάνουν το κόστος συντήρησης το οποίο όμως εξετάζεται σε διαφορετική παράγραφο του διαγωνισμού.
Προτεινόμενη διατύπωση προδιαγραφής 6
6. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED λευκού φωτός. Να αναφερθεί ο αριθμός Led σε κάθε προβολέα ξεχωριστά. Ο μεγαλύτερος αριθμός θα αξιολογηθεί θετικά.
#2 Α/Α (1) Κλίβανος ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν Α.Ε. 04-03-2016 11:50
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν Α.Ε.

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια την πρόσκλησή σας (Αρ. Πρωτ.: ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 2791, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24-02-2016 ), σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών που αναρτήθηκαν προς διαβούλευση.

Είδος με Α/Α (1) Κλίβανος ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια.

Στην τεχνική προδιαγραφή με α/α αριθμό 24 ζητείται:
«24. Να εμφανίζει επί της οθόνης τις προγραμματισμέν ες συνθήκες λειτουργίας και ταυτόχρονα τις ισχύουσες συνθήκες λειτουργίας του κλιβάνου. Το menu της οθόνης να είναι απαραιτήτως στα ελληνικά. (εύκολη – απλή επιλογή προγράμματος)».
Για την ισοδύναμη σύγκριση μεταξύ των κλιβάνων αποστείρωσης, προς αποφυγή παρερμηνειών κατά την τεχνική αξιολόγηση, αλλά και για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού προτείνουμε, την τροποποίηση της ανωτέρω προδιαγραφής ως ακολούθως:
«24. Να εμφανίζει επί της οθόνης τις προγραμματισμέν ες συνθήκες λειτουργίας και ταυτόχρονα τις ισχύουσες συνθήκες λειτουργίας του κλιβάνου. Το menu της οθόνης που αφορά στον προγραμματισμό της λειτουργίας να είναι απαραιτήτως στα ελληνικά (εύκολη – απλή επιλογή προγράμματος), ενώ οι λοιπές ενδείξεις και τα μηνύματα ειδοποίησης είναι αποδεκτό εάν είναι στην αγγλική γλώσσα και έχουν αντίστοιχες οπτικές απεικονίσεις».
Στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,
Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας
Μηχανικός Εφαρμογών
#1 (3) Δορυφόροι (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) – CPV 31524110-9.ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν Α.Ε. 04-03-2016 11:46
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν Α.Ε.

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια την πρόσκλησή σας (Αρ. Πρωτ.: ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 2791, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24-02-2016 ), σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών που αναρτήθηκαν προς διαβούλευση.

Είδος με Α/Α (3) Δορυφόροι (προβολείς) χειρουργείων (οροφής) – CPV 31524110-9.

Στις παραγράφους 7 & 8 ζητείται διάμετρος φωτεινού πεδίου 25/35 εκ. & 23/33 εκ. (μικρή / μεγάλη ) για τον κύριο και δορυφόρο προβολέα αντίστοιχα.
Θεωρούμε ότι αφενός μεν οι αιτούμενες μικροί διάμετροι της τάξεως των 25 και 23 εκ. (κύριος & δορυφόρος) είναι ιδιαίτερα μεγάλες και αφετέρου οι αντίστοιχες αιτούμενες μεγάλοι διάμετροι της τάξεως των 35 και 33 εκ. (κύριος και δορυφόρος) είναι ιδιαίτερα μεγάλες επίσης.
Είναι απολύτως αναγκαία, κατά την χειρουργική διαδικασία, η ύπαρξη μικρής διαμέτρου φωτεινού πεδίου της τάξεως των 15-17 εκ.. Επίσης στις λίγες περιπτώσεις πού απαιτείται η ύπαρξη μεγάλης διαμέτρου φωτεινού πεδίου (άνω των 23-24 εκ. ) χρησιμοποιείται ο συνδυασμός και των δύο προβολέων (κύριος & δορυφόρος).
Για του ανωτέρω λόγους αλλά και για την εξασφάλιση της ευρείας συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τα αιτούμενα εύρη των διαμέτρων του φωτεινού πεδίου σε 16/23 εκ. περίπου τόσο για τον κύριο όσο και για τον δορυφόρο προβολέα.

Στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,
Θρασύβουλος Σπανίδης
Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας
Μηχανικός Εφαρμογών

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020