25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
Τηλέφωνο: 25313 51351 - 51551
FAX: 25310 51535
Email: promithies@komotini-hospital.gr
 

 

                                                                                                                                 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30-9-2015
                                                                                                                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7295

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και συγκεκριμένα:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

CPV

1. Κλίβανος ατμού 450-500 λίτρων με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια

33152000-0

2. Χειρουργική κλίνη Οφθαλμολογικών επεμβάσεων

33192230-3

3. Χειρουργική κλίνη γενικών χειρουργείων

33192230-3

4. Δορυφόροι (προβολείς) χειρουργείων (οροφής)

31524110-9

5. Φορητό ακτινοσκοπικό ορθοπαιδικών χειρουργείων

33111000-1

6. Τράπεζα ουρολογικών χειρουργείων

33192230-3

7. Μόνιτορ 12'' παρακολούθησης Κ/Δ λειτουργίας, αρτηριακής πίεσης, αναίμακτης πίεσης, καπνογραφίας, οξυμετρίας και θερμοκρασίας με καταγραφικό

33195100-4

8. Χειρουργικό Οφθαλμολογικό Μικροσκόπιο

38510000-3

9. Σετ αεροτρύπανο - αεροπρίονο

33162200-5

10. Ανάνηψη νεογνών

33172200-8

11. Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης υγρών

33194110-0

12. Διαθερμίες Χειρουργείων

33161000-6

13. Τροχήλατος προβολέας τεχνητού φωτισμού δαπέδου

31524110-9

14. Πλήρες σετ χειρουργικών εργαλείων

33162200-5

15. Πλήρες σετ χειρουργικών εργαλείων τοκετού - καισαρικής

33162200-5

16. Απινιδωτής-μόνιτορ με εξωτερικό βηματοδότη, εκτυπωτή και τροχήλατο καρότσι μεταφοράς

33182100-0

17. Φορητές αντλίες έγχυσης σύριγγας

33194110-0

18. Ενδοσκοπική Μονάδα ΩΡΛ υψηλής ανάλυσης

33168000-5

Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός τριάντα (30) ημερών ήτοι έως 30/10/2015, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής ( http :// www. moh. gov. gr/ articles/ epitroph - promhtheiwn - ygeias/ enhmerwsh /1283- anakoinwseis)
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανόγλου 45, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100, Τηλ. 25313 51351/551, ΦΑΞ 25313 51535, e-mail:promithies@komotini-hospital.gr, Αρμόδιος Υπάλληλος: Μαντάκη Δήμητρα .

 

A N N O U N C E M E N T


GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO" intends to conduct unofficial invitation to tender Medical Equipment for Operating Theater as follows:

 

Description

CPV

1

Steam Generator Medical Autoclave (450-500 lit)

33152000-0

2

Ophthalmology Operating Theater Table

33192230-3

3

Operating theatre table

33192230-3

4

Surgical lights

31524110-9

5

Portable x-ray unit for orthopedic surgery

33111000-1

6

Urology Operating Theater Table

33192230-3

7

Multi-parameter vital signs 12'' Monitor (ECG, pulse oximeter SpO2, pulse rate, NIBP, temperature, CO2) with printer

33195100-4

8

Microscope for Ophthlamic surgery

38510000-3

9

Pneumatic Drill and Saw for orthopedic surgery

33162200-5

10

Neonatal Resuscitation Unit

33172200-8

11

Intravenous fluid infusion pumps

33194110-0

12

Surgical diathermy machines

33161000-6

13

Mobile floor lighting for operation theater

31524110-9

14

General surgery instruments

33162200-5

15

Surgical instruments for Obstetrics/Gynecology

33162200-5

16

Defibrillator-Monitor with external pacemaker, printer and wheeled trolley

33182100-0

17

Portable syringe infusion pumps

33194110-0

18

High resolution Endoscopic Unit for ENT (otorhinolaryngology)

33168000-5

performance of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) decision of EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies or Associations of Own Suppliers are active in the field, are invited within thirty (30) days (until 30/10/2015) to send technical specifications for the above-listed equipment in printed and magnetic form in order to prepare the final technical specifications.
For the rest, the decision of EPY is applied on the official website as above. (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis).
Information are providing on all working days from 10.00 am to 14.00 pm, by Purchasing Department of GENERAL HOSPITAL OF KOMOTINI "SISMANOGLIO ", at Sismanoglou 45, PC 69100, Komotini, contact number 25313 51351/551 , fax 25313 51535 E mail: promithies@komotini-hospital.gr
Responsible Employee : Mantaki Dimitra.

 

                                                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                      

                                                                                                                          ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020