25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

 

 

Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 25313 51551-351

 Κομοτηνή, 20/07/2016
Αριθμ. Πρωτ.:10152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ CPV
 1 Χειρουργικό Οφθαλμολογικό Μικροσκόπιο 38510000-3

για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την υπ. αρίθμ. 65/17-07-2015/21-07-2015 (θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ που αφορά την υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους φορείς υγείας έγγραφο της4ης ΥΠΕ που αφορά τον ορισμό των φορέων διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών –αρμοδιότητες των επιτροπών σύνταξης τεχνικών
2. Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6878/21-09-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου βάσει της ανωτέρω απόφασης της ΕΠΥ με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
4. Τις υπ. αρ. 534/9-11-2015 & 219/13-04-2016 αποφάσεις του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής που αφορούν τον ορισμό μελών ως μέλη επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
5. τις προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών εγγράφων θέτουμε σε Γ΄ Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια των παραπάνω ειδών.

Φορέας διενέργειας: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Έναρξη διαβούλευσης 25-07-2016, 08:00
Λήξη διαβούλευσης 29-07-2016, 08:00
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα: 2531351551, 2531351351 φαξ: 2531351535, email: promithies@komotini-hospital.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών που περιγράφονται παραπάνω μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ www.komotini-hospital.gr Τα σχόλια επί των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τα εισάγετε στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας «Προσθήκη σχολίου».

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
κ.α.α.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

PDF-Icon  Δημόσια Διαβούλευση - Τεχνικές Προδιαγραφές - Οφθαλμολογικό Χειρουργικό Μικροσκόπιο  

Σχόλια

#2 KOBOMEDICALΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ 25-07-2016 16:48
Σχετικα με την προδιαγραφή 11. λαμβάνουμε την τιμή να σχολιάσουμε:

Το σύστημα Χ-Υ δεν χρησιμοποιείται σε καμμιά περίπτωση για τον μετακίνηση της κεφαλής του χειρουργικού μικροσκοπίου από το ένα στο άλλο μάτι του υπό επέμβαση ασθενούς. Ο ασθενής, σε καμμία των περιπτώσεων δεν έχει ανοικτά και τα δύο μάτια του.
Πάντα το οθόνιο του χειρουργικού πεδίου απομονώνει για αποφυγή μολύνσεων σαφώς τον έναν από τους δύο οφθαλμούς, που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση. Τα ± 30mm λοιπόν αναφέρονται στο εύρος υπεράνω του ενός οφθαλμού που είναι προς επέμβαση και στην περίπτωση των 60mm συνολικά αυτό είναι υπεραρκετό. Ακόμη και στο ουτοπικό σενάριο που κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη, το σύστημα του X-Y θα ευρίσκετο πάντοτε στα όριο του εύρους κίνησής του, κροταφικά ή ρινικά, αφού ουσιαστικά το πλήρες εύρος κίνησης θα μπορούσε ο χρήστης να το απολαμβάνει μόνο ωσάν το κέντρο της επέμβασης να ευρισκόταν στην βάση της μύτης του ασθενούς. Το εν λόγω λοιπόν σχόλιο, φανερώνει ότι σαφώς ο σχολιάζων δεν έχει γνώση της κατάστασης των πραγμάτων στο οφθαλμολογικό χειρουργείο. Φυσικά όλα τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα με το εάν έχουμε να κάνουμε με Ευρωπαίους, Ευρασιάτες, Καυκάσιους, Αφρικανούς ή οτιδήποτε άλλο τύπο ασθενών !!!

Σχετικα με την προδιαγραφή 14. λαμβάνουμε την τιμή να σχολιάσουμε:

Θεωρούμε ότι κάθε φορέας (Νοσοκομείο) έχει την δυνατότητα να θέσει το επίπεδο του εξοπλισμού που θέλει να προμηθευτεί, μέσω των προδιαγραφών ανάλογα με το κονδύλιο που διαθέτει και την έρευνα αγοράς.

Σχετικά με το ότι η 3-Chip HD CCD κάμερα δεν αποδίδει ποιότητα εικόνας καλύτερη από αυτή της 1-Chip HD CCD, που μπορεί να διαπιστωθεί από τον χρήστη, ποιός είναι ο λόγος τότε που αυτές κατασκευάζονται και προσφέρονται προς χρήση και μάλιστα σε πολύ υψηλότερες τιμές ???

Στην περίπτωση που το νοσοκομείο αποφασίσει να υποβιβάσει σε αυτό το σημείο τις απαιτήσεις του εμείς δεν έχουμε αντίρρηση.

Τέλος, σχετικά με το σχόλιο στο σημείο "Γ) Δεν συμπεριλήφθηκε σε καμμία προδιαγραφή η απαίτηση για τα απαραίτητα φίλτρα του μικροσκοπίου...............κοκ"

Επειδή αυτά που αναφέρονται και προτείνονται είναι απόλυτα φωτογραφικά, η δική μας πρόταση είναι τα αναγραφεί: "Να διαθέτει ολα τα κατάλληλα φίλτρα που υπαγορεύονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά standards για την προστασία του οφθαλμού του ασθενούς και του χειρουργού κατά την διάρκεια της επέμβασης".
Κάθε επιπλέον αναφορά του τύπου που προτάθηκε από τον σχολιάζοντα, είναι φωτογραφική και δεν θα επέτρεπε να αναπτυχθεί ο αναγκαίος ανταγωνισμός στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού.

Τέλος και ένα συμπληρωματικό σχόλιο: Το φίλτρο φλουοροσκεϊνης στο οποίο ο σχολιάζων επίσης στο σημείο Γ) αναφέρεται, είναι μπλέ φίλτρο που δεν έχει να κάνει με προστασία ή ασφάλεια του ασθενούς, αλλά με δυνατότητα διέγερσης σε περίπτωση που στον ασθενή έχει δοθεί χρωστική ουσία, φλουοροσκεϊνη προκειμένου π.χ. να δύναται να αναδειχθεί η κυκλοφορία του αίματος στα αγγεία του αμφιβληστροειδο ύς, και να γίνεται ορατή από τον χειρουργό.
#1 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ/ZEISS SPECIALISTΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 25-07-2016 13:34
Αγαπητοί συνεργάτες,
μετά τη δημοσιεύση και της Γ΄Διαβούλευσης, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τρεις (3) επιμέρους παρατηρήσεις, τις οποίες και θεωρώ πολύ σημαντικές για να επανέλθω. Συγκεκριμμένα:
Α). Στην προδ. 11 ζητάται το "εύρος κίνησης του συστήματος μικροκινήσεων X-Y πρέπει να είναι περίπου ± 30 mm."
Το εύρος κίνησης του συστήματος μικροκινήσεων X-Y των ±30 mm είναι πολύ μικρό για Ευρωπαίους ασθενείς, γιατί αυτοί έχουν διακορική απόσταση μεγάλη, που μερικές φορές ξεπερνά και τα 75 mm. Η κίνηση X-Y χρειάζεται κυρίως για τη μεταφορά της κεφαλής του μικροσκοπίου από το ένα μάτι στο άλλο χωρίς απεστίαση. Όταν αυτή η απόσταση (διακορική απόσταση) είναι maximum 60 mm (± 30 mm), όπως ζητείται, στην πλειονότητα των ασθενών δεν θα χρησιμεύει, ενδεχομένως μόνο σε παιδιά και σε ασθενείς ασιατικών φυλών. κατά συνέπεια πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθεί ως εξής :"Το εύρος κίνησης του συστήματος μικροκινήσεων X-Y πρέπει να είναι τουλάχιστον ± 40 mm."
Β) στην προδιαγραφή 14 ζητάται "Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ψηφιακή κάμερα HD, 3CCD και σύστημα καταγραφής εικόνας HD...". Ο συνδυασμός HD κάμερα με 3 CCD εκτοξεύει το κόστος του συστήματος χωρίς να δίνει αντιληπτά αποτελέσματα σε σχέση με μία κανονική κάμερα HD. Επομένως, για την ισορροπία του κόστους του συνόλου των βοηθητικών συστημάτων (κάμερα, καταγραφικό, Video injection system, πολυθρόνα χειρουργού), καλό θα ήταν να απαληφθεί η απαίτηση για κάμερα HD με 3CCD και να ζητηθεί απλά κάμερα HD.
Γ) Δεν συμπεριλήφθηκε σε καμμία προδιαγραφή η απαίτηση για τα απαραίτητα φίλτρα του μικροσκοπίου, που είναι πολύ σημαντικά για το σύνολο της χρήσης του από το χειρουργό, αλλά και προστατεύουν τον ασθενή από φωτοτοξικότητα. Κατά συνέπεια θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και η κάτωθι απαίτηση:
Να διαθέτει ενσωματωμένα απαραίτητα κατ΄ελάχιστο τα κάτωθι φίλτρα προστασίας:
- 408 nm UV barrier filter
- GG 475 filter για την γαλάζια ακτινοβολία
- Hamode filter
- Συσκευή προστασίας του αμφιβληστροειδο ύς από τη φωτεινότητα
- Να μπορεί να δεχθεί επιπλέον φίλτρο φλουοροσεϊνης
σύμφωνα με τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης για την ασφάλεια του ασθενούς»

Η δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών έληξε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020