25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
Επισκόπηση Επισκόπηση Αναζήτηση Αναζήτηση Επάνω Επάνω
Κατηγορία: Εξοπλισμός Χειρουργείων - Κατατεθ. Προδιαγραφές
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 18
Υποκατηγορίες:
folder.png Κλίβανος ατμού Αρχεία: 4

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Κλιβάνου ατμού.

folder.png Ανάνηψη νεογνών Αρχεία: 3

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Ανάνηψης νεογνών.

folder.png Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης υγρών Αρχεία: 5

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Αντλιών ενδοφλέβιας έγχυσης υγρών.

folder.png Απινιδωτής - μόνιτορ Αρχεία: 3

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Απινιδωτών - μόνιτορ.

folder.png Διαθερμίες χειρουργείων Αρχεία: 8

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Διαθερμιών χειρουργείων.

folder.png Δορυφόροι χειρουργείων Αρχεία: 5

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Δορυφόρων (προβολέων) χειρουργείων (οροφής).

folder.png Ενδοσκοπική μονάδα ΩΡΛ Αρχεία: 3

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Ενδοσκοπικής μονάδας ΩΡΛ υψηλής ανάλυσης.

folder.png Μόνιτορ Αρχεία: 6

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων 12''.

folder.png Σετ χειρουργικών εργαλείων Αρχεία: 6

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια πλήρους σετ χειρουργικών εργαλείων.

folder.png Τράπεζα ουρολογική Αρχεία: 5

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Τράπεζας ουρολογικών χειρουργείων.

folder.png Προβολέας φωτισμού δαπέδου Αρχεία: 5

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια  Τροχήλατου προβολέα τεχνητού φωτισμού δαπέδου

folder.png Αντλίες έγχυσης σύριγγας Αρχεία: 4

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Φορητές αντλίες έγχυσης σύριγγας.

folder.png Φορητό ακτινοσκοπικό Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Φορητό ακτινοσκοπικό ορθοπαιδικών χειρουργείων.

folder.png Χειρουργική κλίνη γενικών χειρουργείων Αρχεία: 6

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Χειρουργική κλίνη γενικών χειρουργείων.

folder.png Χειρουργική κλίνη οφθαλμολογική Αρχεία: 3

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Χειρουργική κλίνη οφθαλμολογικών επεμβάσεων.

folder.png Χειρουργικό Οφθαλμολογικό Μικροσκόπιο Αρχεία: 2

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Χειρουργικό Οφθαλμολογικό Μικροσκόπιο.

folder.png Χειρουργικά εργαλεία τοκετού Αρχεία: 1

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια σε Πλήρες σετ χειρουργικών εργαλείων τοκετού - καισαρικής.

folder.png Σετ αεροτρύπανο-αεροπρίονο Αρχεία: 1

Όλες οι κατατεθειμένες προδιαγραφές που αφορούν στην πρόσκληση σύνταξης προδιαγραφών για τη προμήθεια Σετ αεροτρύπανο- αεροπρίονο.

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020