25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ.   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»                                          

                                                                   

  

                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έγκριση προκήρυξης δύο (2) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σύμφωνα με την υπ'αριθμ. Γ4α/Γ.Π.33935 απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:ΩΧ0Ρ465ΦΥΟ-ΦΧ9) και συγκεκριμένα για τις παρακάτω ειδικότητες:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1
 2 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' 1

 

PDF-Icon ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 10/07/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31/07/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι).

 

                                                               

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
   
 

Δ.Ι.Ε.Κ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΟΔΟΣ: ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45 Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25313-51153

Mail:epas@komotini-hospital.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΚ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ''ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ''

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, θα λειτουργήσει Α' και Γ' χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2023-2024 με την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ Γ6α/Γ.Π.21609 (ΦΕΚ B΄3027/8.5.2023) Y.A
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Κ5/59260/2023 (ΦΕΚ 3589/Β/30-05-2023) Απόφαση, οι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023, μπορούν να επιλέξουν στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο την ειδικότητα "Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας" της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης – Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Κομοτηνής  (25 θέσεις).
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 01-09-2023 έως και 15-09-2023 και των επιτυχόντων του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2023.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΕΧΟΥΝ:
α) στο Α' εξάμηνο κατάρτισης:
1. Οι απόφοιτοι  των ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών), με υποβολή αίτησης επιλογής, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
2. Οι τελειόφοιτοι Λυκείων και υποψήφιοι στις Πανελλαδικές εξετάσεις , με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

β) στο Γ' εξάμηνο κατάρτισης:
1. οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β' Κύκλου Σπουδών ανάλογης ειδικότητας.
2. οι κάτοχοι Β.Ε.Κ. των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας  συναφών ειδικοτήτων των Δ.Ι.Ε.Κ. (ως κατάταξη) με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ)
2. Τίτλος σπουδών, απολυτήριο ή πτυχίο (πρωτότυπος και φωτοαντίγραφο)
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
4. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς
5. Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Πιστοποιητικό γέννησης
8. Βεβαίωση  ΑΜΚΑ
9. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)
10. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών απαιτείται
- Η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών
- Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (για αλλοδαπούς)                                          
- Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού, καθώς και της ισοτιμίας του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ., δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει από 3 έως και 10 Ιουλίου 2023.
Προς τους υποψήφιους καταρτιζόμενους τονίζεται επίσης η δυνατότητα πρόσβασης σε συναφούς ειδικότητας Τμήματα Α.Ε.Ι. (Επίπεδο 6) μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, μετά την αποφοίτησή τους από το Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Κομοτηνής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 46935/Z1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2031/Β/21-04-2022).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ (πίσω από το Νοσοκομείο), καθημερινά έως τις 10 Ιουλίου, και κάθε δεύτερη Πέμπτη στις ημερομηνίες 20/7, 3/8, 17/8 και 31/8 από τις 08:30π.μ.-13:00μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2531351152-153.

email: epas@komotini-hospital.gr

 

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

     ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης Υ.ΠΕ.   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»                                          

                                                                   

    Προς :

                                                                 ΜΜΕ Ν. Ροδόπης

                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Ενόψει των Πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2022-2023, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, διαθέτει μία τηλεφωνική γραμμή για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στους υποψήφιους μαθητές και τις οικογένειές τους.
 
Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί καθημερινά από 1-6-2023   έως και 29-6-2023 Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 14:00.
 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2531351437

Υπεύθυνες ψυχολογικής υποστήριξης: Δημητρίου Βασιλική και Ιωαννίδου Δέσποινα.

 

Κομοτηνή 01-06-2023

H Διοικήτρια

του Γ.Ν. Κομοτηνής

 

                                                               

Μαγδαληνή Γιαμουστάρη

 

                           ethnosimo

 
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
 
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ.Πλατσίδου - Λ. Μορφακίδου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σισμάνογλου 45
TK: 69133, Κομοτηνή
ΤΗΛ:2531351200-400

   

 

 

 

 

Κομοτηνή, 13/05/2023
Αρίθμ. Πρωτ.: 730

  

 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. στον βαθμό Συντονιστή Διευθυντή

 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ
1 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ          1
2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
         1

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esycoordinatingdirectors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16/05/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 30/06/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την αναλυτική προκήρυξη παρακάτω.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

 

PDF-Icon  ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ

 

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020