25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Μία μεγάλη δωρεά της ένωσης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», με την ευγενική υποστήριξη του Trafigura Foundation & της Trafigura Maritime Ventures Ltd, δέχτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής  «Σισμανόγλειο». Πρόκειται για την φορητή συσκευή Ωτοακουστικών Εκπομπών - Ακουστικών Προκλητών Δυναμικών και ASSRμέσω της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί πλέον στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ο ακοολογικός έλεγχος.

Οι Ωτοακουστικές Εκπομπές αποτελούν μια σύγχρονη, μη επεμβατική διαγνωστική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία 30 χρόνια για τη μελέτη της λειτουργίας του κοχλία (έσω ους), ιδιαίτερα στο πρόγραμμα πρώιμης ανίχνευσης της παιδικής βαρηκοΐας που αν δεν ανιχνευθεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα προκαλεί σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και σοβαρές διαταραχές στη διαδικασία της μάθησης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά πλέον τον έλεγχο της ακοής σε όλα τα νεογνά πριν ακόμη εξέλθουν από το μαιευτήριο και οπωσδήποτε πριν την ηλικία των 3 μηνών. Στόχος είναι να υπάρξει έγκαιρος εντοπισμός ενός πιθανού προβλήματος, ώστε εντός του πρώτου εξαμήνου της ζωής του βαρήκοου νεογνού να έχει ολοκληρωθεί ο απαραίτητος διαγνωστικός έλεγχος και να ακολουθήσει έγκαιρα η παρέμβαση αποκατάστασης της ακοής.

Στην περίπτωση που εντοπισθεί πιθανότητα βαρηκοΐας τότε προγραμματίζεται η εξέταση των αυτόματων ακουστικών προκλητών δυναμικών. 

1

 

 

Εφ’ εξής ο προληπτικός αυτός έλεγχος θα πραγματοποιείται σε όλα τα νεογνά που γεννιούνται στη Μαιευτική Κλινική του Γ.Ν. Κομοτηνής.

Τα Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους καθώς και της σταθερής απόκρισης αποτελούν ηλεκτροφυσιολογική μέθοδο Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ακοής:

  • σε ασθενείς που δεν μπορούν να συνεργαστούν για τη διενέργεια συμβατικής ακοομετρίας
  • σε ασθενείς που πιθανόν υποκρίνονται κατά την εκτέλεση του ακοογράμματος για προσωπικούς σκοπούς
  • σε όλα τα νεογνά που έχουν προδιαθεσικούς παράγοντες για ανάπτυξη βαρηκοΐας και σε αυτά που απέτυχαν στον αρχικό έλεγχο με Ωτοακουστικές Εκπομπές
  • και πλέον είναι απαιτητό από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ σε ασθενείς πάσχοντες από μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα, για την αντικειμενική επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη βαρηκοΐας ή/και κώφωσης.

 

2

 

 

Ασθενείς καθώς και γονείς νεογνών που επιθυμούν τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών μπορούν να επικοινωνούν με την Ω.Ρ.Λ. Κλινική του Γ.Ν. Κομοτηνής για τον προγραμματισμό του ραντεβού τους. (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2531351537 & 2531351538)

 

Είμαστε ευγνώμονες για τη δωρεά αυτής της συσκευής, που αναβαθμίζει την ποιότητα των συγκεκριμένων υπηρεσιών υγείας στο Νομό μας, καθώς η μοναδική φορητή συσκευή Ωτοακουστικών Εκπομπών- Ακουστικών Προκλητών Δυναμικών και ASSR στα Νοσοκομεία της ευρύτερης Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει σήμερα μόνο  στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

 

Κομοτηνή, 22-09-2022

H Διοικήτρια
του Γ.Ν. Κομοτηνής

Μαγδαληνή Γιαμουστάρη

 

 

 

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

   

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Κομοτηνή: 23-09-2022

Αριθ.Πρωτ: 16300

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο: 25313 51400, 51200
 
  

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 27 της αρίθμ. Γ6α/Γ.Π.7037 (ΦΕΚ 4445/Β/22-08-2022) ΚΥΑ << Κανονισμός λειουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.».
2. Την αριθ. K5/124304/04-10-2021 «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 3393/Β’/06-10-2021)

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την άνευ αμοιβής απασχόλησή τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής για την κάλυψη των διδακτικών ωρών του προγράμματος κατάρτισης Χειμερινού εξαμήνου 2022 Β,’ οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τη Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ.

Κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2022 Β’, το οποίο διαρκεί από 03-10-2022 έως 14-02-2022, θα λειτουργήσει το Α΄ & Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης.
Τα μαθήματα και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας που πρέπει να καλυφθούν είναι:

Α΄ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:

1. Φυσιολογία 2 ώρες εβδομαδιαίως (Θ)
2. Φαρμακολογία 1 ώρα εβδομαδιαίως (Θ)
3. Πρώτες Βοήθειες 1 ώρα εβδομαδιαίως (Θ) και 2 ώρες εργαστήριο (Ε)

Γ΄ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:


1. Χειρουργική ΙΙ 2 ώρες εβδομαδιαίως (Θ)
2. Αιμοδοσία 2 ώρες εβδομαδιαίως (Θ)
3. Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο) II 14 ώρες εβδομαδιαίως (Ε)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ έχουν όλοι οι ιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στο νοσοκομείο Κομοτηνής και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα ανά μάθημα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 23/09/2022 και ώρα 13:00.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα

PDF-Icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

PDF-Icon ΑΙΤΗΣΗ

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

 

Κομοτηνή 16-09-2022

 
 

 

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων μοριοδότησης των επιλεγέντων καταρτιζομένων για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

Α/Α ΜΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΙΤΗΣΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 26100 350/6-9-2022
2 24800 349/6-9-2022
3 24400 337/1-9-2022
4 23300 383/13-9-2022
5 19200 357/7-9-2022
6 18700 342/2-9-2022
7 17900 351/6-9-2022
8 17000 387/15-9-2022
9 16000 368/9-9-2022
10 15720 359/7-9-2022
11 15250 340/1-9-2022
12 14800 385/14-9-2022
13 14800 346/5-9-2022
14 13900 338/1-9-2022
15 13800 354/6-9-2022
16 13330 339/1-9-2022

 

ΟΙ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΘΑ  ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  ΣΤΟΝ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ  ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ  ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ  ΕΝΣΤΑΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ   ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ  (3) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ : ΑΠΟ 16/09/2022 ΕΩΣ &20/09/2022 & ΩΡΕΣ  8:00 Π.Μ-14:00 Μ.Μ  ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ

                                                                                                          ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ.

                                                                                                         

This template is based on the Smarty template engine
Please find the documentation at http://www.form2content.com/documentation.
The list of all possible template parameters can be found here.


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"»με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

This is an automatically generated default intro template - please do not edit.


AA1 (value): 1
AA1 (text): 1)


Kodikos1:


Perigrafi1:


Posotita1:


AA2 (value): 2
AA2 (text): 2)


Kodikos2:


Perigrafi2:


Posotita2:


AA3 (value): 3
AA3 (text): 3)


Kodikos3:


Perigrafi3:


Posotita3:


Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5030707 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5070774 και Π/Υ 1.000.000€

Περισσότερα...

5) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020